Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Vragen

Meestgestelde vragen over de gebiedsontwikkeling in Badhoevedorp.

Vragen en antwoorden ontwikkelingen in Badhoevedorp

Op deze pagina vindt u antwoorden op vragen over de ontwikkelingen in Badhoevedorp. Deze pagina wordt aangevuld aan de hand van de vragen die vanuit het dorp worden gesteld. Heeft u zelf vragen? Neem dan contact op met het projectteam gebiedsontwikkeling Badhoevedorp. Dit kan via 0900 1852 of per e-mail.

Algemene ontwikkelingen in Badhoevedorp

Gemeente Haarlemmermeer wil graag dat de Schipholweg een 50km weg wordt. Uit onderzoek blijkt dat slechts ca 20% van het verkeer op de Schipholweg na de omlegging van de A9 nog doorgaand verkeer is, de rest is lokaal verkeer. Op dit moment onderzoekt de provincie of de Schipholweg in plaats van een provinciale weg, een weg van de gemeente kan worden. Met een maximumsnelheid van 50 km wordt het veel veiliger om de Schipholweg naar Sportpark de Veldpost over te steken. Lees meer.

Op de plek van de oude A9 lag vroeger een sloot: de Kromme Tocht. Het Lint komt nu op de plek van de oude A9.  Als herinnering aan de A9 komt ook het water van de Kromme Tocht weer terug. Niet precies op dezelfde plek en op dezelfde manier, maar wel in de vorm van het water dat onderdeel is van het Lint. Dat loopt  van oost naar west door het hele dorp. 

Het is een nieuwe wandel- en fietsroute op de plek van de oude A9. Deze route verbindt nieuwe woonbuurten, de groengebieden en het centrum van het dorp met elkaar. Het is ook een symbolische herinnering aan de A9 en, nog vroeger de Kromme Tocht, die door Badhoevedorp liep. Waar eerst auto’s reden is er straks ruimte voor allerlei activiteiten zoals: wandelen, fietsen, skaten, spelen, honden uitlaten. Het Lint leggen we in fases aan. Als de deelgebieden waar ze onderdeel vanuit maken, (Quatrebras, Schuilhoeve, etc.), worden aangelegd. 

Vragen en antwoorden Park Quatrebras en voorzieningengebied

Ja, aan de zuidkant van het park, bij het Lint. Ten zuiden van de tennisvereniging langs het water is ook een hondenlosloopgebied. Er is ook een hondenlosloopgebied bij de Groene Singel. Die ligt aan de westkant tussen de woonwijk Quatrebras, het nieuwe bedrijventerrein Lijndenhof en het bestaande businesspark Lijnden. Het park zelf is geen losloopplek meer. Welke losloopgebieden er nu zijn staat op haarlemmermeer.nl/hondenlosloopgebiedenexterne-link-icoon.

Ja, het park is kleiner en anders dan het vroeger was. Het park is van 11 naar 9,4 hectare gegaan. De gebruiksmogelijkheden zijn wel verbeterd. Er zijn onder andere meer speelmogelijkheden, meer wisselende beplanting en nieuwe wandelroutes, waaronder een rondje om het water.   

Afbeelding: huidige wandelbos en nieuwe situatie
Wandelbosnieuwe park
Groen7,9 hectare7 hectare
Water3,1 hectare2,4 hectare
Totale park11 hectare9,4 hectare

Quatrebras

In totaal komen er in Quatrebras Park ongeveer 550 woningen: rijwoningen, vrijstaande woningen en appartementen. Aan de Groene Singel komt Bonheur-Quatrebras. In dit deel komen 186 woningen: (sociale) huurappartementen en rij-, twee-onder-een-kapwoningen en watervilla’s. Volgens de huidige planning is de woonwijk in 2025 klaar. 

De gemeente ontving de vraag of inwoners van Badhoevedorp voorrang kunnen krijgen bij de koop van de nieuwbouwwoningen. Volgens de regels geldt het ‘beginsel van vrije vestiging’ bij de koop van een nieuwbouwwoning. Het is echt 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Wel zullen we als gemeente de inwoners van Badhoevedorp wijzen op de mogelijkheden die er zijn - en in de toekomst komen - om zich voor een woning in te schrijven. Dit doen we via alle kanalen die we daarvoor beschikbaar hebben: de website, social media, de digitale nieuwsbrief over de gebiedsontwikkeling in Badhoevedorp en de informatiemarkten.

In de woonwijken Quatrebras en Schuilhoeve en in het Centrumgebied komen geen sociale (huur) woningen. Hiervoor is gekozen om zo de gemeentelijke bijdrage in de omlegging van de A9 te kunnen betalen. De bouw van sociale woningen zal door woningbouwcorporaties of particuliere ontwikkelaars en beleggers moeten worden gedaan. Quatrebras-Bonheur valt niet onder deze afspraak, daar komen dan ook ongeveer 40 sociale huurappartementen.

Vragen en antwoorden bijeenkomst Quatrebras derde en vierde deel 30 juni 2022

Centrumgebied

De gemeente is met betrokken partijen, zoals de vastgoedeigenaren en de winkeliers, in gesprek. Samen willen we bekijken hoe het centrum versterkt kan worden. In 2017 is er onderzoek gedaan naar de detailhandel in Badhoevedorp en de kansen voor de toekomst. Daar kwam uit naar voren dat er ruimte is voor wat extra winkels in het vernieuwde centrumgebied. Dat is ook logisch omdat er in Badhoevedorp de komende jaren veel woningen worden bijgebouwd. Om leegstand te voorkomen en er een zo levendig mogelijk centrum van te maken is gekozen voor een compact centrum.

Deze informatie staat op onze pagina centrumgebied.

*  Tot stand gekomen mede op basis van participatie

In het verkeersstructuurplan Badhoevedorp - Lijnden Oost is vastgelegd dat het doorgaande verkeer uit de Zeemanlaan gaat. De wens is een aantrekkelijk centrum: veilig, toegankelijker en met een prettig verblijfsgebied. De Zeemanlaan loopt direct door het centrum en is nu een route voor doorgaand verkeer. Dit zorgt voor een goede bereikbaarheid van de winkels in het centrum. Maar dit zorgt ook voor een minder prettig winkelgebied en een gevaarlijke verkeerssituatie met weinig ruimte voor fiets- en voetgangers. We streven ernaar om de verkeersdrukte te minderen. Het verkeersstructuurplan vindt u ook op deze website: haarlemmermeergemeente.nl/badhoevedorp/verkeer. De voorkeur van het dorp en gemeente is nu dat de bus niet over het nieuwe dorpsplein zal rijden.

In het nieuwe centrumgebied komen er boven de winkels op diverse plaatsen appartementen. Waar dat precies zal zijn en om hoeveel appartementen het dan gaat dat wordt nog uitgewerkt. Dit is ook afhankelijk van de eigenaren van het vastgoed. Er komen maximaal 300 woningen en de maximale bouwhoogte van gestapelde woningen is 20 meter.

De Vomar verhuisde begin 2019 naar een tijdelijk pand, voor een periode van 3 tot maximaal 10 jaar. Het is de bedoeling dat Vomar op termijn een plek krijgt in het huidige centrum van Badhoevedorp. Het pand waar de Vomar tot 2019 zat wordt gesloopt en op die plek komt parkeerruimte. Na vertrek van de Vomar naar het centrum komt er op de oude locatie aan de Sloterweg ruimte voor woningen. Hoe dat eruit komt te zien is nu nog niet bekend. Natuurlijk worden deze plannen afgestemd met de omwonenden.  

Schuilhoeve

De Raad van State, de hoogste bestuursrechter van het land, heeft woensdag 14 december 2022 het bestemmingsplan voor Schuilhoeve vernietigd. De geplande bouw van maximaal 700 woningen in Badhoevedorp aan de kant van Schiphol kan voorlopig niet doorgaan. 

Lijndenhof

Lijndenhof wordt een bedrijfslocatie voor duurzaam vervoer van goederen van, naar en binnen de stad.  De ‘City Logistics Innovation Campus’ (CLIC) wordt de plek voor alles wat te maken heeft met vernieuwingen voor het bezorgen van producten. Denk aan al het verkeer dat de stad inrijdt voor (online) supermarkten, bedrijven, bouwplaatsen, pakketdiensten en maaltijdbezorgers. Negentig procent van dit verkeer komt van buiten de stad. En deze bedrijven zitten ook nog eens heel erg verspreid. Lees meer over Lijndenhof

Voortgangsbrief gebiedsontwikkeling Badhoevedorp

In de voortgangsbrief over de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp kijken we terug op de ontwikkelingen en mijlpalen van het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar het komende jaar en verder. Centraal in deze rapportage staan de omlegging van de A9, de gebiedsontwikkelingen op en rondom het oude A9 tracé en de ruimtelijke ontwikkelingen en projecten die daar mee te maken hebben. Lees de voortgangsbrief 2023 - 2024.