InforMeer

 • De energietransitie in Haarlemmermeer krijgt steeds meer vorm

  Zonneakkers
  De afgelopen maanden zijn er grote stappen gezet om grootschalig nieuwe, schone energie op te wekken. Bewoners, dorps- en wijkraden, grondeigenaren en initiatiefnemers van windmolens en zonneakkers zijn actief opgezocht om hun mening te horen. De grote peiling over zon en windenergie heeft geholpen om beter te begrijpen wat er belangrijk is voor onze inwoners. “Zo was het ons duidelijk dat windenergie in het zuiden van de polder niet overal op applaus kon rekenen. De uitslag was niet eenduidig. Daarom stelt het college de raad voor dit zoekgebied nu niet vaststellen."  Maar wat ook duidelijk is, is dat mensen in de regio de vruchten willen plukken van de opwek van schone energie.” aldus wethouder Jurgen Nobel. Dat kan onder andere door lokaal eigenaarschap waarbij een deel van de opbrengsten aan omwonenden toekomen. 
 • Verzetsmonument Halfweg traditiegetrouw schoongemaakt

  Gerrit Agterhof vertelt de leerlingen van basisschool Margriet over de Tweede Wereldoorlog in Halfweg
  Op woensdag 21 april 2021 hebben leerlingen van groep 7 van de openbare basisschool Margriet uit Halfweg het verzetsmonument en de directe omgeving schoongemaakt. OBS Margriet heeft het verzetsmonument (een beeld van een roepende mannenfiguur met opgeheven arm op een sokkel) geadopteerd.
 • Ondersteuning voor kinderen met lesurenachterstand

  een jongen en een meisje krijgen thuis les
  Met zomerschool, studiebieb, een gratis lidmaatschap van de bibliotheek en met MeerBabbels, een activiteit van Meerwaarde om taalachterstanden te bestrijden, kunnen kinderen die door het coronavirus een lesurenachterstand hebben opgelopen, een inhaalslag maken. Wethouder Marjolein Steffens-van de Water laat dit in een brief aan de gemeenteraad weten.