InforMeer

 • ‘Metropolitane fietsroutes’ goed op weg

  Fietsbrug bij Halfweg
  De gemeente Haarlemmermeer werkt binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) samen aan veel verkeers- en vervoersprojecten. En niet voor niets. Samen bereiken we meer op het gebied van filebestrijding, sneller openbaar vervoer en betere fietsvoorzieningen. Voor dat laatste wordt onder andere gewerkt aan een netwerk van fietsroutes in de regio: de zogenaamde metropolitane fietsroutes. Snelle, veilige, en herkenbare fietsroutes voor afstanden tot ongeveer 20 km.
 • Tegel eruit, groen erin

  Iemand plant een vergeet-me-nietje
  Dat het klimaat verandert, is steeds duidelijker merkbaar. De zomers worden warmer en hevige stortregens komen vaker voor. Hoe houden we Haarlemmermeer prettig om in te wonen en te werken? Goed nieuws: iedereen kan daar een steentje aan bijdragen. Of liever, een steentje voor wegdragen. Want tegels uit de grond halen en vervangen door groen, helpt om hitte tegen te gaan en heftige buien op de te vangen.
 • Zwerfsteentjes brengen glimlach op het gezicht

  een compilatie van mensen die een zwerfsteentje gevonden hebben
  Ook al zo’n vrolijk beschilderd steentje gevonden? Je kunt ze overal in Haarlemmermeer tegenkomen, zomaar op straat, in het bos, bij een bankje of op een muurtje. Uitbundig versierd of juist heel sober, met fijne tekeningetjes, abstracte figuren, hartjes of lieve tekstjes. Soms staat er Happy-HRLMR op: de naam van de Facebookgroep waar de vinder een foto kan plaatsen.