Welkom bij gemeente Haarlemmermeer

Over deze website

Welkom op de website van gemeente Haarlemmermeer. De gemeente is verantwoordelijk voor de inhoud van de website.

Gemeente Haarlemmermeer doet er alles aan deze website actueel, volledig en correct te houden. Komt u toch iets tegen dat niet juist is of verouderd is? De gemeente stelt uw reactie op prijs.

U kiest zelf hoe u dit wilt laten weten. U kunt een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl of bellen naar 0900 1852. Uiteraard kunt u gemeente Haarlemmermeer ook bezoeken. De adressen vindt u op de contactpagina. Alvast hartelijk dank voor uw reactie.

Vertrouwelijke informatie

Gemeente Haarlemmermeer behandelt alle informatie die u verstrekt vertrouwelijk. De gemeente gebruikt persoonsgegevens of adresgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze voor heeft verstrekt. Zie hiervoor onze Privacyverklaring.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd. Uw browser slaat dit op op uw computer. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en te verbeteren. Zie wat wij doen met cookies voor deze website.

Toegankelijkheid

We vinden het belangrijk dat alle gemeentelijke websites gemakkelijk te gebruiken zijn voor iedereen. De website van gemeente Haarlemmermeer is nog niet helemaal toegankelijk. De gemeente werkt er dagelijks aan om hier helemaal aan te voldoen.  Zie de actuele status van de toegankelijkheid.

Ervaart u ergens op deze website beperkte toegankelijkheid? Of heeft u een suggestie om de toegankelijkheid te verbeteren? Gemeente Haarlemmermeer hoort het graag. Stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Dan kan de gemeente deze website nog verder verbeteren.

Kwetsbaarheid informatiebeveiliging melden

De gemeente neemt veel maatregelen om te zorgen dat alle informatiesystemen veilig zijn. Toch kunnen er zwakke plekken in onze systemen zitten. Daardoor kan bijvoorbeeld een datalek ontstaan. Ontdekt u zo’n zwakke plek? Meld dit dan aan ons, zodat we maatregelen kunnen nemen. Meer informatie vindt u op de pagina kwetsbaarheid informatiebeveiliging melden.