Welkom bij gemeente Haarlemmermeer

Een inwoonster brengt haar elektrische apparaat naar de milieustraat van Meerlanden.