Afvalstoffenheffing

U betaalt elk jaar afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van uw afval. Zoals etensresten en lege verpakkingen. Hoeveel afvalstoffenheffing u betaalt, hangt af van uw situatie.

Opbouw bedrag

Meerlanden haalt uw huishoudelijke afval op en verwerkt het, in opdracht van de gemeente. Cocensus regelt de gemeentelijke belastingen voor gemeente Haarlemmermeer. Dus ook de afvalstoffenheffing. Cocensus bekijkt elke maand hoeveel afvalstoffenheffing u moet betalen en u betaalt jaarlijks een bedrag.

Hoeveel u betaalt, hangt af van uw situatie. Het maakt bijvoorbeeld uit of u (extra) rolemmers heeft of uw huishoudelijk afval weggooit in een (ondergrondse) container. Bekijk de website van Cocensus  voor de tarieven.

Kwijtschelding

Heeft u moeite om de afvalstoffenheffing te betalen? Vraag dan kwijtschelding aan. Dit houdt in dat u (een deel van) de belastingen niet hoeft te betalen. Dit is een optie die beschikbaar is voor mensen met een laag inkomen. 

Een andere optie is het aanvragen van een betalingsregeling. Dit kan handig zijn als u de afvalstoffenheffing niet in 1 keer kunt betalen, maar wel in termijnen. U maakt dan afspraken over de betalingstermijnen en het bedrag dat u elke maand moet betalen. 

In beide gevallen spreekt u dit af met Cocensus. Lees meer over de voorwaarden en hoe u dit regelt op de pagina Gemeentelijke belastingen.

Vragen over de afvalstoffenheffing

Heeft u vragen over uw afvalstoffenheffing? Bijvoorbeeld over een aanslag of een herberekening? Of hoe u bezwaar maakt? Neem dan contact op met Cocensus door te bellen met 023 55 63 500.

Rolemmers

De hoogte van de afvalstoffenheffing hangt af van de grootte van uw rolemmer voor restafval. Het maakt niet uit hoe groot uw rolemmer voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD) en groente-, fruit, tuinafval en etensresten (GFT&E) is.

Dit zijn de tarieven:

Soort rolemmer (restafval) Bedrag
80 liter € 288,72
140 liter € 391,20
240 liter Alleen bij maatwerk

Maatwerk

Soms zijn de standaardmaten niet voldoende. In sommige gevallen kunt u dan een rolemmer van 240 liter aanvragen. U betaalt dan het hogere tarief, behalve wanneer er sprake is van een medische indicatie. 

Maatwerk vraagt u aan via Meerlanden. Stuur een mail naar pi@meerlanden.nl of bel 0297 38 17 17.

In deze situaties kunt u maatwerk aanvragen:

Soort maatwerk Bedrag
Huishouden met kinderen t/m 3 jaar € 391,20
Huishouden van 5 of meer personen € 391,20
Huishouden met medische indicatie € 288,72

Bovengrondse of ondergrondse containers

Maakt u gebruik van (ondergrondse) containers? Dan hangt het van uw woonsituatie af wat u betaalt per jaar aan afvalstoffenheffing.

Soort woning Bedrag
Huishouden zonder rolemmer,
met boven- of ondergrondse container
€ 305,16
Wijken met ondergrondse inzameling € 350,16
Laagbouwwoning met rolemmer en
boven- of ondergrondse container
€ 391,20