Welkom bij gemeente Haarlemmermeer

ZorgMail

ZorgMail is een systeem waarmee u en gemeente Haarlemmermeer zo veilig mogelijk met elkaar kunnen e-mailen. Dat is bijvoorbeeld belangrijk als de gemeente persoonlijke gegevens van u nodig heeft.

Waarom gebruikt de gemeente ZorgMail?

Het is belangrijk dat uw persoonlijke gegevens goed beveiligd zijn bij het e-mailen. De beste manier om dat te doen is met gebruik van ZorgMail. Daarom maakt gemeente Haarlemmermeer gebruik van ZorgMail.

Wanneer gebruikt u ZorgMail?

Gemeente Haarlemmermeer gebruikt ZorgMail als u met uw computer of met uw telefoon persoonlijke informatie naar de gemeente stuurt. En ook als de gemeente die informatie naar u stuurt. Bijvoorbeeld uw burgerservicenummer (BSN) of een kopie van uw paspoort. Maar ook bij uw woonadres, uw telefoonnummer of uw geboortedatum. Hieronder leest u precies wat u moet doen als u van de gemeente via ZorgMail een e-mail krijgt.

Stap 1: u krijgt een e-mail van ZorgMail

U krijgt een e-mail van ZorgMail op het e-mailadres dat u aan de gemeente heeft doorgegeven. Het onderwerp van de e-mail is: ‘ZorgMail Secure e-mail – Nieuw bericht van Haarlemmermeer’. In deze e-mail leest u dat er een nieuw bericht voor u klaar staat in ZorgMail. Bewaar deze e-mail goed. Die heeft u later misschien nog nodig.

Stap 2: klik op de knop ‘Bericht lezen’

U klikt in de e-mail op de knop ‘Bericht lezen’. Er opent automatisch een scherm waar u een toegangscode kunt invullen.

Stap 3: een toegangscode krijgen

U krijgt een nieuwe e-mail met daarin de toegangscode. Het onderwerp van de e-mail is: ‘ZorgMail Secure e-mail – Uw toegangscode’. Is uw 06-nummer bekend bij de gemeente? U krijgt dan de toegangscode in een sms-bericht. Kopieer of onthoud de toegangscode. De toegangscode is 15 minuten geldig. Krijgt u geen e-mail en ook geen sms? Dan kan het zijn dat de gemeente nog niet van uw nieuwe 06-nummer op de hoogte is. Geef in dat geval zo snel mogelijk aan de gemeente uw nieuwe 06-nummer door.

Stap 4: vul de toegangscode in

Ga naar het scherm dat opende in stap 2. Vul in het scherm de toegangscode in. U hoeft niet op enter te drukken. Het bericht van gemeente Haarlemmermeer opent nu automatisch.

Stap 5: lees het bericht

U kunt nu het bericht van gemeente Haarlemmermeer lezen.

Stap 6: beantwoord het bericht

Wilt u een bericht terug sturen? Klik dan op de knop ‘Beantwoorden’. U vindt deze knop linksboven en onderaan de e-mail. Schrijf vervolgens uw bericht. U kunt ook bijlagen toevoegen als dat nodig is. Is uw bericht klaar? Klik dan op de knop ‘Verzenden’. U vindt deze knop ook weer linksboven en onderaan de e-mail. ZorgMail verstuurt uw bericht dan direct naar uw contactpersoon bij gemeente Haarlemmermeer.