Gemeentelijke belastingen

Als u in gemeente Haarlemmermeer woont of onderneemt, betaalt u bepaalde soorten belasting. Welke u betaalt hangt af van uw situatie. U krijgt daarover elk jaar in februari bericht van Cocensus. Deze partij regelt de belastingen voor de gemeente.

Welke soorten gemeentelijke belastingen zijn er?

Alle informatie over de gemeentelijke belastingen vindt u bij Cocensus. Cocensus regelt de verschillende soorten belasting voor gemeente Haarlemmermeer:

 • Afvalstoffenheffing: elk huishouden betaalt voor het inzamelen van huishoudelijk afval.
 • BIZ-heffingen: een bedrijventerrein of winkelgebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in activiteiten in de openbare ruimte en waar alle ondernemers in het gebied aan meebetalen. Haarlemmermeer heeft 5 Bedrijven Investeringszones.
 • Hondenbelasting: voor elke hond die u heeft, betaalt u hondenbelasting. U meldt zelf uw hond aan. Voor hulphonden hoeft u geen hondenbelasting te betalen. Zoals blindengeleidehonden en assistentiehonden. 
 • Liggeld voor woonschepen: ligt u met een woonark of woonschip op een ligplaats? Dan betaalt u liggeld.
 • Onroerendezaakbelasting: huiseigenaren en eigenaren en gebruikers van winkels, bedrijfspanden en gronden betalen onroerendezaakbelasting.
 • Rioolheffing: iedereen die een directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke voorzieningen voor de afvoer van afvalwater, hemelwater of het beheer van het grondwater heeft betaalt rioolheffing. Zoals huiseigenaren en huurders, eigenaren van woonarken en eigenaren en gebruikers van winkels en kantoren.

Niet-jaarlijkse gemeentelijke belasting

Daarnaast zijn er gebieden in Haarlemmermeer waar u parkeerbelasting betaalt. En bezoekers betalen toeristenbelasting in hotels, pensions, campings, bed and breakfasts als zij niet in gemeente Haarlemmermeer wonen.

Hoe maak ik bezwaar tegen een belastingaanslag of WOZ-waarde?

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw huis? Bel de gemeente binnen 5 weken via 0900 1852. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. U kunt online bezwaar maken tegen een brief met een rekening bij Cocensus. Maar het kan ook schriftelijk. 

Lees meer op de pagina Bezwaar tegen de WOZ-beschikking van Cocensus. 

Heb ik recht op kwijtschelding van gemeentelijke belasting?

U komt mogelijk in aanmerking als u:

 • Niet meer inkomen heeft dan een bijstandsuitkering.
 • Alleen AOW ontvangt.
 • Weinig vermogen heeft.
 • Als ondernemer bijstand voor zelfstandigen ontvangt.

We houden rekening met kosten voor kinderopvang.

Hoe vraag ik kwijtschelding aan?

Heeft u weinig geld en kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Vraag dan om kwijtschelding of een betalingsregeling. Kwijtschelding houdt in dat u (een deel van) de belastingen niet hoeft te betalen.

U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor:

 • Afvalstoffenheffing (niet voor extra rolemmers).
 • Hondenbelasting (maximaal 1 hond).
 • Liggeld voor woonschepen.

Lees meer over kwijtschelding van gemeentelijke belasting en hoe u het aanvraagt op de website van Cocensus. Ook vindt u er informatie over automatische kwijtschelding.

Kan ik een betalingsregeling afspreken?

Heeft u tijdelijk te weinig geld? En komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Spreek dan een betalingsregeling af.