Gemeentelijke belastingen

Als u in de gemeente Haarlemmermeer woont of onderneemt, betaalt u bepaalde soorten belasting. Welke belasting(en) u betaalt en hoeveel, hangt af van uw situatie. U krijgt daarover elk jaar in februari bericht van Cocensus. Deze partij regelt de belastingen voor de gemeente. Door het betalen van deze gemeentelijke belastingen draagt u bij aan de diensten.

Welke soorten gemeentelijke belastingen zijn er?

Alle informatie over de gemeentelijke belastingen vindt u bij Cocensus. Cocensus int de verschillende soorten belasting voor de gemeente Haarlemmermeerexterne-link-icoon:

Afvalstoffenheffing

Elk huishouden betaalt voor het inzamelen van huishoudelijk afval. De hoogte van de afvalstoffenheffingexterne-link-icoon hangt af van uw situatie.

Hondenbelasting

Vanaf 1 januari 2024 hoeft u geen hondenbelasting meer te betalen. Dit gaat automatisch. U hoeft hier niks voor te doen. Wij melden uw hond af.

Liggeld voor woonschepen

Ligt u met een woonark of woonschip op een ligplaats? Dan betaalt u liggeldexterne-link-icoon.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Huiseigenaren en eigenaren en gebruikers van winkels, bedrijfspanden en gronden betalen onroerendezaakbelastingexterne-link-icoon

Rioolheffing

Wie betaalt rioolheffingexterne-link-icoon? Iedereen met een directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke afvoer van water. Dat is voor de afvoer van afvalwater, hemelwater of het beheer van het grondwater. Zoals huiseigenaren en huurders, eigenaren van woonarken en eigenaren en gebruikers van winkels en kantoren.

BIZ-heffingen

Haarlemmermeer heeft 5 Bedrijven Investeringszones. Dit is een bedrijventerrein of winkelgebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in activiteiten in de openbare ruimte. Alle ondernemers in het gebied betalen BIZ-heffingenexterne-link-icoon.

Daarnaast zijn er gebieden in Haarlemmermeer waar u parkeerbelastingexterne-link-icoon betaalt. En bezoekers betalen toeristenbelastingexterne-link-icoon in hotels, pensions, campings, bed and breakfasts als zij niet in de gemeente Haarlemmermeer wonen.

Hoe maak ik bezwaar tegen een belastingaanslag of WOZ-waarde?

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw huis? Bel dan binnen 5 weken naar Cocensus via 023 55 63 500. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. U kunt online bezwaar maken tegen WOZ-waarde bij Cocensus. Maar het kan ook schriftelijk met het reactieformulier dat u samen met de aanslag heeft ontvangen. 

Lees meer over bezwaar tegen de WOZ-beschikking bij Cocensusexterne-link-icoon

Andere belastingaanslagen

Wilt u bezwaar maken tegen een andere belastingaanslag? U kunt online bezwaar makenexterne-link-icoon bij Cocensus. Maar het kan ook schriftelijk met het reactieformulier dat u samen met de aanslag heeft ontvangen. 

Lees meer over bezwaar tegen een aanslag gemeentelijke belastingenexterne-link-icoon bij Cocensus. 

Heeft u geen reactieformulier ontvangen? U kunt met een eigen brief reageren. Hierin vermeldt u: 

 • naam en het adres van de indiener
 • de datum
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, bij voorkeur met nummer van de aanslag
 • de grond(en) waarop u zich beroept in uw bezwaar. 

Deze stuurt u aan: 

De Inspecteur Belastingen
Postbus 16
1960 AA Heemskerk

Heb ik recht op kwijtschelding van gemeentelijke belasting?

U komt mogelijk in aanmerking als u:

 • Niet meer inkomen heeft dan een bijstandsuitkering.
 • Alleen AOW ontvangt.
 • Weinig vermogen heeft.
 • Als ondernemer bijstand voor zelfstandigen ontvangt.

We houden rekening met kosten voor kinderopvang.

Hoe vraag ik kwijtschelding aan?

Heeft u weinig geld en kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Vraag dan om kwijtschelding of een betalingsregeling. Kwijtschelding houdt in dat u (een deel van) de belastingen niet hoeft te betalen.

U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor:

 • Afvalstoffenheffing (niet voor extra rolemmers).
 • Hondenbelasting (maximaal 1 hond).
 • Liggeld voor woonschepen.

Lees meer over kwijtschelding van gemeentelijke belastingexterne-link-icoon en hoe u het aanvraagt bij Cocensus. Ook vindt u er informatie over automatische kwijtschelding.

Kan ik een betalingsregeling afspreken?

Heeft u tijdelijk te weinig geld? En komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Spreek dan een betalingsregeling af met Cocensus. Neem contact op via 023 55 63 500.