Toegankelijkheid

In deze verklaring staat in hoeverre de website van gemeente Haarlemmermeer al aan de eisen voldoen en welke maatregelen gemeente Haarlemmermeer neemt om te zorgen voor toegankelijkheid

Bij de bouw van onze website besteden wij veel aandacht aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

De website is gebouwd volgens de EU-standaard voor toegankelijkheid EN 301 549. Deze standaard is gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites.

PDF's

We proberen het gebruik van PDF's zo veel mogelijk te beperken, maar door de aard van ons werk is dit niet altijd mogelijk. PDF's worden volgens de toegankelijkheidsstandaard PDF/A gepubliceerd. Uitzonderingen hierop zijn:

  • PDF's die dienen als voorbeeld van een brochure, folder, banier, enzovoort. Deze PDF's zijn geen informatiedragers in die zin dat ze informatie bevatten die ook al op de website staat vermeld.
  • PDF's die door derden zijn aangeleverd.

Toegankelijkheidsverklaring en rapporten

Hieronder een aantal rapporten en de toegankelijkheidsverklaring zelf die afkomstig is van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties. 

Specifieke situaties en uitzonderingen

Het is in het algemeen goed mogelijk om de inhoud van digitale kanalen toegankelijk te maken. Maar in sommige gevallen kan het lastig zijn. Op https://www.digitoegankelijk.nl/beleid/specifieke-situaties zijn enkele typen inhoud uitgelicht die vaak een uitdaging vormen.