Toegankelijkheid

De gemeente Haarlemmermeer vindt het belangrijk dat iedereen alle informatie en diensten op haar website gemakkelijk kan vinden, gebruiken en bekijken.

Bij de bouw van onze website besteden wij veel aandacht aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

De website van de gemeente Haarlemmermeer is nog niet helemaal toegankelijk. De gemeente werkt er dagelijks aan om hier helemaal aan te voldoen.

De website is gebouwd volgens de EU-standaard voor toegankelijkheid EN 301 549. Deze standaard is gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites.

Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de toegankelijkheid? Neem dan contact met ons op.

PDF's

We proberen het gebruik van PDF's zo veel mogelijk te beperken, maar dit is niet altijd mogelijk. PDF's worden volgens de toegankelijkheidsstandaard PDF/A gepubliceerd. Uitzonderingen hierop zijn:

  • PDF's die dienen als voorbeeld van een brochure, folder, banier, enzovoort. Deze PDF's zijn geen informatiedragers in die zin dat ze informatie bevatten die ook al op de website staat vermeld.
  • PDF's die door derden zijn aangeleverd.

Toegankelijkheidsverklaring en rapporten

De gemeente Haarlemmermeer heeft deze website laten testen op de toegankelijkheidseisen met de naam 'WCAG 2.0 niveau AA. Een onafhankelijk organisatie deed dit onderzoek en vond een aantal problemen. De gemeente werkt hard aan een oplossing voor deze problemen.

Hieronder een aantal rapporten en de toegankelijkheidsverklaring die afkomstig is van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties. Bij veranderingen passen wij de toegankelijkheidsverklaring aan. 

Specifieke situaties en uitzonderingen

Het is in het algemeen goed mogelijk om de inhoud van digitale kanalen toegankelijk te maken. Maar in sommige gevallen kan het lastig zijn. Op https://www.digitoegankelijk.nl/beleid/specifieke-situaties zijn enkele typen inhoud uitgelicht die vaak een uitdaging vormen.