Waterontwikkeling

Een doel van de gebiedsontwikkeling is het verbeteren van de waterhuishouding in Badhoevedorp. Door hoe de oude A9 gemaakt was stroomt het water niet goed door. De waterkwaliteit kan ook beter. Door nieuw 'water' te graven stroomt het water beter door. Op verschillende plekken komen natuurvriendelijke oevers. Deze oevers zijn er bijvoorbeeld bij het water in het park en bij de Groene Singel. Door deze natuurvriendelijke oevers wordt het water schoner. En dat is goed voor de planten en dieren die daarin leven.

Afbeelding: foto van ecologische oever in park Quatrebas

Waterstructuurplan

In het waterstructuurplan  staat informatie over waterberging, natuurvriendelijke oevers en hoe het water beter blijft stromen. De belangrijkste maatregelen die in het waterstructuurplan staan zijn:

  • Extra open water als vergoeding voor de groei van het aantal gebouwen en wegen.
  • Nieuwe verbindingen voor het water door de gebieden Quatrebras, Centrum en Schuilhoeve.
  • Een extra verbinding van noord naar zuid voor Schuilhoeve. Dit is om water op te vangen en om regen af te voeren.
  • Gebieden met gelijke waterhoogten combineren.
  • Een nieuwe sloot van oost naar west door het centrum. Zo verbinden we sloten in Quatrebras met sloten in Schuilhoeve