.

Groenontwikkeling

Badhoevedorp is een groen dorp met brede statige lanen. Om dorp nu en in de toekomst groen te houden is het Groenstructuurplan gemaakt.

Groenstructuurplan, voor nu en voor nieuwe ontwikkelingen

Met het Groenstructuurplan wordt het groene Badhoevedorp voor de komende 20 jaar veiliggesteld. In het plan is de hoofdgroenstructuur beschreven, maar zijn er ook normen beschreven voor de ontwikkelgebieden Quatrebras, Schuilhoeve, Centrum, Lijndenhof en de Veldpost.

De maatregelen

Herstel en behoud van de hoofdgroenstructuur. Denk daarbij aan:

 • De beeldbepalende groene lanen tussen Ringvaart en Schipholweg.
 • ​Een laanbeplanting voor de polderwegen.
 • Populieren in het buitengebied.
 • Essen binnen de bebouwde kom.
 • Linden in de centra.
 • Per inwoner 32,1 m² openbaar groen (inclusief bovenwijks groen), met als streven 38,6 m² openbaar groen per inwoner.
 • Streven naar het behoud van de huidige oppervlakte aan openbaar groen.
 • Aanleg van nieuw groen bij de nieuwe A9 en op ongeveer 30 plekken verspreid over het dorp.
 • Wijkparken (Wandelbos en Groenezoom) beter benutten en bereikbaar maken. De parken liggen straks prominent in het dorp en worden door aanleg van fiets- en wandelpaden vanuit alle richtingen beter bereikbaar gemaakt. De parken worden ook zichtbaar gemaakt vanuit de lanen en krijgen een kwaliteitsimpuls door aanleg van gevarieerde, parkachtige beplanting en parkmeubilair. 
 • De groen-, water- en ecologische structuur worden zoveel mogelijk gecombineerd. Wandel- en fietsroutes vormen de verbinding binnen het dorp en met de natuur- en recreatiegebieden aan de west- en oostzijde van Badhoevedorp.
 • Vergroten van diversiteit door variatie in soorten. 
 • Verdeeld over het dorp, diverse speel-, sport- en ontmoetingsruimte voor alle leeftijden.
 • Het beheer wordt gebaseerd op het resultaat; het beeld dat we buiten willen zien.

Uitvoering en verantwoording

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van het groenstructuurplan, Beheerplan Badhoevedorp en Lijnden-Oost. De raad is bevoegd om de benodigde middelen ter beschikking te stellen. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van raadsbesluiten. Binnen het college is de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp en de uitvoering van maatregelen voor herstel en behoud van de groenstructuur. De portefeuillehouder Beheer en Onderhoud is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Beheerplan in Badhoevedorp.


Meer weten?

Lees voor meer informatie het PDFGroenstructuurplan Badhoevedorp en Lijnden-Oost  dat 4 juli 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld.