Groenontwikkeling

Badhoevedorp is een groen dorp met brede statige lanen. Om het dorp nu en in de toekomst groen te houden is het Groenstructuurplan gemaakt.

Afbeelding: foto van park met bezoeker en hond, mooi weer, blauwe lucht

Hoe richten we Haarlemmermeer groen in?

In mei 2023 stelde het college de leidraad ‘Groene gezonde leefomgeving, omgaan met ons groen in bebouwd gebied en toelichting groenstructuurkaarten’ vast. Deze leidraad is een hulpmiddel met een overzicht van alle doelen en plannen voor het groen in Haarlemmermeer. Ook die uit het Groenstructuurplan Badhoevedorp. De leidraad vindt u op de website gemeenteraad.haarlemmermeer.nlexterne-link-icoon

Hoe veel groen is er in Badhoevedorp? 

We controleren 1x per jaar hoeveel groen we tot dan maakten binnen de gebiedsontwikkeling. In augustus 2023 hadden we 40% van het nieuwe groen aangelegd. Dat gaat bijvoorbeeld om bomen en planten in park Quatrebras, in de woonwijk Quatrebras, de Groene Singel, het Lint en de Groene AS bij Lijnden. In het voorjaar van 2024 komt daar Park de Veldpost aan de Schipholweg bij. Ook praten we de dorpsraad jaarlijks bij over in hoeverre wij voldoen aan de Badhoevedorpse groennorm.   

Groenstructuurplan, voor nu en voor nieuwe ontwikkelingen

Met het Groenstructuurplan zorgen we ervoor dat Badhoevedorp groen blijft. In het plan staat wat de hoofdgroenstructuur is. Maar er staan ook regels in voor de Quatrebras, Schuilhoeve, Centrum, Lijndenhof en de Veldpost.

De maatregelen

We willen de hoofdgroenstructuur beter maken en behouden. Denk daarbij aan:

 • De bijzondere groene lanen tussen Ringvaart en Schipholweg.
 • ​Laanbeplanting voor de polderwegen.
 • Populieren in het buitengebied.
 • Essen binnen de bebouwde kom.
 • Linden in de centra.
 • Per inwoner 32,1 m² openbaar groen. Met als doel 38,6 m² openbaar groen per inwoner.
 • Het doel is het behouden van de oppervlakte aan openbaar groen dat er nu al is.
 • Zorgen voor nieuw groen bij de nieuwe A9 en op ongeveer 30 plekken verspreid over het dorp.
 • Wijkparken (Wandelbos en Groenezoom) beter gebruiken en bereikbaar maken. De parken liggen straks op een belangrijke plek in het dorp. En worden door aanleg van fiets- en wandelpaden vanuit alle richtingen beter bereikbaar gemaakt. We maken de parken ook zichtbaar vanuit de lanen. En er komt een gevarieerde, parkachtige beplanting en nieuw parkmeubilair. 
 • De groen-, water- en ecologische structuur combineren we zoveel mogelijk. Wandel- en fietsroutes verbinden het dorp en met de natuur- en recreatiegebieden aan de west- en oostzijde van Badhoevedorp. Zoals Park de Veldpost (onderdeel van de Groene AS)externe-link-icoon.
 • Zorgen voor meer afwisseling van soorten beplanting. 
 • Verdeeld over het dorp, diverse speel-, sport- en ontmoetingsruimte voor alle leeftijden.
 • We maakten de Groene Singelexterne-link-icoon. De Groene Singel ligt tussen Lijnden en de nieuwe wijk Quatrebras.

Uitvoering en verantwoording

De gemeenteraad stelt het groenstructuurplan en het Beheerplan Badhoevedorp en Lijnden-Oost vast. De raad bepaalt ook hoeveel geld en hulpmiddelen er beschikbaar is voor de plannen. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van raadsbesluiten. Binnen het college is de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp en de uitvoering van maatregelen voor herstel en behoud van de groenstructuur. De portefeuillehouder Beheer en Onderhoud is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Beheerplan in Badhoevedorp.

Meer weten?

Lees voor meer informatie het  Groenstructuurplan Badhoevedorp en Lijnden-Oost  dat de gemeenteraad op 4 juli 2013 vaststelde.