.

Gebiedsontwikkeling

De komende jaren verandert er veel in Badhoevedorp. Het Masterplan Badhoevedorp geeft in grote lijnen weer wat er gaat gebeuren in en rondom Badhoevedorp. Om het mooie groen van nu te behouden én om groene voorwaarden te scheppen voor toekomstige ontwikkelingen, is het Groenstructuurplan opgesteld. Waterbeheer is voor een polderdorp als Badhoevedorp van groot belang. De omlegging van de A9 biedt de kans om de waterstructuur in het dorp te verbeteren. Het waterstructuurplan geeft inzicht in de waterberging, natuurlijkvriendelijke oevers en betere doorstroming van water. Ook qua verkeer verandert er veel. Er zijn 4 concrete verkeersprojecten: de omlegging van de A9, de Sloterbrug, hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) en de aanleg van een fietsverbinding
 
Met de opbrengsten van nieuwbouwwoningen in de nieuwe woonwijken Quatrebras en Schuilhoeve, woningen in het centrum en bedrijven in Lijndenhof, wordt een deel van de financiering van de omlegging van de snelweg mogelijk gemaakt. Er wordt niet alleen geïnvesteerd in nieuwe gebieden, maar ook in het bestaande Badhoevedorp. Er is een nieuw dorpshuis en er wordt veel aandacht besteed aan groenontwikkeling. Badhoevedorp wordt mooier en mooier!