Masterplan Badhoevedorp

In het Masterplan staat in grote lijnen wat er gaat gebeuren in en rondom Badhoevedorp. Het stelt de ruimtelijke, functionele en financiële kaders vast waarbinnen diverse partijen werken. Ook staat er waar de verschillende partijen rekening mee moeten houden als het gaat om de financiën, de omgeving en hoe het gebied gebruikt gaat worden.

Het belangrijkste is dat het dorpse karakter niet verdwijnt. In het plan staan daarom groene, openbare ruimten met parken, plantsoenen, waterpartijen, bomenlanen, straten en routes voor langzaam verkeer. Tussen de Ringvaart en de Schipholweg lopen lanen van noord naar zuid. Een route door het dorp verbindt de parken, plantsoenen en woonbuurten. Deze route heet het Lint.

De gemeente maakte de folder Badhoevedorp Masterplan 2008. Daarin staat een samenvatting van het masterplan.