Badhoevedorp

De ontwikkeling van Badhoevedorp is gestart vanuit de vraag en op initiatief van bewoners zelf. Samen met een groot aantal partijen en door participatie met burgers en verschillende groepen zijn we dit bijzondere proces begonnen. Het gewenste resultaat: een mooier én schoner Badhoevedorp. Inmiddels is de A9, die eerst door het centrum van Badhoevedorp liep, omgelegd. Dit biedt veel kansen voor Badhoevedorp. We werken samen aan één dorp. Dat versterkt het dorpsgevoel en het is prettiger leven voor alle inwoners. Dit is allemaal samengevat in een kleurrijke animatie over de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp.

De plannen

Het Masterplan Badhoevedorp geeft in grote lijnen weer wat er gaat gebeuren in en rondom Badhoevedorp. Om het mooie groen van nu te behouden én om groene voorwaarden te scheppen voor toekomstige ontwikkelingen, is het Groenstructuurplan opgesteld. De waterhuishouding in Badhoevedorp wordt door de gebiedsontwikkeling aanzienlijk verbeterd. Ook qua verkeer verandert er veel. Er zijn 4 concrete verkeersprojecten: de omlegging van de A9, de Sloterbrug, hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) en de aanleg van een fietsverbinding. 

Met de opbrengsten van nieuwbouwwoningen in de nieuwe woonwijken Quatrebras en Schuilhoeve, woningen in het centrum en bedrijven in Lijndenhof, wordt een deel van de financiering van de omlegging van de snelweg mogelijk gemaakt.

Een dorp met een hart

Op en langs het oude tracé van de A9 komen nieuwe hoogwaardige woongebieden met aantrekkelijke openbare ruimten. Zo krijgt het dorp een echt hart. Naast de nieuwe woonwijk Quatrebras komen diverse maatschappelijke- en sportvoorzieningen. Het nieuwe park wordt een uitnodigende en toegankelijke plek voor alle inwoners van Badhoevedorp. Het huidige sportpark Schuilhoeve verandert in een eigentijds tuindorp met slingerende bomenlanen en een langgerekt buurtplantsoen, de Groene Zoom. Als herinnering aan de oude A9 wordt het Lint een nieuwe recreatieve langzaam verkeer route, die bestaande groengebieden met elkaar verbindt. Het bedrijventerrein Lijnden-Oost wordt uitgebreid met een nieuwe locatie, genaamd Lijndenhof. Dit bedrijvenpark krijgt een mooie uitstraling met veel groen en water. Aan de zuidzijde van het dorp komt een nieuw sport- en recreatiegebied, De Veldpost.