Badhoevedorp

De ontwikkeling van Badhoevedorp is gestart vanuit de vraag en op initiatief van bewoners zelf. Samen met een groot aantal partijen en door participatie met burgers en verschillende groepen zijn we dit bijzondere proces begonnen. Het gewenste resultaat: een mooier én schoner Badhoevedorp. Inmiddels is de A9, die eerst door het centrum van Badhoevedorp liep, omgelegd. Dit biedt veel kansen voor Badhoevedorp. We werken samen aan één dorp. Dat versterkt het dorpsgevoel en het is prettiger leven voor alle inwoners. Dit is allemaal samengevat in een kleurrijke animatie over de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp. Ook zijn er 3D-animatie's gemaakt van Park Quatrebras, de Groene Singel en van de Veldpost. 

Planning Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp februari 2019

Folder projecten gebiedsontwikkeling Badhoevedorp 2019
 

Een dorp met een hart

Op en langs het oude tracé van de A9 komen nieuwe hoogwaardige woongebieden met aantrekkelijke openbare ruimten. Naast de nieuwe woonwijk Quatrebras komen diverse maatschappelijke- en sportvoorzieningen. Het nieuwe park wordt een uitnodigende en toegankelijke plek voor alle inwoners van Badhoevedorp. Er wordt hard gewerkt aan een mooi ontwerp voor een nieuw centrumgebied voor Badhoevedorp. Zo krijgt het dorp een echt hart. Als herinnering aan de oude A9 wordt het Lint een nieuwe recreatieve langzaam verkeer route, die bestaande groengebieden met elkaar verbindt. Aan de zuidzijde van het dorp komt een nieuw sport- en recreatiegebied, De Veldpost. Het huidige Schuilhoeve verandert in een eigentijds tuindorp met slingerende bomenlanen en een langgerekt buurtplantsoen, de Groene Zoom. Het bedrijventerrein Lijnden-Oost wordt uitgebreid met een nieuwe locatie, genaamd Lijndenhof. Dit bedrijvenpark krijgt een mooie uitstraling met veel groen en water.

Verkeer

Ook qua verkeer verandert er veel. Er zijn 4 concrete verkeersprojecten: de omlegging van de A9, de Sloterbrug, hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) en de aanleg van een fietsverbinding