.

Badhoevedorp

De volgende jaren wordt er flink gewerkt aan Badhoevedorp. Doordat de A9 niet meer door het dorp loopt maar eromheen is er plaats voor nieuwe woningen, nieuwe sportvelden, nieuwe parken én nieuw groen. Het Lint, de nieuwe wandel- en fietsroute, neemt de plaats in van de oude A9. Badhoevedorp wordt weer één dorp. We werken ook aan een nieuw centrum. Zo krijgt het dorp een echt hart.

De projecten van gebiedsontwikkeling Badhoevedorp

Afbeelding animatie gebiedsontwikkeling YouTube

Bekijk de animatie over de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp

Afbeelding van de kaart met projecten gebiedsontwikkeling Badhoevedorp oktober 2019

 

Ook zijn er 3D-animatie's gemaakt van een aantal van onze projecten:

Afbeelding Animatie Quatrebras op YouTube

Bekijk de 3D-animatie over Quatrebras

Afbeelding animatie Groene Singel op Youube

Bekijk de 3D-animatie van de Groene Singel

Afbeelding animatie de Veldpost op YouTube

Bekijk de 3D-animatie over de Veldpost  

Nieuws

 • Onteigeningsplan Groene AS
  De burgemeester van Haarlemmermeer deelt mee dat op verzoek van de Minister voor Milieu en Wonen, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van de gemeente een onroerende zaak ter onteigening aan die nodig is voor de uitvoering van het bestemmingsplan Badhoevedorp Lijnden-Oost.
 • Uitstel besluit uitgangspunten nieuwe Sloterbrug
  Het besluit over de uitgangpunten voor de nieuwe Sloterbrug tussen Badhoevedorp en Amsterdam Nieuw-West is voorlopig uitgesteld. Amsterdam wil eerst het resultaat afwachten van het Mobiliteitsplan Nieuw-West, voordat het een besluit neemt over de uitgangspunten.
 • Inloopavond verkeer
  Badhoevedorp toekomstige verkeerssituatie - onder voorbehoud
  Maandagavond 25 november is in Q Beach een inloopavond over verkeer in Badhoevedorp. Sinds de omlegging van de A9 rijdt er minder doorgaand verkeer door Badhoevedorp dan verwacht. Eind oktober 2019 is een kaart van de toekomstige verkeerssituatie gemaakt. We laten deze graag aan u zien.