.

Groene Singel

Tussen Lijndenhof en Quatrebras komt een groene singel. Goed voor de natuur en dieren, maar ook heerlijk om in te wandelen. De Groene Singel leggen we eind 2019/begin 2020 aan.

De Groene singel sluit aan op het Lint en het nieuwe park Quatrebras. Het Lint, de recreatieve wandel- en fietsroute komt op de plek van de oude A9. Bekijk de animatie van de Groene singel.

Kaart met daarop de impressie van de Groene Singel

Impressie van de Groene Singel (1) en het Lint (2) tussen Lijndenhof en bij Quatrebras

 

Planning

In het ontwerp zitten ook enkele specials. Deze kunnen niet worden betaald uit het beschikbare budget. Daarom wordt door betrokken belangengroeperingen gezocht naar meer budget, bijvoorbeeld subsidies. Met de aanleg van de Groene Singel is in oktober 2019 gestart. 

Functies van de Groene Singel zijn onder andere:

 • Ecologische verbinding
 • buffer tussen woningen en bedrijventerrein
 • Wandelen door de natuur
 • Hondenlosloopgebied
 • Specifieke voorzieningen voor: 
     - oeverzwaluwen
     - insecten
     - fruit plukken
     - vleermuizen
 • N.b. De JOP (Jongeren ontmoetingsplek) komt er niet

Het Ontwerpproces

Op 5 juli 2017 is aan de begeleidingsgroep Groene Singel het concept-ontwerp gepresenteerd: Concept-ontwerp Groene Singel Lijndenhof 5 juli 2017.
Een impressie van de eerste mogelijkheden die we op 18 maart 2017 hebben laten zien ziet u op onderstaande schets: 
Poster groene singel (pdf)
Publication date: 
23 feb 2017

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan neemt u contact op met Marianne Filius via 0900 1852 of via info@haarlemmermeer.nl onder vermelding van Groene Singel Badhoevedorp.