.

Groene Singel

Tussen Lijndenhof en Quatrebras komt een groene singel. Goed voor de natuur en dieren, maar ook heerlijk om in te wandelen. De Groene Singel leggen we aan tijdens de bouw van de projecten die ernaast liggen: Quatrebras en Lijndenhof.

De Groene singel sluit aan op het Lint en het nieuwe park Quatrebras. Het Lint, de recreatieve wandel- en fietsroute komt op de plek van de oude A9. Bekijk de animatie van de Groene singel.


Groene Singel Lijndenhof Badhoevedorp met legenda

Impressie van de Groene Singel (2) en het Lint (3) tussen Lijndenhof en bij QuatrebrasPlanning

In het ontwerp zitten ook enkele specials. Deze kunnen niet worden betaald uit het beschikbare budget. Daarom wordt door betrokken belangengroeperingen gezocht naar meer budget, bijvoorbeeld subsidies. Met de aanleg van het eerste gedeelte van de Groene Singel wordt in het tweede kwartaal 2019 gestart. De Groene Singel wordt in delen aangelegd afhankelijk van de aansluitende projecten.Functies van de Groene Singel zijn onder andere:

 • Ecologische verbinding
 • buffer tussen woningen en bedrijventerrein
 • Wandelen door de natuur
 • Hondenlosloopgebied
 • Specifieke voorzieningen voor: 

     - oeverzwaluwen

     - insecten

     - fruit plukken

     - vleermuizen

Het Ontwerpproces

Op 5 juli 2017 is aan de begeleidingsgroep Groene Singel het concept-ontwerp gepresenteerd: Concept-ontwerp Groene Singel Lijndenhof 5 juli 2017Een impressie van de eerste mogelijkheden die we op 18 maart 2017 hebben laten zien ziet u op onderstaande schets:

Poster groene singel (pdf)
Publication date: 
donderdag 23-02-2017

 

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan neemt u contact op met Marianne Filius via 0900 1852 of via info@haarlemmermeer.nl onder vermelding van groene singel Badhoevedorp.