.

Sloterbrug

.
Lofo Amsterdam en logo Haarlemmermeer 2019

Het vervangen van de Sloterbrug is een gezamenlijk project van de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer. De informatie die u op deze webpagina vindt wordt u dan ook aangeboden door beide gemeenten.

Vernieuwing Sloterbrug

Amsterdam en Haarlemmermeer hebben in de zomer van 2018 de samenwerking vastgelegd en afspraken gemaakt over onder meer de bouw, verdeling van de kosten en het beheer van de nieuwe brug. Om rekening te houden met de belangen en wensen van bewoners en ondernemers in de omgeving van de brug zijn de uitgangspunten voor de brug  besproken in de begeleidingsgroep Sloterbrug. De Nota van uitgangspunten heeft in de zomer van 2019 ter inzage gelegen. De reacties zijn verwerkt in de Nota ter beantwoording.

Wanneer is de besluitvorming over de nota van uitgangspunten Sloterbrug?

De voorlopige planning van de besluitvorming:

 • november/december 2019: Publicatie nota van beantwoording zienswijzen voor bespreking in stadsdeel Amsterdam Nieuw-West
 • november/december 2020: behandeling bij stadsdeel Amsterdam Nieuw-West, stadsdeel adviseert het college van B en W Amsterdam
 • december/januari 2020: in College van B&W Amsterdam
 • december/januari 2019: in College van B&W Haarlemmermeer
 • februari 2020: bespreking raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid Amsterdam
 • februari 2020:  bespreking Gemeenteraad Haarlemmermeer (bespreking)
 • maart 2020: stemmingen in gemeenteraden Amsterdam en Haarlemmermeer

Nieuwe Sloterbrug verbetert verkeerssituatie

De Sloterbrug over de Ringvaart tussen Badhoevedorp en Sloten wordt vervangen door een nieuwe brug. Door de toegenomen verkeersdrukte is de brug een knelpunt geworden voor wegverkeer en gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. De nieuwe Sloterbrug is noodzakelijk om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren en wordt daarom breder en hoger. Daarbij is ook aandacht voor het tegengaan van extra sluipverkeer. Om het verkeer zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden tijdens de werkzaamheden blijft de oude brug zo lang als kan in gebruik.

Uitgangspunten/ eisen nieuwe Sloterbrug:

 • Betere verkeersveiligheid
 • Meer ruimte voor voetgangers en fietsers
 • Betere doorstroming autoverkeer
 • Tegengaan sluipverkeer
 • Twee rijbanen voor auto’s
 • Fietspad in beide richtingen
 • Brug iets hoger voor doorvaart
 • Oude brug blijft zo lang mogelijk in gebruik tijdens bouw nieuwe brug

Nog uit te werken:

 • Inpassing van de nieuwe brug
 • Opritten en afritten van de nieuwe brug
 • Ontwerp van de brug zelf
 • Herplaatsen van het kunstwerk De Brugknuffel (van kunstenaar Herman van der Heide)

Inspraak nieuwe Sloterbrug

Tot en met 24 juli 2019 was inspraak mogelijk op de concept-nota van uitgangspunten. Bekijk de nota op deze pagina.
Momenteel  worden alle reacties verwerkt in een Nota van Beantwoording. Ook wordt aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West om een advies gevraagd. Naar verwachting is dit advies eind oktober van dit jaar gereed. Vervolgens wordt de Nota van Uitgangspunten, inclusief Nota van Beantwoording en het advies van stadsdeel Nieuw-West, in de bestuurlijke besluitvorming gebracht in Amsterdam en Haarlemmermeer. Naar verwachting zal de behandeling van de Nota van Uitgangspunten Sloterbrug begin 2020 plaatsvinden in beide gemeenteraden.

 

Luchtfoto Sloterbrug. Foto Henk Roolvink.

Een luchtfoto van de Sloterbrug

 

Het project

Om de bouw van de nieuwe brug voor te bereiden moesten eerst een aantal vragen beantwoord worden. Wat voor brug hebben Badhoevedorp en Amsterdam Nieuw West nodig? Welke eisen zijn er aan de brug en aan de locatie? De inpassing van de brug moet vervolgens worden uitgewerkt, net als de op- en afritten en het ontwerp van de brug zelf. 

In gesprek met bewoners

Het ontwerp stemmen de gemeenten af met bewoners en ondernemers in de omgeving van de brug, met betrokken dorps- en wijkraden en met andere belanghebbenden. De opbrengst van de participatie wordt meegenomen in een nota van uitgangspunten, waarin de vervanging van de brug preciezer wordt beschreven.

Start werkzaamheden

De verwachting is dat de werkzaamheden voor de vervanging van de oude brug in 2023 beginnen. In 2023 kan de nieuwe Sloterbrug dan in gebruik genomen worden. 

Samenwerking Amsterdam en Haarlemmermeer

Amsterdam en Haarlemmermeer werken samen aan de vervanging van de Sloterbrug. In 2017 reserveerden de beide gemeenten al geld voor de nieuwe Sloterbrug. Daarboven op heeft de Vervoerregio Amsterdam in april zijn financiële bijdrage gereserveerd. Amsterdam en Haarlemmermeer hebben nu ook de samenwerking vastgelegd en afspraken gemaakt over onder meer de bouw, verdeling van de kosten en het beheer van de nieuwe brug.

Sloterbrug. Foto Henk Roolvink.

De Sloterbrug. Foto: Henk Roolvink. 

 

Meer informatie

Heeft u andere vragen dan hierboven aan informatie staat vermeld? Dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Bernard Kroeger via het telefoonnummer 0900-1852 of 06- 53986394 of via e-mail naar info@sloterbrug.nl.