.

Sloterbrug

Het vervangen van de Sloterbrug is een gezamenlijk project van de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer. De informatie die u op deze webpagina vindt wordt u dan ook aangeboden door beide gemeenten.
Logo Amsterdam en Haarlemmermeer

Vernieuwing Sloterbrug

Amsterdam en Haarlemmermeer hebben in de zomer van 2018 de samenwerking vastgelegd en afspraken gemaakt over onder meer de bouw, verdeling van de kosten en het beheer van de nieuwe brug. Om rekening te houden met de belangen en wensen van bewoners en ondernemers in de omgeving van de brug zijn de uitgangspunten voor de brug  besproken in de begeleidingsgroep Sloterbrug. De Nota van uitgangspunten heeft in de zomer van 2019 ter inzage gelegen. De reacties zijn verwerkt in de Nota ter beantwoording.

Uitstel besluit uitgangspunten nieuwe Sloterbrug

Het besluit over de uitgangpunten voor de nieuwe Sloterbrug tussen Badhoevedorp en Amsterdam Nieuw-West is voorlopig uitgesteld. Amsterdam wil eerst het resultaat afwachten van het Mobiliteitsplan Nieuw-West, voordat het een besluit neemt over de uitgangspunten. Dat plan gaat onder meer over de verkeerssituatie op de Sloterweg in Amsterdam. Er rijden daar nu veel auto’s, waar bewoners van Sloten en omgeving veel last van hebben. De verwachting is dat het Mobiliteitsplan Nieuw-West in de eerste helft van 2020 klaar is. Daarna nemen de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam een besluit over de uitgangspunten voor de nieuwe brug. De belangrijkste uitgangspunten zijn een bredere en hogere brug. De nieuwe brug krijgt meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De verkeersveiligheid en de doorstroming voor het autoverkeer verbeteren. 

Behandeling adviesaanvraag stadsdeelcommissie Amsterdam Nieuw West

De adviesaanvraag aan het stadsdeel Nieuw West over de Nota van Uitgangspunten(NVU) wordt afgerond, zodat de gemeenteraad van Amsterdam hiervan kennis kan nemen samen met de uitkomsten van het mobiliteitsplan. De stadsdeelcommissie vergadert hier als het goed is op 28 januari 2020 over. Daarna zal het dagelijks bestuur, op basis van het advies van de stadsdeelcommissie, een advies uitbrengen over de NVU. Via de volgende link kunt u de agenda van de stadsdeelcommissie bekijken: https://nieuw-west.notubiz.nl/

Nieuwe Sloterbrug verbetert verkeerssituatie

De Sloterbrug over de Ringvaart tussen Badhoevedorp en Sloten wordt vervangen door een nieuwe brug. Door de toegenomen verkeersdrukte is de brug een knelpunt geworden voor wegverkeer en gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. De nieuwe Sloterbrug is noodzakelijk om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren en wordt daarom breder en hoger. Daarbij is ook aandacht voor het tegengaan van extra sluipverkeer. Om het verkeer zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden tijdens de werkzaamheden blijft de oude brug zo lang als kan in gebruik.

Uitgangspunten/ eisen nieuwe Sloterbrug:

 • Betere verkeersveiligheid
 • Meer ruimte voor voetgangers en fietsers
 • Betere doorstroming autoverkeer
 • Tegengaan sluipverkeer
 • Twee rijbanen voor auto’s
 • Fietspad in beide richtingen
 • Brug iets hoger voor doorvaart
 • Oude brug blijft zo lang mogelijk in gebruik tijdens bouw nieuwe brug

Nog uit te werken:

 • Inpassing van de nieuwe brug
 • Opritten en afritten van de nieuwe brug
 • Ontwerp van de brug zelf
 • Herplaatsen van het kunstwerk De Brugknuffel (van kunstenaar Herman van der Heide)
Luchtfoto Sloterbrug. Foto Henk Roolvink.

Een luchtfoto van de Sloterbrug
 

Het project

Om de bouw van de nieuwe brug voor te bereiden moesten eerst een aantal vragen beantwoord worden. Wat voor brug hebben Badhoevedorp en Amsterdam Nieuw West nodig? Welke eisen zijn er aan de brug en aan de locatie? De inpassing van de brug moet vervolgens worden uitgewerkt, net als de op- en afritten en het ontwerp van de brug zelf. 

Inspraak nieuwe Sloterbrug

Het ontwerp stemmen de gemeenten af met de begeleidingsgroep Sloterbrug.  In 2019 heeft de concept-nota van uitgangspunten ter inzage gelegen. Bekijk de nota op deze pagina.  

Start werkzaamheden

De verwachting is dat de werkzaamheden voor de vervanging van de oude brug in 2023 beginnen. In 2023 kan de nieuwe Sloterbrug dan in gebruik genomen worden. 

Samenwerking Amsterdam en Haarlemmermeer

Amsterdam en Haarlemmermeer werken samen aan de vervanging van de Sloterbrug. In 2017 reserveerden de beide gemeenten al geld voor de nieuwe Sloterbrug. Daarboven op heeft de Vervoerregio Amsterdam in april zijn financiële bijdrage gereserveerd. Amsterdam en Haarlemmermeer hebben nu ook de samenwerking vastgelegd en afspraken gemaakt over onder meer de bouw, verdeling van de kosten en het beheer van de nieuwe brug.

Sloterbrug. Foto Henk Roolvink.

De Sloterbrug. Foto: Henk Roolvink. 
 

Meer informatie

Heeft u andere vragen dan hierboven aan informatie staat vermeld? Dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Bernard Kroeger via het telefoonnummer 0900-1852 of via e-mail naar info@sloterbrug.nl

Bedieningstijden

Informatie over bedieningstijden van de huidige Sloterbrug vindt u op de website vaarweginformatie.nl