Sloterbrug

Logo Amsterdam en Haarlemmermeer

Het vervangen van de Sloterbrug is een gezamenlijk project van de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer. De informatie die u op deze webpagina vindt wordt u dan ook aangeboden door beide gemeenten.

 

Informatiebijeenkomst 19 september

De samenwerking tussen Amsterdam en Haarlemmermeer voor de vervanging van de Sloterbrug is vastgelegd. Het is nu tijd om in gesprek te gaan met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. De eerste bijeenkomst op woensdag 19 september is heel goed bezocht. Bij de presentaties waren tot twee keer toe bijna 100 geïnteresseerden aanwezig!.
 
U kunt de presentatie van 19 september als pdf bekijken of onderstaande teksten en beelden bekijken op de webpagina over de informatiebijeenkomst. De vragen en opmerkingen die naar aanleiding van de informatieavond gesteld zijn komen zo spoedig mogelijk op deze website te staan. Een eerste impressie van de avond leest u hier: Veel belangstelling voor Sloterbrug


Nieuwe Sloterbrug verbetert de verkeerssituatie

De Sloterbrug over de Ringvaart tussen Badhoevedorp en Sloten wordt vervangen door een nieuwe brug. Door de toegenomen verkeersdrukte is de brug een knelpunt geworden voor wegverkeer en gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. De nieuwe Sloterbrug is noodzakelijk om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren en wordt daarom breder en hoger. Daarbij is ook aandacht voor het tegengaan van sluipverkeer. Om het verkeer zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden tijdens de werkzaamheden blijft de oude brug zo lang als kan in gebruik.

Luchtfoto Sloterbrug. Foto Henk Roolvink.

Een luchtfoto van de Sloterbrug
.

Uitgangspunten nieuwe brug

  • Betere verkeersveiligheid
  • Betere doorstroming autoverkeer
  • Tegengaan sluipverkeer
  • 2 rijbanen voor auto’s
  • Fietspad in beide richtingen
  • Brug iets hoger voor doorvaart
  • Oude brug blijft zo lang mogelijk in gebruik tijdens bouw nieuwe brug

Het project

Om de bouw van de nieuwe brug voor te bereiden moeten eerst een aantal vragen beantwoord worden. Wat voor brug hebben Badhoevedorp en Amsterdam Nieuw West nodig? Welke eisen zijn er aan de brug en aan de locatie? De inpassing van de brug moet vervolgens worden uitgewerkt, net als de op- en afritten en het ontwerp van de brug zelf. 
 

In gesprek met bewoners

Het ontwerp stemmen de gemeenten af met bewoners en ondernemers in de omgeving van de brug, met betrokken dorps- en wijkraden en met andere belanghebbenden. De opbrengst van de participatie wordt meegenomen in een nota van uitgangspunten, waarin de vervanging van de brug preciezer wordt beschreven.

Start werkzaamheden

De verwachting is dat de werkzaamheden voor de vervanging van de oude brug in 2022 beginnen. Eind 2022 kan de nieuwe Sloterbrug dan in gebruik genomen worden. 
 

Samenwerking Amsterdam en Haarlemmermeer

Amsterdam en Haarlemmermeer werken samen aan de vervanging van de Sloterbrug. In 2017 reserveerden de beide gemeenten al geld voor de nieuwe Sloterbrug. Daarboven op heeft de Vervoerregio Amsterdam in april zijn financiële bijdrage gereserveerd. Amsterdam en Haarlemmermeer hebben nu ook de samenwerking vastgelegd en afspraken gemaakt over onder meer de bouw, verdeling van de kosten en het beheer van de nieuwe brug.Sloterbrug. Foto Henk Roolvink.

De Sloterbrug. Foto: Henk Roolvink.
 

Meer informatie

Heeft u andere vragen dan hierboven aan informatie staat vermeld? Dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Anouk Busger via het telefoonnummer 0900-1852 of via e-mail naar info@sloterbrug.nl.