.

Sloterbrug

Het vervangen van de Sloterbrug is een project waarin gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer samenwerken. De informatie op deze pagina is van beide gemeenten.
Logo Haarlemmermeer en Amsterdam

Vernieuwing Sloterbrug

Amsterdam en Haarlemmermeer hebben in de zomer van 2018 afspraken gemaakt over de samenwerking rondom de Sloterbrug. Het gaat dan om afspraken over onder meer de bouw, verdeling van de kosten en het beheer van de nieuwe brug. De uitgangspunten voor de brug zijn besproken in de begeleidingsgroep Sloterbrug. Dit om rekening te houden met de belangen en wensen van bewoners en ondernemers in de omgeving van de brug. De Nota van uitgangspunten heeft in de zomer van 2019 ter inzage gelegen. De reacties zijn verwerkt in de Nota ter beantwoording.

Uitstel besluit uitgangspunten nieuwe Sloterbrug

Het besluit over de uitgangpunten voor de nieuwe Sloterbrug tussen Badhoevedorp en Amsterdam Nieuw-West is voorlopig uitgesteld. Amsterdam wil eerst het resultaat afwachten van het Mobiliteitsplan Nieuw-West, voordat het een besluit neemt over de uitgangspunten. Dat plan gaat onder meer over de verkeerssituatie op de Sloterweg in Amsterdam. Er rijden daar nu veel auto’s, waar bewoners van Sloten en omgeving veel last van hebben. De verwachting is dat de inspraak over het Mobiliteitsplan Nieuw-West aan het einde van 2020 plaatsvindt. Daarna nemen de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam een besluit over de uitgangspunten voor de nieuwe brug. We verwachten dat de gemeenteraden in het eerste kwartaal van 2021 een besluit nemen over de Nota van Uitgangspunten. De belangrijkste uitgangspunten zijn een bredere en hogere brug. De nieuwe brug krijgt meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De verkeersveiligheid en de doorstroming voor het autoverkeer zal verbeteren. 

Behandeling adviesaanvraag stadsdeelcommissie Amsterdam Nieuw-West

De adviesaanvraag aan het stadsdeel Nieuw-West over de Nota van Uitgangspunten (NVU) wordt afgemaakt. Dan kan de gemeenteraad van Amsterdam hiervan kennis kan nemen, samen met de uitkomsten van het mobiliteitsplan. Daarom zal de stadsdeelcommissie over beide onderwerpen gezamenlijk vergaderen. De vergadering vindt plaats tijdens de inspraakperiode van het mobiliteitsplan. De precieze datum is nu nog niet duidelijk, maar dit zal waarschijnlijk eind 2020 zijn. Daarna zal het dagelijks bestuur, op basis van het advies van de stadsdeelcommissie, een advies uitbrengen over de NVU. U kunt de agenda van de stadsdeelcommissie bekijken.

Nieuwe Sloterbrug verbetert verkeerssituatie

De Sloterbrug over de Ringvaart tussen Badhoevedorp en Sloten wordt vervangen door een nieuwe brug. Door de toegenomen verkeersdrukte is de brug een knelpunt geworden voor wegverkeer en gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. De nieuwe Sloterbrug is noodzakelijk om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren en wordt daarom breder en hoger. Daarbij is ook aandacht voor het tegengaan van extra sluipverkeer. Om het verkeer zo weinig mogelijk last te laten hebben van de werkzaamheden, blijft de oude brug zo lang als kan in gebruik.

Uitgangspunten/ eisen nieuwe Sloterbrug:

 • Betere verkeersveiligheid
 • Meer ruimte voor voetgangers en fietsers
 • Betere doorstroming autoverkeer
 • Tegengaan sluipverkeer
 • Twee rijbanen voor auto’s
 • Fietspad in beide richtingen
 • Brug iets hoger voor doorvaart
 • Oude brug blijft zo lang mogelijk in gebruik tijdens bouw nieuwe brug

Nog uit te werken:

 • Inpassing van de nieuwe brug
 • Opritten en afritten van de nieuwe brug
 • Ontwerp van de brug zelf
 • Herplaatsen van het kunstwerk De Brugknuffel (van kunstenaar Herman van der Heide)
Een luchtfoto van de Sloterbrug

Een luchtfoto van de Sloterbrug
 

Het project

Om de bouw van de nieuwe brug voor te bereiden moesten eerst een aantal vragen beantwoord worden. Wat voor brug hebben Badhoevedorp en Amsterdam Nieuw-West nodig? Welke eisen zijn er aan de brug en aan de locatie? De inpassing van de brug moet vervolgens worden uitgewerkt, net als de op- en afritten en het ontwerp van de brug zelf. 

Inspraak nieuwe Sloterbrug

Het ontwerp stemmen de gemeenten af met de begeleidingsgroep Sloterbrug. In 2019 heeft de concept-nota van uitgangspunten ter inzage gelegen. Lees daarover meer op de pagina 'Uitgangspunten nieuwe Sloterbrug'.

Start werkzaamheden

De verwachting is dat de uitvoering aan de nieuwe brug start in het vierde kwartaal van 2023. Een jaar later is vervolgens de oplevering.

Samenwerking Amsterdam en Haarlemmermeer

Amsterdam en Haarlemmermeer werken samen aan de vervanging van de Sloterbrug. In 2017 reserveerden de beide gemeenten al geld voor de nieuwe brug. Daarbovenop heeft de Vervoerregio Amsterdam in april zijn financiële bijdrage gereserveerd. 

De Sloterbrug

De Sloterbrug. Foto: Henk Roolvink.
 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Bernard Kroeger via het telefoonnummer 0900-1852 of via e-mail naar info@sloterbrug.nl

Bedieningstijden

Informatie over bedieningstijden van de huidige Sloterbrug vindt u op de website vaarweginformatie.nl