Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Sloterbrug

De gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam werken vooral samen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Sloterbrug. In 2023 zijn er op deze webpagina's vier mogelijke varianten voor de brug gepubliceerd. De begeleidingsgroep Sloterbrug heeft daarover met het projectteam van de gemeenten gesproken. De begeleidingsgroep heeft begin 2024 haar advies uitgebracht. Hieronder leest u meer over de varianten en het advies van de begeleidingsgroep. De informatie op deze pagina is van beide gemeenten.

Afbeelding: logo van het wapen van Amsterdam en logo met het wapen van gemeente Haarlemmermeer

Pas op de plaats Sloterbrug

De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer wilden een nieuwe brug laten bouwen om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren. Nadat het plan in 2019 door discussie over de Sloterweg in Amsterdam tijdelijk tot stilstand kwam, vond in 2021 een herstart plaats. Voor de herstart werd een nieuwe schatting gemaakt van de kosten voor dit project. Volgens de schatting zouden de kosten  29,2 miljoen euro bedragen. In 2018 werden de kosten nog op € 11,3 miljoen geschat. Het plan voor een nieuwe, bredere brug kostte dus € 17,9 miljoen extra.  

Afbeelding: foto van de Sloterbrug.

Afbeelding: foto van de Sloterbrug.

Goedkoper en verkeersveiliger

Dat was en is te duur, ook al is het de meest verkeersveilige oplossing met de beste doorstroming. Zowel Amsterdam als Haarlemmermeer hebben dat geld niet. Daarom hebben de beide gemeenten het plan heroverwogen. Dat wil zeggen dat Haarlemmermeer en Amsterdam op zoek zijn gegaan naar goedkopere alternatieven voor deze oplossing. Verkeersveiligheid is hierbij het belangrijkst. Het verbeteren van de doorstroming voor het autoverkeer werd een minder belangrijk uitgangspunt. Als onderdeel van de oplossing werd onderzocht of de bestaande brug langer mee kan dan de 10 jaar waar we nu van uitgaan.

Onderzoek naar andere oplossingen

Het projectteam heeft onderzocht welke goedkopere alternatieven er zijn voor de Sloterbrug. Het onderzoek naar welke mogelijkheden (‘varianten’) er zijn had eind 2022 af moeten zijn. Dit onderzoek heeft langer geduurd door onder andere personeelstekort en was uiteindelijk rond de zomer van 2023 klaar. 

Staat van huidige Sloterbrug

Voor het onderzoek van de mogelijke varianten moesten we goed weten wat de technische staat is van de bestaande Sloterbrug. Daarom heeft het projectteam eerst onderzocht hoe lang de bestaande brug mee kan door het uitvoeren van onderhoud. Hieruit bleek dat de huidige brug bij groot onderhoud nog zeker 30 jaar mee kan. 

Wel bleek dat het verbreden van de brug of het verlagen van het verhoogde voetgangersdeel niet mogelijk is. Daarom hebben we daarna varianten onderzocht met behoud van de bestaande brug, zonder aanpassingen aan de brug zelf. Dit heeft geleid tot 4 varianten. 

Overzicht variant 1 tot en met 4

Op de pagina 'Overzicht varianten Sloterbrug' staat een beschrijving per variant. We vatten de voordelen en nadelen per variant daaronder samen in een tabel. In deze tabel staat ook een schatting van de kosten per variant, om deze te kunnen vergelijken.

Overzicht varianten Sloterbrugexterne-link-icoon

Voorkeursvariant

De gemeenten van Amsterdam en Haarlemmermeer hebben na het onderzoek aangegeven dat variant 1 de voorkeur krijgt. Variant 1 heeft als groot voordeel dat die financieel haalbaar is. Ook de verkeersveiligheid verbetert aanzienlijk. Daarnaast sluit deze variant aan bij het collegeakkoord van Amsterdam waar focus op onderhoud ligt.  

De andere variantenexterne-link-icoon zijn ook een optie maar daar is op dit moment geen geld voor. Ook zal het langer duren voordat dit extra geld is gevonden en ze dus uitgevoerd kunnen worden. 

Overleg met begeleidingsgroep Sloterbrug

Voor de Sloterbrug is er een begeleidingsgroep Sloterbrug. Deze groep praat mee namens de bewoners en andere belanghebbenden in de directe omgeving van de brug. Voor de begeleidingsgroep zijn onder andere de dorpsraden, ondernemers, bewoners, scholen en woonbootbewoners uitgenodigd. Het gezamenlijke projectteam van gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer heeft overlegd met de begeleidingsgroep. 

De begeleidingsgroep heeft in februari 2024 advies gegeven. Kort gezegd vindt de begeleidingsgroep variant 1 voor de Sloterbrug de minst slechte variant. Verder adviseert de begeleidingsgroep om alle verkeersproblemen in een veel breder verband ‘integrale aanpak’ te bekijken dan alleen bij de Sloterbrug. Ook vraagt de begeleidingsgroep om onderzoek naar mogelijkheden om het autoverkeer op de Sloterbrug te beperken ten gunste van fietsers. Het complete advies van de begeleidingsgroep is te zien op de websiteexterne-link-icoon van Hallo Badhoevedorp.

Wat gebeurt er met advies van de begeleidingsgroep?

Het advies van de begeleidingsgroep voegen we bij het voorstel dat het projectteam aan de beide colleges van B en W voorlegt. Het is aan de colleges van B en W en de raad van Haarlemmermeer hoe zwaar zij de adviezen van de begeleidingsgroep laten meewegen in de besluitvorming.

Planning

We verwachten dat de bestuurders van beide gemeenten in mei of juni een voorstel krijgen voor de definitieve voorkeursvariant voor de Sloterbrug. Daarna nemen de colleges van B&W een besluit over het voorstel.

Oude plan voor de nieuwe Sloterbrug

Gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer waren van plan om de Sloterbrug te vervangen voor een nieuwe, bredere brug om de verkeersveiligheid en de doorstroom te verbeteren. Deze brug zou hoger worden voor de scheepvaart en meer ruimte krijgen voor voetgangers en fietsers. Dit plan gaat niet door omdat het te duur is.  

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Wesley Interfurth of project manager Pieter Mulder via het telefoonnummer 0900-1852 of via e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Begin het onderwerp van uw mail met 'Sloterbrug'.

Bedieningstijden

Informatie over bedieningstijden van de huidige Sloterbrug vindt u op de website vaarweginformatie.nl