.

Sloterbrug

De gemeenten Haarlemmer en Amsterdam werken samen aan de vervanging van de Sloterbrug. De informatie op deze pagina is van beide gemeenten.
Logo Haarlemmermeer en Amsterdam

De nieuwe Sloterbrug verbetert de verkeerssituatie

We zijn van plan om de Sloterbrug over de Ringvaart tussen Badhoevedorp en Sloten te vervangen door een nieuwe brug. De brug is een knelpunt voor autoverkeer en gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. Dit komt omdat het verkeer steeds drukker werd. De nieuwe Sloterbrug is noodzakelijk om de veiligheid voor het verkeer en de doorstroming te verbeteren. Daarbij is ook aandacht voor het tegengaan van extra sluipverkeer. 

Een luchtfoto van de Sloterbrug

Een luchtfoto van de Sloterbrug

 

Voor de nieuwe brug maakten we een Nota van Uitgangspunten

Hierin staan de uitgangspunten én een schetsontwerp dat de voorkeur heeft van de colleges van B&W van beide gemeenten. De belangrijkste uitgangspunten zijn een bredere en hogere brug. De brug wordt hoger voor de scheepvaart. De nieuwe brug krijgt meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De veiligheid en de doorstroming voor het verkeer verbetert.  Bekijk hier meer informatie over de uitgangspunten voor de Sloterbrug.

We verwachten dat de aanleg van de nieuwe brug in de herfst of winter van 2023 start. De oplevering is een jaar later. De oude brug blijft zo lang als het kan in gebruik. Zodat het verkeer zo weinig mogelijk last heeft van de werkzaamheden.

Inspraak nieuwe Sloterbrug

Het schetsontwerp en de Nota van Uitgangspunten bespraken de gemeenten met de begeleidingsgroep Sloterbrug. Deze groep praat mee namens de bewoners en ondernemers in de omgeving van de brug. De begeleidingsgroep bestaat uit de dorpsraden, ondernemers en woonbootbewoners. 

De concept Nota van Uitgangspunten lag in de zomer van 2019 ter inspraak. Door de reacties die we toen kregen besloten de gemeenteraden om het besluit over de nota uit te stellen. Het gaat om het besluit op de Nota van Uitgangspunten met de Nota van Beantwoording. In de Nota van Beantwoording staan de reacties uit de inspraak en de antwoorden daarop.  

Het besluit over de uitgangpunten voor de nieuwe Sloterbrug stellen we voorlopig uit

De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer wachten eerst het resultaat af van het Amsterdamse plan 'Autoluw Sloten Nieuw-Sloten'. Dat plan gaat onder andere over de situatie in het verkeer op de Sloterweg in Amsterdam. Er rijden daar nu veel auto’s, waar bewoners van Sloten en omgeving last van hebben. 

Meer informatie over 'Autoluw Sloten Nieuw-Sloten' staat op de website van de gemeente Amsterdam. Na het verwerken van de reacties geeft de gemeente Amsterdam het plan begin 2021 vrij voor inspraak. Het besluit over de Nota van Uitgangspunten van de Sloterbrug in Amsterdam is daaraan gekoppeld. Dat betekent dat de besluitvorming over de autoluw Sloten/Nieuw-Sloten en de vervanging Sloterbrug in de gemeenteraad van Amsterdam op hetzelfde moment is.

De vervanging Sloterbrug is een project van Amsterdam en Haarlemmermeer samen

Daarom stelt ook de gemeenteraad van Haarlemmermeer het besluit over de Nota van Uitgangspunten uit. We verwachten dat de gemeenteraad het besluit aan het begin of halverwege 2021 neemt. 

Behandeling adviesaanvraag stadsdeelcommissie Amsterdam Nieuw-West

  • Het college van B&W van Amsterdam vraagt eerst advies aan het stadsdeel. Dit is zo voor beide Nota van Uitgangspunten, dus ook voor het autoluwe plan en de vervanging van de Sloterbrug.
  • De stadsdeelcommissie zal de adviesaanvragen in dezelfde vergadering behandelen. Dit is nodig omdat beide projecten met elkaar te maken hebben. Deze bijeenkomst is waarschijnlijk begin 2021.
  • De gemeenteraad van Amsterdam beslist ook in één vergadering over beide Nota van Uitgangspunten.

De gemeenteraad van Haarlemmermeer neemt ongeveer op hetzelfde moment het besluit over de Nota van Uitgangspunten van de Sloterbrug.

Informatie van de gemeente Amsterdam

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Bernard Kroeger via het telefoonnummer 0900-1852 of via e-mail naar info@sloterbrug.nl

Bedieningstijden

Informatie over bedieningstijden van de huidige Sloterbrug vindt u op de website vaarweginformatie.nl