Sloterbrug

Het vervangen van de Sloterbrug is een gezamenlijk project van de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer. De informatie die u op deze webpagina vindt wordt u dan ook aangeboden door beide gemeenten.

 

Nieuwe Sloterbrug verbetert de verkeerssituatie

De Sloterbrug over de Ringvaart wordt vervangen door een nieuwe brug. De huidige brug uit 1962 verbindt de Nieuwemeerdijk en de Burgemeester Amersfoordtlaan in Badhoevedorp met Langsom en de Sloterweg in Amsterdam, Sloten. Door de toegenomen verkeersdrukte is de brug een knelpunt geworden voor auto- en fietsverkeer. De nieuwe brug verbetert de verkeersveiligheid en de doorstroming van het autoverkeer. Daarbij is ook aandacht voor het tegengaan van sluipverkeer.


Een luchtfoto van de Sloterbrug.
 

Uitgangspunten nieuwe brug

  • Betere verkeersveiligheid
  • Betere doorstroming autoverkeer
  • Tegengaan sluipverkeer
  • 2 rijbanen voor auto’s
  • Fietspad in beide richtingen
  • Brug iets hoger voor doorvaart
  • Oude brug blijft zo lang mogelijk in gebruik tijdens bouw nieuwe brug

 

Het project

Om de bouw van de nieuwe brug voor te bereiden moeten eerst een aantal vragen beantwoord worden. Wat voor brug hebben Badhoevedorp en Amsterdam Nieuw West nodig? Welke eisen zijn er aan de brug en aan de locatie? De inpassing van de brug moet vervolgens worden uitgewerkt, net als de op- en afritten en het ontwerp van de brug zelf.  

Afstemmen met directe buren

Het ontwerp stemmen de gemeenten af met bewoners en ondernemers in de omgeving van de brug, met betrokken dorps- en wijkraden en met andere belanghebbenden. Naar verwachting komt er voor de zomer 2018 een informatiebijeenkomst.

Financiering

Gemeente Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer en de Vervoerregio Amsterdam financieren de vervanging van de brug.  


De Sloterbrug. Foto: Henk Roolvink.
 

Meer informatie

Heeft u andere vragen dan hierboven aan informatie staat vermeld? Neem dan contact op met de heer Bram van Melis. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 0900 1852 of via info@sloterbrug.nl onder vermelding van Sloterbrug.