Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Overzicht varianten Sloterbrug

Op deze pagina staat een beschrijving per variant. Er zijn in totaal 4 varianten. We vatten de voordelen en nadelen per variant daaronder samen in een tabel. In deze tabel staat ook een schatting van de kosten per variant, om deze te kunnen vergelijken.

Variant 1. Behoud bestaande brug met groot onderhoud en aanpassing kruising

In deze variant blijft de bestaande brug behouden en voeren we groot onderhoud uit. De kruising Burgemeester Amersfoordtlaan – Nieuwemeerdijk passen we aan voor de verkeersveiligheid. In deze variant blijft de verkeersafhandeling op de brug hetzelfde: één richting  tegelijk voor het autoverkeer (om-en-om regeling), geregeld met verkeerslichten en aan beide zijden een fiets- en voetpad.

Verkeersveiligheid

De Kruising Burgemeester Amersfoordtlaan - Nieuwemeerdijk vervangen we door een voorrangsplein of kleine rotonde en de fietspaden worden verlegd, zodat er logische fietsroutes ontstaan. Er zijn minder verkeerslichten nodig, waardoor het kruispunt kleiner wordt. Omdat er dan minder lang voor het rode licht gewacht hoeft te worden, is de kans kleiner dat het verkeer (vooral fietsers en bromfietsers) het rode licht negeren. Dit, samen met de verlegde fietsroutes, verbetert de verkeersveiligheid.

De kosten voor de uitvoering van deze variant worden nu geschat op  €7,1 miljoen. De brug kan ongeveer weer 30 jaar mee na groot onderhoud.  

Voorkeursvariant

Deze variant is financieel haalbaar en verbetert de verkeerveiligheid aanzienlijk. Daarom is het de voorkeursvariant. 

Variant 2. Dubbele verkeersbrug (aan noordzijde een extra verkeersbrug)

Variant 2 gaat uit van een nieuwe eenrichtings- voet-/auto-/fietsbrug aan de noordwest kant van de Sloterbrug. De huidige brug wordt dan voor auto-, fiets- en voetgangers eenrichtingsverkeer richting Amsterdam. De nieuwe brug is voor de andere richting naar Haarlemmermeer. Daardoor kan het verkeer in beide richtingen gelijktijdig afgehandeld worden en wordt het kruisingsvlak kleiner dan nu. De wachttijd wordt korter en daardoor wordt ook op dat punt de verkeersveiligheid sterk verbeterd. Daarnaast wordt de doorstroming verbeterd.

Verkeersveiligheid

Het kruispunt Burgemeester Amersfoordtlaan - Nieuwemeerdijk wordt op dezelfde manier aangepast als in variant 1. Daarnaast is het niet meer nodig om het kruispunt Langsom – Akersluis (in Amsterdam) met verkeerslichten te regelen, waardoor er nog maar 1 kruispunt overblijft dat geregeld hoeft te worden met verkeerslichten. Omdat er dan nog minder lang voor het rode licht gewacht moet worden, is de kans nog kleiner dat het verkeer (met name fietsers en bromfietsers) het rode licht negeren. Dit verbetert de verkeersveiligheid. Evenals in variant 1 worden de fietspaden verlegd, waardoor er een logische fietsroutestructuur ontstaat. Ook dat verbetert de verkeersveiligheid.  

De kosten van deze variant zijn ongeveer € 18,6 miljoen.

Variant 3. Voetgangers- en fietsbrug noordzijde naast huidige brug

Dwarsdoorsnede variant 3

Dwarsdoorsnede van variant 3.

Afbeelding: Dwarsdoorsnede van variant 3. Links de nieuwe brug, rechts de bestaande brug met rijbaan allen voor auto’s.

Variant 3 gaat uit van een nieuwe tweerichtings voetgangers- en fietsbrug aan de noordwest kant van de huidige Sloterbrug. In deze variant wordt de huidige brug geschikt gemaakt voor alleen autoverkeer in twee richtingen. Dit kan omdat er geen fiets- en voetverkeer meer op de bestaande brug komt. De nieuwe brug is alleen geschikt voor fietsers en voetgangers. Vanwege eisen die gesteld zijn voor het scheepvaartverkeer, zal deze brug zo dichtbij mogelijk bij de bestaande brug komen.

Verkeersveiligheid

In deze variant wordt het kruispunt Burgemeester Amersfoordtlaan - Nieuwemeerdijk op dezelfde manier aangepast als in variant 1. Daarnaast is het niet meer nodig om het kruispunt Langsom - Akersluis (in Amsterdam) met verkeerslichten te regelen, waardoor er nog maar 1 kruispunt overblijft dat geregeld hoeft te worden met verkeerslichten. Omdat er dan minder lang voor het rode licht gewacht moet worden, is de kans nog kleiner dat het verkeer (vooral fietsers en bromfietsers) het rode licht negeren. Dit verbetert de verkeersveiligheid.  

Net als in variant 1 worden de fietspaden verlegd, waardoor er in principe een logischere fietsroute ontstaat, waarbij ook één oversteeklocatie niet meer nodig is. Maar aan de zijde van Amsterdam moeten fietsers en voetgangers juist vaker Langsom oversteken. Voor de aansluiting van het fietspad en voetpad op de bestaande structuur in zowel Badhoevedorp als Amsterdam zijn nog uitwerkingen en aanpassingen nodig.

De kosten voor de bouw van een afzonderlijke fietsbrug zijn € 15,6 miljoen.

Variant 4. Voetgangers- en fietsbrug zuidzijde naast huidige brug

Deze variant is vergelijkbaar met variant 3. Alleen wordt bij deze variant een nieuwe brug voor langzaam verkeer aan de zuidoost kant van de huidige Sloterbrug geplaatst. In deze variant is het kruispunt B. Amersfoordtlaan – Nieuwemeerdijk aangepast en wordt het mogelijk om de Sloterbrug in twee richtingen te berijden. Hiermee is het niet meer nodig om het kruispunt Langsom – Akersluis (in Amsterdam) met verkeerslichten te regelen.

Verkeersveiligheid

In deze variant moet het langzaam verkeer van en naar het centrum van Badhoevedorp een langere route afleggen. De route vanuit Amsterdam náár Badhoevedorp is hiermee ook niet logisch omdat ze twee keer Langsom moeten oversteken. Dit leidt tot vertraging en is minder veilig. Al met al scoort deze variant hetzelfde als variant 1.

De kosten voor voetgangers en fietsbrug aan de zuidzijde naast de huidige brug zijn ook € 15,6 miljoen.

Dwarsdoorsnede variant 4

Dwarsdoorsnede van variant 4.

Afbeelding: Dwarsdoorsnede van variant 4. Links de oude brug met rijbaan allen voor auto’s, rechts de nieuwe brug.

Tabel: samenvatting van onderzoek naar varianten Sloterbrug.

Scenario's > Criterium1. Huidige 
brug met aanpassingen kruising
2. Extra verkeersbrug3. Extra fietsbrug noordzijde4. Extra fietsbrug zuidzijde
Einde levensduur bestaande brugOngeveer 30 jaarOngeveer 30 jaarOngeveer 30 jaarOngeveer 30 jaar
Verkeersveiligheid langzaam verkeer++++++
Verkeersveiligheid gemotoriseerd verkeer++++++++
Snelheid van verkeersafhandeling++++++++
Afhandeling scheepvaartverkeer+----
Grondaankoopn.v.t.---
Initiële investering (som) > 7,1 miljoen18,6 miljoen15,6 miljoen15,6 miljoen
Groot onderhoud jaar 0 3 miljoen3 miljoen3 miljoen3 miljoen
Aanleg nieuwe brug-11 miljoen8 miljoen8 miljoen
Aanpassing wegennet1,3 miljoen1,8 miljoen1,8 miljoen1,8 miljoen
Grondwerk, ov, BLVC0,9 miljoen0,9 miljoen0,9 miljoen0,9 miljoen
Historische kosten e.a.1,9 miljoen1,9 miljoen1,9 miljoen1,9 miljoen

Beweeg de balk onderaan de tabel naar rechts om de andere kolommen te zien.