.

Schipholweg

Gemeente Haarlemmermeer wil graag de Schipholweg in Badhoevedorp overnemen van de provincie om de weg te kunnen afwaarderen. De resultaten van een meting naar de omvang van het doorgaande verkeer op de Schipholweg ondersteunen die wens.

Slechts ca 20% van het verkeer op de Schipholweg is na de omlegging van de A9 nog doorgaand, de rest is lokaal verkeer. Op dit moment onderzoekt de provincie de mogelijkheid van overdracht van de N232. Met een maximumsnelheid van 50 km wordt het veel veiliger om de Schipholweg vanuit het dorp naar Sportpark de Veldpost over te steken.

Overzichtstekening van maatregelen Schipholweg 1

Overzichtstekeningen van maatregelen Schipholweg

Overzichtstekening van maatregelen Schipholweg 2

Aanpassingen Schipholweg

Kruispunt met Amsterdamse Laan

  • Als eerste wordt het nieuwe, verschoven kruispunt Schipholweg-Amsterdamse Laan aangelegd.
  • Tot het nieuwe kruispunt gereed is, zijn de sportvelden van De Veldpost veilig bereikbaar via de voetgangersoversteek met verkeerslichten bij het kruispunt Sloterweg/Schipholweg.

Aansluiting op Kamerlingh Onneslaan

  • Wanneer deze aansluiting er komt is niet zeker. Dat wordt bepaald na het gereedkomen van de nieuwe woningen (Park Quatrebras) en de dan naar verwachting toegenomen verkeersdrukte.

Aanpassing kruispunt Sloterweg

  • We onderzoeken of het mogelijk is om in de toekomst vanaf de Schipholweg (komend uit de richting Haarlem) linksaf de Sloterweg op te gaan, het dorp in.

Nieuw kruispunt naar Schuilhoeve

  • De aanleg van dit kruispunt wordt afgestemd op de aanleg van woonwijk Schuilhoeve.

Heeft u vragen? Dan neemt u contact op met de heer Esgo Kuiper via telefoonnummer 0900 1852 of via info@haarlemmermeer.nl o.v.v. Schipholweg Badhoevedorp.