Schipholweg

Gemeente Haarlemmermeer wil graag dat de Schipholweg in Badhoevedorp een 50 km per uur weg wordt. Nu is de Schipholweg een provinciale weg en daar mag je 80 km per uur rijden. De Provincie Noord-Holland onderzoekt nu of de Schipholweg in plaats van een provinciale weg, een weg van de gemeente kan worden.

De A9 is omgelegd en het verkeer gebruikt de straten in het dorp anders dan daarvoor

De Schipholweg is nu vooral een weg voor verkeer vanuit en naar Badhoevedorp. Vanaf de Schipholweg rijdt het verkeer via 4 lanen het dorp in. Deze lanen zijn Oleanderlaan, Sloterweg, Pa Verkuijllaan en in de toekomst de nieuwe Schuilhoevelaan. De gemeente wil graag dat de Schipholweg in Badhoevedorp een 50km weg wordt. Hierover maken we afspraken met de provincie.  

Minder dan 20 % van de gebruikers van de Schipholweg is doorgaand verkeer

De provincie en de gemeente overleggen hoe de Schipholweg een 50 km per uur weg kan worden. Om de provincie te laten zien wat onze wensen zijn, maken we voor de Schipholweg een nieuw ontwerp. Hierbij kijken we welke aanpassingen nodig zijn. Zodat mensen bijvoorbeeld veilig de weg over kunnen steken naar Sportpark de Veldpost en naar de Groene AS. Verder willen we van het fietspad een ‘doorfietsroute’ maken, een fietspad dat extra breed is en waar fietsers minder vaak hoeven te stoppen. Zo wordt de Schipholweg een onderdeel van het dorp.  

Dit is onze planning 

  • Na de informatiebijeenkomst in januari 2022 maakten we een Schetsontwerp (SO).  We bespreken het overnemen van de weg nog steeds met de provincie Noord-Holland. Dit is een lang en ingewikkeld proces. 
  • Daarna gaan we verder met het invullen de 'details' in het ontwerp. Denk aan zaken als het bepalen van de wachttijden van de verkeerslichten en het kiezen van de juiste soort asfalt.  
  • We maken de tekeningen. En we controleren of we alle belangrijke punten en regels meenamen.  
  • Daarna starten we met het aanpassen van de weg.  

We weten nu nog niet hoe lang we precies bezig zijn

We werken eerst de details nog verder uit. Daarna laten we u de tekeningen zien. Tijdens de presentatie van de tekeningen vertellen we ook welke ideeën we vanuit de omgeving gebruikten en welke niet. Zodra er een datum is voor deze bijeenkomst laten we u dit weten.  

We verbeterden de Schipholweg bij kruispunt Oleanderlaan – Sportpark de Veldpost

Sinds september 2021 is er een aansluiting vanaf de Schipholweg op de Oleanderlaan en Sportpark de Veldpost. En ook verkeerslichten en een brug voor fietsers en wandelaars naar het Sportpark. In december 2022 maken we aan beide kanten van de Schipholweg een bushalte. We plaatsen begin 2023 de fietsenstallingen bij de bushaltes en de digitale borden voor de reisformatie. Ook komt er een voetpad langs het fietspad tussen de Prins Mauritslaan en de Schipholweg. 

Het kruispunt Schipholweg / Sloterweg passen we aan

We willen graag een veiligere oversteek voor fietsers en voetgangers op de kruising met de Sloterweg. We onderzoeken nu hoe we dit het beste kunnen doen. Het verbod om linksaf te slaan blijft zoals het nu is. Omdat er anders te veel verkeer op de Sloterweg komt. Als we de nieuwe wijk Schuilhoeve bouwen, dan maken we een kruispunt op de Schipholweg naar deze nieuwe wijk. We weten nog niet wanneer dit is.    

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Like van Hulten via telefoonnummer 0900 1852 of via info@haarlemmermeer.nl. Zet in het onderwerp van uw mail 'Schipholweg Badhoevedorp'.