.

Schipholweg

Gemeente Haarlemmermeer wil graag dat de Schipholweg in Badhoevedorp een 50km weg wordt. Op dit moment onderzoekt de provincie of de Schipholweg in plaats van een provinciale weg, een weg van de gemeente kan worden.

25 januari was er een online informatieavond

Dinsdag 25 januari hielden we een bijeenkomst met onder andere mensen die in de buurt van de Schipholweg wonen. De bijeenkomst namen we op en iedereen kan deze bekijken op YouTube. De vragen die we kregen plaatsen we met de antwoorden zo snel mogelijk op onze website. Tijdens de online informatieavond over de Schipholweg vertelden we meer over het project en wat wij belangrijk vinden voor het ontwerp. We maken een lijst van punten die we belangrijk vinden voor het ontwerp en punten die al vaststaan. We horen ook graag de wensen van u als bewoner of ondernemer. Zien we nog iets over het hoofd of zijn er wensen waar we rekening mee kunnen houden? 

We willen een lagere snelheid 

De A9 is omgelegd en het verkeer gebruikt de straten in het dorp anders dan daarvoor. De Schipholweg is nu geen weg meer voor doorgaand verkeer. Maar een laan voor verkeer dat naar Badhoevedorp wil. Vanaf de Schipholweg gaat het verkeer via vier lanen het dorp in. Deze lanen zijn Oleanderlaan, Sloterweg, Pa Verkuijllaan en de nieuwe Schuilhoevelaan. De gemeente wil graag dat de Schipholweg in Badhoevedorp een 50km weg wordt. Hierover maken we afspraken met de provincie. 

We maken een nieuw ontwerp 

Minder dan 20 % van de gebruikers van de Schipholweg is doorgaand verkeer. De provincie en de gemeente zijn in overleg om te bespreken hoe de Schipholweg een 50 km weg kan worden. En welke aanpassingen nodig zijn. Om de provincie te laten zien wat onze wensen zijn, gaan we voor de Schipholweg een nieuw ontwerp maken. Hierbij kijken we welke aanpassingen er nodig zijn, zodat mensen veilig de weg over kunnen steken naar Sportpark de Veldpost en naar de Groene AS. Verder willen we van het fietspad een ‘doorfietsroute’ maken.  Zo wordt de Schipholweg een onderdeel van het dorp. 

  Hoe gaat het nu verder?

  Na de bijeenkomst gaan we aan de slag met een Voorlopig Ontwerp (VO). We hopen in september 2022 de belangrijkste keuzes te maken. En we gaan daarna verder met het invullen van de 'details'. Denk aan zaken als het bepalen van de wachttijden van de stoplichten en het kiezen van de juiste asfaltsoort. Nadat de tekeningen klaar zijn, doen we nog een definitieve toets om te kijken of de weg aan alle uitgangspunten en regels voldoet. Daarna kunnen we starten met de uitvoering.  Het is nu nog niet te zeggen hoelang we precies bezig zijn. We werken eerste de details nog verder uit. Als de details zijn uitgewerkt, laten we u de tekeningen zien tijdens een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is waarschijnlijk in oktober, november 2022 Tijdens de bijeenkomst vertellen we welke ideeën we gebruikten en welke niet.  

  Aanpassingen Schipholweg

  Kruispunt met Oleanderlaan / De Veldpost

  Als eerste maakten we het nieuwe kruispunt Schipholweg - Oleanderlaan. Van januari 2021 tot en met september 2021 werkte aannemer KWS Infra Amsterdam-Utrecht aan deze kruising. De Schipholweg heeft nu een aansluiting op de Oleanderlaan en Sportpark de Veldpost. U rijdt via de Oleanderlaan naar de Robert Kochstraat, Quatrebras en de Fuchsiastraat. Er is ook een veilige oversteek voor autoverkeer en een brug voor fietsers en wandelaars naar het Sportpark. Aan beide kanten van de Schipholweg is met ingang van 12 december 2021 een bushalte. 

  Kruispunt met Sloterweg

  • Dit kruispunt wordt aangepast zodat het veiliger wordt voor fietsers om hier over te steken.

  Nieuw kruispunt naar Schuilhoeve

  • De aanleg van dit kruispunt wordt afgestemd op de aanleg van woonwijk Schuilhoeve.

  Heeft u vragen?

  Neem dan contact op met Marten van Buiten via telefoonnummer 0900 1852 of via info@haarlemmermeer.nl . Zet in het onderwerp dan 'Schipholweg Badhoevedorp'.