.

Schipholweg

Gemeente Haarlemmermeer wil graag de Schipholweg in Badhoevedorp overnemen van de provincie om de weg te kunnen afwaarderen. De resultaten van een meting naar de omvang van het doorgaande verkeer op de Schipholweg ondersteunen die wens.

Een veilige Schipholweg

Minder dan 20 % van de gebruikers van de Schipholweg is doorgaand verkeer. De provincie en de gemeente gaan opnieuw in overleg om te bespreken hoe de Schipholweg een 50 km weg  kan worden. En welke aanpassingen nodig zijn zodat mensen veilig de weg over kunnen steken naar de verplaatste sportvelden en de Groene AS. Verder zijn er plannen om van het fietspad een ‘doorfietsroute’ of ‘snel fietspad’ te maken.

Aanpassingen Schipholweg

Kruispunt met Oleanderlaan / De Veldpost

  • Als eerste wordt het nieuwe kruispunt Schipholweg - Oleanderlaan aangelegd.
  • Tot het nieuwe kruispunt gereed is, zijn de sportvelden van De Veldpost veilig bereikbaar via de voetgangersoversteek met verkeerslichten bij het kruispunt Sloterweg/Schipholweg.

Kruispunt met Sloterweg

  • Dit kruispunt wordt aangepast zodat het veiliger wordt voor fietsers om hier over te steken.

Nieuw kruispunt naar Schuilhoeve

  • De aanleg van dit kruispunt wordt afgestemd op de aanleg van woonwijk Schuilhoeve.

 

Heeft u vragen? Dan neemt u contact op met de heer Esgo Kuiper via telefoonnummer 0900 1852 of via info@haarlemmermeer.nl o.v.v. Schipholweg Badhoevedorp.