Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Vragen online bijeenkomst Schipholweg

Op dinsdag 25 januari 2022 organiseerden we een online informatiebijeenkomst over de Schipholweg. Tijdens deze avond kregen we verschillende vragen. Deze vragen hebben we beantwoord. U vindt de vragen en antwoorden op deze pagina.

Vraag en antwoord

In het Verkeersstructuurplan Badhoevedorp (VSP)  staat dat het 'linksafverbod' hier geldt. Als deze regel niet geldt, dan komt er teveel verkeer op de Sloterweg. De Sloterweg is 'maar' een 30km per uur weg. We willen dat hier niet te veel verkeer rijdt. De mogelijkheid om een voetgangerslicht aan de westzijde van de kruising te plaatsen nemen we mee bij het verder uitwerken van onze plannen. 

Hierop kunnen we als gemeente geen antwoord geven. De provincie gaat over de meeste delen van de Schipholweg. Ons project gaat specifiek over de Schipholweg ter hoogte van Badhoevedorp. 

Een goeie vraag, die hadden wij binnen de dorpsraad inmiddels ook bedacht. De precieze oversteekplaatsen moeten we nog bepalen. We deden hier al een eerste studie naar. Als we definitief kiezen voor 1 of meerdere oversteken bij de Sloterweg, dan moeten ze vooral veilig zijn. We onderzoeken dit nog goed. Heeft u een voorstel voor een veilige oversteekplaats, laat het ons weten. Neem contact op met omgevingsmanager Like van Hulten via telefoonnummer 0900 1852 of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Zet in het onderwerp 'Schipholweg'.

Jawel, maar de Schipholweg is de belangrijkste ontsluitingsweg voor Badhoevedorp. Een 30km per uur weg ervan maken, zorgt ervoor dat het verkeer niet kan doorrijden. Dit leidt tot (onnodige) files.

Een 'doorfietsroute' is een breder, veiliger fietspad- en route. Het maakt ook altijd deel uit van een fietsnetwerk in de regio. Fietsers kunnen dan sneller en comfortabeler van A naar B. Het wordt voor mensen dan mogelijk aantrekkelijker om met de fiets te gaan in plaats van de auto. We moeten nog een keuze maken waar de 'doorfietsroute' komt te liggen.

Ja, sinds 2020 praten we met de gemeente Amsterdam hierover. De vier 'knips' komen op de Amsterdamse Sloterweg en Laan van Vlaanderen. In overleg met Amsterdam houden we vervolgens de knips als ze er zijn, een jaar lang in de gaten. We letten dan op of dit niet tot onnodig extra verkeer leidt richting de Schipholweg. We verwachten niet dat de knips tot extra verkeer leiden op de Schipholweg. 

We ontvingen meerdere berichten over de onveilige situatie op de kruising met de Sloterweg. We nemen tijdens de 'ontwerpfase' de kruising met de Sloterweg mee. Ook studeren we op haalbare veiligheidsmaatregelen.

De Trus is onderdeel van het project HOV HSA (Haarlem-Schiphol-Amsterdam). De tunnel onder de snelweg nemen we niet mee in dit project. Het is ook nog lang niet zeker of de Trus er komt. Als de Trus er komt, dan neemt de provincie of de gemeente de wens voor een halte mee in een nieuw project.

De kruising Veldpostpark/Sloterweg valt niet binnen dit project. Volgens onze laatste informatie blijft de weg. 

We ontvingen meerdere berichten over de onveilige situatie op de kruising met de Sloterweg. We nemen tijdens de 'ontwerpfase' de kruising met de Sloterweg mee. Ook studeren we op maatregelen rondom de veiligheid die haalbaar zijn.

Trajectcontroles vallen onder het Openbaar Ministerie. De gemeente beslist hier niet over. Een trajectcontrole meet een lang stuk weg. Wegen met (veel) kruisingen zijn niet geschikt voor een trajectcontrole. Ze worden alleen op autowegen en autosnelwegen gebruikt. Voor de Schipholweg kijken we of we met de inrichting/het ontwerp de snelheid kunnen verlagen. Bijvoorbeeld door smallere rijbanen, drempels of meer bochten. 

In het Verkeersstructuurplan Badhoevedorp (VSP) staat dat het 'linksafverbod' hier geldt. Als deze regel niet geldt, dan komt er teveel verkeer op de Sloterweg. De Sloterweg is 'maar' een 30km per uur weg. We willen dat hier niet te veel verkeer rijdt.

Als de weg buiten 'de bebouwde kom' blijft. En een weg van de provincie blijft, dan mag de snelheid juridisch niet lager dan 60km per uur zijn. We houden ook rekening met bijvoorbeeld de doorstroming van de bussen. Door in deze fase van het project zowel naar een 50km per uur weg als een 60km per uur weg te kijken, kunnen we betere keuzes maken.

De gemeente wil dit ook graag. En dit is ook de wens vanuit de gemeentelijke visie 'Polderlinten'.  We onderzoeken de komende tijd waar we het groen kunnen doortrekken. En of dit slim en veilig is. 

De Veldpostpark is de weg naar de sportvelden. Deze weg is een 'erftoegangsweg'. Dit betekent dat deze weg geschikt is voor maximaal 6.000 motorvoertuigen per dag. De gemeente ontwierp en bouwde de Veldpostpark zodat het maximaal 6.000 motorvoertuigen per dag aan kan. De gemeente heeft contact met de sportverenigingen die op de Veldpost komen. Met deze verenigingen bespreekt de gemeente ook de bereikbaarheid van bezoekers en sporters. Deze weg maakt geen onderdeel uit van ons project. Deze weg valt onder het project Veldpost. We geven uw zorgen door aan dit project.  

Dat denken we in eerste instantie ook. In de ontwerpfase zoeken we dit verder uit. We moeten bij onze uiteindelijke beslissing ook rekening houden met de wensen van de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam. 

Er komt een verbinding voor voetgangers via Schuilhoeve. Bewoners en toeristen hoeven dan geen gebruik te maken van de Schipholweg. 

We denken in de 'ontwerpfase' na of we op deze plek een wandelpad gaan maken.

We denken in de 'ontwerpfase' na of we een aansluiting op de dorpse toegangswegen moeten maken.

In de 'ontwerpfase' denken we na over de inrichting. In deze fase komt ook aan bod hoe we de snelheid gaan verlagen. In deze fase beslissen we óf en zoja wáár er drempels komen.

De bomen die nu op de tekening staan, staan niet op de goede plaats. We moeten hier nog over nadenken. We willen de weg wel zo groen mogelijk inrichten. We weten nog niet waar de bomen precies komen te staan. Daarom weten we nu nog niet in welke tuinen de zon mogelijk schijnt en niet schijnt.

We weten nu nog niet of de snelheid lager wordt. En wanneer dit eventueel zal zijn. We zijn hierover in gesprek met de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam. 

Trajectcontroles vallen onder het Openbaar Ministerie. De gemeente beslist hier niet over. Een trajectcontrole meet een lang stuk weg. Wegen met (veel) kruisingen zijn niet geschikt voor een trajectcontrole. Ze worden alleen op autowegen en autosnelwegen gebruikt. Voor de Schipholweg kijken we of we met de inrichting/het ontwerp de snelheid kunnen verlagen. Bijvoorbeeld door smallere rijbanen, drempels of meer bochten. 

Fijn te horen dat dit is opgelost.

De dorpsraad rondde het document net af. U kunt zelf contact opnemen met de dorpsraad. Dat kan via: secretaris@dorpsraadbadhoevedorp.nl

We hebben dit besproken binnen de gemeente. En dit is niet mogelijk. We willen aan de zuidkant van de Schipholweg een 'ecologische' zone maken. Daarnaast is het niet handig voor fietsers om twee keer de weg over te steken.

We denken na over het plaatsen van bomen of meer bomen dan nu, in de 'ontwerpfase'. We willen de Schipholweg zo groen mogelijk inrichten. 

In het Verkeersstructuurplan Badhoevedorp (VSP)  staat dat het 'linksafverbod' hier geldt. Als deze regel niet geldt, dan komt er teveel verkeer op de Sloterweg. De Sloterweg is 'maar' een 30km per uur weg. We willen dat hier niet te veel verkeer rijdt. De mogelijkheid om een voetgangerslicht aan de westzijde van de kruising te plaatsen nemen we mee bij het verder uitwerken van onze plannen. 

In de 'ontwerpfase' zoeken we dit verder uit. We moeten ook rekening houden met de wensen van de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam om een goed besluit te nemen. 

We willen de Schipholweg zo groen mogelijk inrichten. We denken verder na over het plaatsen van bomen of meer groen in de 'ontwerpfase'. 

Ja. Na de bijeenkomst van 25 januari maken we een Voorlopig Ontwerp (VO). Deze is ongeveer in juni 2022 klaar. In een tweede bijeenkomst laten we het VO aan u zien. We hopen dat deze avond voor de zomerperiode is. We vertellen wat we met alle opgehaalde wensen en ideeën deden. Mochten bepaalde wensen niet kunnen, dan leggen we ook uit waarom dit zo is. Daarna maken we een Definitief Ontwerp (DO).

Als het besluit valt voor een 50km/u variant voor de Schipholweg, dan moet de weg binnen de bebouwde kom vallen. Hiervoor is een 'kombesluit' van het college van de gemeente voor nodig. Als de Schipholweg een gemeentelijke weg wordt, vragen we aan het college om dit kombesluit te nemen. Voor het buitengebied hangt een kombesluit af van de ontwikkelingen die daar bedacht worden.

De wensen van bewoners voor het stuk Schipholweg van 383 tot en met 437 nemen we mee in het 'ontwerpproces'. 

Na de bijeenkomst van 25 januari maken we een Voorlopig Ontwerp (VO). Deze is ongeveer in juni 2022 klaar. In een tweede bijeenkomst laten we het VO aan u zien. We hopen dat deze avond voor de zomerperiode is. We vertellen wat we met alle opgehaalde wensen en ideeën deden. Mochten bepaalde wensen niet kunnen, dan leggen we ook uit waarom dit zo is. Daarnaast spreken we een aantal belanghebbenden apart om hun behoeften en wensen eventueel mee te nemen in het ontwerp. 

In het Verkeersstructuurplan Badhoevedorp (VSP)  staat dat het 'linksafverbod' hier geldt. Als deze regel niet geldt, dan komt er teveel verkeer op de Sloterweg. De Sloterweg is 'maar' een 30km per uur weg. We willen dat hier niet te veel verkeer rijdt. De mogelijkheid om een voetgangerslicht aan de westzijde van de kruising te plaatsen nemen we mee bij het verder uitwerken van onze plannen. 

Bij het maken van het ontwerp zoeken we dit verder uit. Ook moeten we denken aan de wensen van de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam.  

Dank voor het aangeven van uw wens. We nemen deze wens mee in de 'ontwerpfase'. 

De provincie, gemeente en vervoerregio zijn het erover eens dat de Schipholweg veilig moet zijn voor al het verkeer. En zeker voor voetgangers en fietsers die oversteken. In de 'ontwerpfase' onderzoeken deze 3 partijen ook of de Schipholweg  een gemeentelijke weg moet worden. 

Op dit moment is de planning dat de Schipholweg in 2024 gereed is. Het is nu niet duidelijk wanneer de sportvelden klaar zijn. Voor deze gronden lopen nog zogeheten 'onteigeningsprocedures'. 

We kregen meer signalen over geluidsoverlast. We doen ons best om het niveau van het geluid als we het gebied anders inrichten aangenamer te maken voor de omwonenden. Een van de maatregelen waar we aan denken is het verlagen van de snelheid.

We kregen meer signalen over geluidsoverlast. We doen ons best om het niveau van het geluid als we het gebied anders inrichten aangenamer te maken voor de omwonenden. Een van de maatregelen waar we aan denken is het verlagen van de snelheid.

Trajectcontroles vallen onder het Openbaar Ministerie. De gemeente beslist hier niet over. Een trajectcontrole meet een lang stuk weg. Wegen met (veel) kruisingen zijn niet geschikt voor een trajectcontrole. Ze worden alleen op autowegen en autosnelwegen gebruikt. Voor de Schipholweg kijken we of we met de inrichting/het ontwerp de snelheid kunnen verlagen. Bijvoorbeeld door smallere rijbanen, drempels of meer bochten. 

We praten hierover met onze collega's die werken aan de sportvelden. Een beetje geluid hoort erbij. Als er echt geluidsoverlast is, onderzoeken we dit.

Bomen en ander groen weghalen is iets waar we als gemeente heel voorzichtig mee zijn. Bomen maken de omgeving waarin we leven aangenamer. Bomen hebben onder meer een 'emotionele waarde' en bieden beschutting aan dieren. In sommige situaties beschermen bomen ook voor inkijk in de achtertuin. Als het echt niet anders kan, halen we als gemeente groen weg. Bijvoorbeeld als we ruimte moeten maken voor een extra rij- of invoegstrook om files te voorkomen. Of omdat bomen ziek zijn.

We, als project, gaan niet over het beheer en onderhoud van het groen. U kunt dit het beste melden via het reactieformulier op de website van de gemeenteexterne-link-icoon.