Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Vragen en antwoorden inloopbijeenkomst de Veldpost

Woensdag 6 juli 2022 was er een bijeenkomst over Sportpark de Veldpost. In januari 2022 vertelden we over het samengaan van de sportverenigingen RKSV Pancratius en SC Badhoevedorp. We kregen toen de vraag om het in 2015 vastgestelde Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO) voor het Sportpark de Veldpost aan te passen omdat er nu maar 1 sportvereniging is. Op de bijeenkomst vertelden we welke aanpassingen we maakten en wat dat betekent. Op deze pagina leest u de antwoorden op de vragen die we kregen.

De meeste vragen gingen over de omgeving, zoals de Groene AS en het verkeer. We kregen geen vragen over hekwerken, de bereikbaarheid van het veld zelf of over het clubhuis. De Dorpsraad wil meepraten over de plannen voor het groen en de buitenruimte.

Vragen die we kregen tijdens de bijeenkomst:

  • Over het definitief Stedenbouwkundig Ontwerp De Veldpost
  • Over de Groene AS
  • Over de Schipholweg
Afbeelding: tekening van Sportpark De Veldpost

Tekening van Sportpark De Veldpost

Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp De Veldpost

Ja, de toegangsweg blijft zoals het nu is. De weg is breed genoeg voor het vrachtverkeer.

De weg wordt tweerichtingsverkeer.

Hier komt een wandel- en fietspad van en naar de ingang van de sportclubs aan de Veldpostpark. Naast het pad komen bomen, struiken en gras. 

Dit mag. Het clubgebouw krijgt waarschijnlijk een verdieping.

Tussen de voetbalvelden ligt ongeveer 9 tot 10 meter.

Dat is 5 meter.

Het groen wordt een buffer tussen de sportvelden en de ecologische verbinding.  Er komen ook heuveltjes met gras en/of planten erop. We werken dit uit in het definitief ontwerp.

Het pad op de Groene AS is een wandel- en fietspad van 4 meter breed. 

Het wandel- en fietspad op de Groene AS is 4 meter breed. 

Het is nog niet duidelijk wat er met het taxibedrijf in de Groene AS gaat gebeuren. Op dit moment werken we met de grondeigenaren van een groot deel van de gronden in het gebied Badhoevedorp-Zuid samen aan een toekomstbeeld voor het gebied. 
Tijdens het maken van dit toekomstbeeld zijn we, op verzoek van de grondeigenaren, tijdelijk gestopt met de werkzaamheden aan het MER en het bestemmingsplan voor Badhoevedorp Catharinahoeve. Wanneer het toekomstbeeld klaar is, zullen wij dit delen met belanghebbenden. 

De gemeente doet er alles aan om de Schipholweg aan te passen voor de opening van het sportpark. Of dat lukt hangt bijvoorbeeld af van de gesprekken met de provincie over het overdragen van de weg. 

Voor voetgangers, fietsers en auto’s zijn er twee ingangen richting de sportvelden: tegenover de Oleanderlaan en bij de Sloterweg. Ook komt er een oversteek voor de fiets vlak bij de Kamerlingh Onneslaan.

We maken het ontwerp voor de Schipholweg nog. Om een veilige oversteek te maken zorgen we voor een oversteek in twee delen. Met een eilandje in het midden van de weg.

Dat is nu nog niet te precies te zeggen. Op dit moment wachten we nog op een uitspraak van de Hoge Raad. We hopen dat de sportvelden in 2025 klaar zijn om te gebruiken.  

De Groene AS

De Groene AS naast het sportpark wordt een 50 meter brede strook. Deze richten we groen in en is bedoeld als route voor verschillende soorten dieren. Het is onderdeel van de natte en droge verbinding tussen Spaarnwoude en Amstelland. Onder andere in de vorm van langgerekte ‘kikkerpoelen’ en greppels. Ook is er een gecombineerd, recreatief wandel- en fietspad (shared space), zodat mensen van deze groene route kunnen genieten. 

De Groene AS is ter hoogte van het sportpark een 50 meter brede strook die we inrichten met water, gras, planten en bomen. Alleen bij sportcentrum De Wildenburg en de Sloterweg is de Groene AS 25 meter breed. De Groene AS wordt een natte en ook droge verbinding voor verschillende soorten dieren tussen Spaarnwoude en Amstelland. Er komen bijvoorbeeld kikkerpoelen en greppels. Ook komt er een wandel- en fietspad zodat mensen van deze groene route kunnen genieten.

Het grootste deel van de Groene AS langs sportpark De Veldpost wordt 50 meter breed. Alleen bij sportcentrum De Wildenburg en de Sloterweg is de Groene AS 25 meter breed. 

Hier komen bomen, struiken, gras en een fietspad naar de ingang van de sportclubs aan de Veldpostpark.

Deze woningen zijn eigendom van de gemeente. Onteigening is dus niet nodig. Tegen de tijd dat dit echt nodig is beëindigen we de huurovereenkomsten.

Op tekening zijn dat de lagere plekken.

Schipholweg

Op dit moment zijn er geen plannen om de ingang van Hotel Herbergh aan de Schipholweg weg te halen. Wel zijn er plannen om de Schipholweg opnieuw in te richten en het fietspad langs de Schipholweg te verbeteren. Hiervoor is een aantal eerste schetsen gemaakt, misschien is de ingang van het hotel daarop nog niet getekend. Als de plannen definitief worden dan werken we de tekeningen op het niveau van de details uit. De ingang van het hotel tekenen we dan ook in.

Met het opnieuw inrichten willen we ook het kruispunt met de Sloterweg verbeteren. We denken inderdaad na over de ontbrekende voetgangersoversteek, maar ook over bijvoorbeeld de lastige situatie voor de fietsers die uit het dorp komen en net als de voetgangers aan de oostelijke zijde moeten oversteken. Zoals u zelf ook opmerkt is de grootste uitdaging hierbij de beperkte ruimte. Daarnaast maken meer oversteken, met de bijbehorende stoplichten, belijning en verharding een kruising ook onoverzichtelijker en daarmee onveiliger. We kunnen daarom een antwoord geven als we de kruising op het niveau van de details uitwerken. En we zeker weten dat de mogelijke aanpassingen de kruising niet onveiliger maken.

Studies laten zien dat de Sloterweg te druk wordt op het moment dat het mogelijk is om linksaf te slaan vanuit westelijke richting. Ook zou het in de spits kunnen zorgen voor lange(re) files op de Schipholweg. We willen daarom het verbod om linksaf te slaan zo houden. We onderzoeken nu hoe we bij het opnieuw inrichten van de kruising het verbod duidelijker kunnen maken.