Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Vragen online bijeenkomst Groene Kralen

Het afgelopen jaar maakten we de plannen voor Badhoevedorp Centrum en het Lint weer een stuk verder af. Zowel in als aan het Lint komen ‘Groene Kralen’. Op woensdag 9 februari was op de Facebookpagina van Badhoevedorp in Ontwikkeling een online bijeenkomst over de 2 Groene Kralen in het Centrum. Alle vragen die we kregen staan met de antwoorden op deze pagina.

Algemeen

We organiseerden liever een bijeenkomst in bijvoorbeeld het dorpshuis. Dan spreken we elkaar directer. Door de coronamaatregelen kon dat helaas niet. We kozen voor een onlinebijeenkomst om zo goed mogelijk onze ideeën te laten zien en uw ideeën voor de Groene Kralen te horen. Dat deden we inderdaad via de chat. Het was even niet anders.  

Het erbij halen van de jeugd is moeilijk. Ze zijn lastig te bereiken en het is moeilijk ze te overtuigen om mee te doen. We probeerden op verschillende manieren de oudere jeugd aan te laten sluiten. Dat is behalve enkele deelnemers in de onlinebijeenkomst niet gelukt. Vooraf vroegen we aan enkele jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 18 jaar wat ze willen. Ze hebben vooral een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) nodig. Deze plek ligt dicht in de buurt van woningen en is daarom niet geschikt. Een deel van de jongeren heeft ook een gebiedsverbod voor dit deel van Badhoevedorp Centrum.  

Het Lint en het pad ervan hoort niet bij de Groene Kralen. Het Lint is bedoeld als recreatieve langzaam verkeerroute die woonbuurten en groene plekken in het dorp met elkaar verbindt. De route is voor voetgangers, lokaal fietsverkeer, skaten, joggen en ander recreatief gebruik. De keuze voor ‘shared space’ maakten we jaren geleden al. Ook de keuze om het gehele Lint op dezelfde manier aan te leggen. Dus met dezelfde vormgeving, groensoorten, materialen en kleuren. Dat zorgt voor duidelijkheid, rust en een herkenbaar gezicht voor het Lint. Gemengd gebruik van dezelfde verhardingsstrook werkt elders ook naar tevredenheid van de gebruikers, zoals in het Haarlemmermeerse Bos en bij de Toolenburger Plas. De gemeente gaat ervan uit dat als gezamenlijk gebruik op andere plekken in Nederland goed gaat dat dat in Badhoevedorp ook zo zal zijn. 

Er komt ‘shared space’ omdat dit past bij de parkachtige inrichting en er onvoldoende ruimte beschikbaar is voor 2 gescheiden stroken voor fietsers en voetgangers. Daarbij komt dat doorgaand regionaal fietsverkeer via andere routes gaat, zoals de regionale doorfietsroute langs Schipholweg, de Ringdijk en andere oost-westroutes als de Keizersweg en Anemoonpad. De langzaam verkeersverbinding in het Lint wordt officieel: 'voetpad - fietsen toegestaan'. Dit betekent dat scooters hier niet mogen rijden. 

Het Lint en het pad ervan hoort niet bij de Groene Kralen. Voor het Lint besloten we in het verleden om het pad van het hele Lint van dezelfde grijze kleur asfalt te maken. Zodat het Lint straks één herkenbare route voor langzaam verkeer is. 

Het Lint en het pad ervan hoort niet bij de Groene Kralen. De kleur asfalt heeft weinig invloed op de snelheid van de gebruikers.

Groen asfalt vonden we niet passen bij het Lint. Zoals hierboven staat, besloten we in het verleden voor het Lint om het pad van het hele Lint van dezelfde grijze kleur asfalt te maken. Zodat het Lint straks één herkenbare route voor langzaam verkeer is. Tijdens deze avond bespraken we alleen de Groene Kralen en niet het Lint. Over het Lint heeft in 2008 en 2013 overleg plaatsgevonden.  

De gemeente bepaalt waarover de inspraak gaat. We nemen daarbij de resultaten van eerdere inspraak mee. 

Het Lint is bedoeld als recreatieve langzaam verkeerroute die woonbuurten en groene plekken in het dorp met elkaar verbindt. De route is voor voetgangers, lokaal fietsverkeer, skaten, joggen en ander recreatief gebruik. De keuze voor ‘shared space’ maakten we jaren geleden al. Ook de keuze om het gehele Lint op dezelfde manier aan te leggen. Dus met dezelfde vormgeving, groensoorten, materialen en kleuren. Dat zorgt voor duidelijkheid, rust en een herkenbaar gezicht voor het Lint. Gemengd gebruik van dezelfde verhardingsstrook werkt elders ook naar tevredenheid van de gebruikers, zoals in het Haarlemmermeerse Bos en bij de Toolenburger Plas. De gemeente gaat ervan uit dat als gezamenlijk gebruik op andere plekken in Nederland goed gaat dat dat in Badhoevedorp ook zo zal zijn. Er komt ‘shared space’ omdat dit past bij de parkachtige inrichting en er onvoldoende ruimte beschikbaar is voor 2 gescheiden stroken voor fietsers en voetgangers. Daarbij komt dat doorgaand regionaal fietsverkeer via andere routes gaat, zoals de regionale doorfietsroute langs Schipholweg, de Ringdijk en andere oost-westroutes als de Keizersweg en Anemoonpad. De langzaam verkeersverbinding in het Lint wordt officieel: 'voetpad - fietsen toegestaan'. Dit betekent dat scooters hier bijvoorbeeld niet mogen rijden. 

Toezicht en handhaving gebeurt op dezelfde manier als nu. 

Daar zijn we het mee eens. Als de jeugd goede, geschikte speelvoorzieningen heeft dan hebben ze daar plezier van. En hoeven ze zich niet te vervelen en op zoek te gaan naar ‘rottigheid’. Waar andere dorpsbewoners natuurlijk niet op zitten te wachten. 

De bijeenkomst van 9 februari 2022 is ook bedoeld om direct omwonenden te laten meedenken en meepraten over de inrichting van deze Groene Kralen. 

In het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO) Badhoevedorp Centrum uit 2018 is de sloot in Centrum West een rechte sloot met een haakse bocht. Bij het uitwerken van het DSO Badhoevedorp Centrum Oost en West verbreedden we de sloot van 4 naar 7 meter. En de vorm werd minder recht en kreeg een kromme bocht. Daardoor ontstond er in de hoek van de Kamerlingh Onneslaan en het Lint plek voor een Groene Kraal.  

De sloot in Centrum West werd breder: 7 meter in plaats van 4 meter. 

Wintergroen: We bekijken of wintergroene bomen en planten passen bij het dorpscentrum van Badhoevedorp. Dennen en sparren passen niet bij de sfeer en kwaliteit van het Lint zoals we dat al maakten in bijvoorbeeld het park en de Groene Singel. Daarnaast zijn dennen en sparren geen soorten die van nature voorkomen op kleigronden en in polders. Dit zijn soorten die in Nederland vooral voorkomen op schrale zandgronden (bijvoorbeeld de Veluwe). Het kost daarom veel extra verzorging/onderhoud om deze soorten hier goed te laten groeien. Ook mogen we dennen en sparren volgens de beleidsregels van de gemeente Haarlemmermeer niet plaatsen.  

Natuur, spelen en sporten komen in het ontwerp. 

Kleur asfalt: Het Lint en het pad ervan hoort niet bij de Groene Kralen. Voor het Lint besloten we in het verleden om het pad van het hele Lint van dezelfde grijze kleur asfalt te maken. Zodat het Lint straks één herkenbare route voor langzaam verkeer is. 

Langs het Lint worden op diverse locaties sporttoestellen geplaatst. Projectontwikkelaar Intospace gaat dat doen langs het Lint in deelgebied Lijndenhof. De wens voor sporttoestellen in de Groene Kralen in Centrum West en Centrum Oost wordt meegenomen in de uitwerking van deze Groene Kralen.  

Belangrijkste reden voor een speelvoorziening voor de oudere jeugd vanaf 12 jaar is het compenseren van het bestaande basketbalveld aan de Zeemanlaan binnen het plangebied Centrum West. 

Op beide Groene Kralen komen speeltoestellen. Er komt geen Jongeren Ontmoetingsplek (JOP). Daarvoor ligt de plek te dicht bij de woningen.  Op de Groene Kraal in Centrum West komen speeltoestellen voor de oudere jeugd (>12 jaar). Er komt geen Jongeren Ontmoetingsplek (JOP). Daarvoor ligt de plek te dicht bij de woningen. Die liggen binnen 50 meter van de kraal. Of een bepaalde inrichting leidt tot overlast kunnen we vooraf niet voorspellen. Het belangrijkste is om een speelplek te maken die de jeugd ook echt gebruikt. Als de jeugd goede, geschikte speelvoorzieningen heeft dan hebben ze daar plezier van. En hoeven ze zich niet te vervelen en op zoek te gaan naar ‘rottigheid’. Waar andere dorpsbewoners natuurlijk niet op zitten te wachten.  

Tijdens de informatiebijeenkomst kozen de meeste mensen voor het freerun idee. Bij het maken van het ontwerp voor deze Groene Kraal kijken we of dit idee past. 

Veel mensen lijkt natuurlijk spelen een goed idee voor de kraal in Centrum Oost.  Bij het maken van het ontwerp voor deze Groene Kraal kijken we of dit idee past. 

De dubbele rij bomen komt langs de Kamerlingh Onneslaan. 

De watercipressen worden ingepast bij de uitwerking van het ontwerp openbare ruimte. 

Centrum Oost: Een skatebaan kan niet omdat er niet genoeg ruimte is én de plek te dicht bij woningen ligt. In Centrum West komt een speelplek voor de oudere jeugd. We bekijken of het idee van schaaktafels past in het ontwerp. Overigens is er al een openbaar schaakspel in het voorzieningengebied. 

Voor een vijver is geen plek. De ruimte is nodig voor andere zaken zoals planten en spelen.  

Sport en bewegen

In de Groene Kraal Centrum Oost mag hetzelfde aan spelen terugkomen als dat er nu is op de plek aan de Zeemanlaan. Maar dit hoeft niet. Bij de bijeenkomst wilden we vooral horen welke speelplekken goed gebruikt gaan worden.  

Dit komt terug in het ontwerp. 

Spelen

Dit is een idee voor de Groene Kraal in Centrum Oost. 

Dit kan niet, dit heeft te maken met veiligheid, onderhoud en het beschikbare geld.  

Deze opmerking namen we mee met de peiling voor Centrum West. Het basketbalveld kreeg helaas maar 13% van de stemmen.  

Participatie

Tijdens deze bijeenkomst kon u over de Groene Kralen meedenken dat klopt. In het verleden vond over de grote lijnen al vaak participatie plaats. Zoals bij het opstellen van het Masterplan Badhoevedorp van 2008 en het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp Badhoevedorp Centrum van 2018. 

Groen

Naast het groen moeten we ook speelplekken maken. Gemeente Haarlemmermeer heeft een speelbeleid. Dat zijn regels die bepalen waar welk soort speelplekken moeten komen. Hoe jonger de kinderen zijn, hoe dichter bij hun huis ze moeten kunnen spelen. In Centrum West moet een speelplek voor de oudere jeugd (>12 jaar) komen. Het basketbalveld aan de Zeemanlaan gaat namelijk weg. En daar moet iets nieuws voor terugkomen. In Centrum Oost moet een speelplek voor de jongste jeugd (0 t/m 6 jaar) komen. 

Er komen fruitbomen in het Lint. Het Lint komt naast de Groene Kralen. We mogen trouwens niet alle soorten fruitbomen plaatsen. Dit heeft te maken met de regels van de gemeente voor het onderhoud van de fruitbomen.  

Planten, bloemen en bomen komen in het ontwerp.   

Jeugd

Op beide Groene Kralen komen speeltoestellen voor de jeugd. Er komt geen Jongeren Ontmoetingsplek (JOP). Daarvoor ligt de plek te dicht bij de woningen.  

In Centrum West komt een speelplek voor de oudere jeugd. Een skatebaan kan niet omdat er niet genoeg ruimte is én de plek te dicht bij woningen ligt. Calisthenics is een idee. We kijken daarnaar als we het ontwerp van de Groene Kralen maken. 

Groene Kraal West

Lengte (oost-west): ongeveer 38 meter

Breedte (noord-zuid): ongeveer 28 meter

Oppervlak: 959 m2 

Op de Groene Kraal in Centrum West komen speeltoestellen voor de oudere jeugd (>12 jaar). Er komt geen Jongeren Ontmoetingsplek (JOP). Daarvoor ligt de plek te dicht bij de woningen. Die liggen binnen 50 meter van de Groene Kraal. Of een bepaalde inrichting leidt tot overlast kunnen we vooraf niet voorspellen. Het belangrijkste is het om een speelplek te maken die de jeugd ook echt gebruikt.   Als de jeugd goede, geschikte speelvoorzieningen heeft dan hebben ze daar plezier van. En hoeven ze zich niet te vervelen en op zoek te gaan naar ‘rottigheid’.  Waar andere dorpsbewoners natuurlijk niet op zitten te wachten.  

Naast speelplekken komen er ook plekken om te zitten, waaronder bankjes. 

Afsluiten van delen van het Lint is niet mogelijk. Het is openbare ruimte. 

De woningen staan op minimaal 25 meter afstand. Van het basketbalveld dat er nu is aan de Zeemanlaan is geen overlast van dit geluid bekend. 

Het is niet bekend dat iemand hier last van heeft.  

Dank voor jullie stem en leuk dat jullie bij de bijeenkomst waren! 

Een basketbalveld is vooral bedoeld als plek voor de oudere jeugd. Natuurlijk kunnen volwassenen er ook basketballen. 

De  vraag over de oversteek hoort bij het Lint. Het auto- en fietsverkeer op de Kamerlingh Onneslaan heeft voorrang op het langzaam verkeer op het Lint. We maken de kruising zo dat het voor het verkeer duidelijk is wie er voorrang heeft. Een zebrapad is hier niet nodig. 

Zeker, er komt ook een bankje in het ontwerp. 

We houden bij het ontwerp van de Groene Kralen er rekening mee dat er in de buurt al een voetbalveld is. 

Groene Kraal Oost

Oost:

Lengte (oost-west): ongeveer 44 meter

Breedte (noord-zuid): ongeveer 23 meter

Oppervlak: 1.046 m2

Bij de realisatie van de bouw en het inrichten van de openbare ruimte in Centrum Oost worden de bestaande hoogteverschillen die er zijn vanwege de vroegere onderdoorgang onder de A9 door weggewerkt, zodat het maaiveld aan beide zijden van de voormalige A9 vlak op elkaar aansluit. 

Veiligheid is een belangrijk aandachtpunt bij de uitwerking van het ontwerp. 

Een skatepark is gezien de geringe omvang van de beschikbare locatie en de geringe afstand tot omliggende woonbebouwing minder passend.

De Groene Kralen worden ingericht met zo veel als mogelijk hufterproof materialen. 

Deze tip nemen we mee. 

We gaan zeker hoge bomen plaatsen. Ook verplaatsen we 2 grote watercipressen vanaf de Zeemanlaan naar deze Groene Kraal. 

Dat klopt. Bij het uitwerken van het ontwerp letten we hierop

In Centrum Oost is onvoldoende ruimte om de watergang breder dan 4 meter te maken. Dan is er onvoldoende ruimte om het appartementengebouw daar te bouwen. Ook is er dan minder ruimte voor het maken van een Groene Kraal. Overigens is er geen sprake van hoogbouw, maar een appartementengebouw van 4 bouwlagen (maximaal 13 meter). Dit gebouw komt er om een overgang te maken tussen het bestaande appartementengebouw van 5 bouwlagen en bestaande en nieuwe woningen van 2 bouwlagen met een kap (hoogte 12 meter).  

Het stukje groen voor de RK-kerk aan de Pa Verkuijllaan is niet van de gemeente. Met de Groene Kraal sluiten we wel aan op het gebouw van de kerk en het stukje groen ervoor. Daarnaast richten we de ruimte op de duikerbrug zo in dat je hier ook kunt zitten of even kunt pauzeren. Zo wordt de duikerbrug een verlengstuk van de Groene Kraal en heeft een verbinding met het stukje groen bij de kerk. 

Overig

In de plannen voor Centrum Midden gaan we er vanuit dat dat het vrachtverkeer over de ontsluitingswegen als de Pa Verkuijllaan en Sloterweg rijdt en niet over smalle woonstraten als de Adelaarstraat. 

Honden

De gemeente Haarlemmermeer kent geen speciale hondenspeelplaatsen. Wel zijn er losloopgebieden voor honden. Voor hondenspeelplaatsen is ook geen geld beschikbaar. Meer informatie over waar de hondenlosloopgebieden zijn: https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/honden-en-losloopgebiedenexterne-link-icoon