Vergunningsvrij bouwen

Wilt u (ver)bouwen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. Controleer dit met de vergunningcheck. Met dit hulpmiddel van het Omgevingsloket ziet u snel of een aanvraag voor een omgevingsvergunning zin heeft.
Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Via het nieuwsbericht onderaan deze pagina leest u wat er door de nieuwe wet verandert.

Waar controleer ik of ik een omgevingsvergunning nodig heb?

U controleert of u een omgevingsvergunning nodig heeft via de vergunningcheckexterne-link-icoon op de website van het Omgevingsloket. Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor een activiteit of moet u een melding doen? Dat kunt u allebei doen via het Omgevingsloket. Heeft u een vergunning nodig voor meerdere activiteiten? Dit kunt u tegelijkertijd aanvragen.

Vergunningsvrij door landelijke regels

Is uw bouwwerk vergunningsvrij volgens de check op het Omgevingsloket? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen. U hoeft ook niets door te geven aan de gemeente. 

Vergunningsvrij door regels gemeente

Gemeente Haarlemmermeer heeft bepaald dat voor de volgende bouwwerken in principe geen omgevingsvergunning nodig is. U moet dan wel voldoen aan de regels. Die vindt u via de links hieronder.

Vul de vergunningscheck in op de pagina van het betreffende bouwwerk.

Wie moet ik informeren over mijn plan?

Vertel de omgeving over uw vergunningsvrije bouwplan 

Uw (vergunningsvrije) bouwwerk kan invloed hebben op de mensen en bedrijven in de omgeving. Daarom vragen wij u om in gesprek te gaan met uw omgeving. Uw buren zullen het fijn vinden om op tijd iets over uw plannen te horen. 

Participatie

Soms is het nodig om met uw omgeving te gaan praten en te kijken of u samen tot een oplossing kunt komen om een omgevingsvergunning te krijgen. Dit noemen wij participeren. In de Omgevingswet staan regels over participatie. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning moet u aangeven of u buren en bewoners in de omgeving bij uw plannen heeft betrokken. Ook hoe u dat heeft gedaan en wat de uitkomst is.  

Kan ik mijn plan eerst laten beoordelen door de gemeente?

Ja, dat kan. Er zijn wel een aantal voorwaarden. Volg de wegwijzer begeleiding bij een initiatief. U ziet dan precies waar u met uw plan terecht kan.

Welke andere vergunningen heb ik verder nodig?

Naast de regels voor het bouwen, heeft u misschien ook vergunningen nodig voor andere activiteiten. Denk daarbij onder andere aan de volgende activiteiten: 

  • Voor het (ver)bouwen van een bouwwerk kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit en een omgevingsplanactiviteit moet aanvragen of moet melden. Dit is een bouwtechnische en een ruimtelijke vergunning. Meer informatie hierover vindt u op de website van IPLOexterne-link-icoon
  • Het kappen van een boom. Hiervoor is een kapvergunning nodig. 
  • Zijn er op uw bouwlocatie beschermde planten of dieren aanwezig? Dan kan een flora- en fauna-activiteit nodig zijn.  
  • Heeft uw plan gevolgen voor het parkeren in de buurt? Dan kan een omgevingsplanactiviteit nodig zijn. Denk aan het vergroten van een bedrijfspand, het verwijderen van parkeerplaatsen en het splitsen van een woning. 
  • Wilt u een uitweg maken om van uw eigen grond (perceel) naar de openbare weg te kunnen rijden? Dan heeft u eenomgevingsplanactiviteit voor het maken van een uitwegnodig. 
  • Gaat u iets slopen? Dan kan het zijn dat u ook een omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk moet aanvragen. 
  • Voor het starten van een Bed & Breakfast in uw woning is een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit nodig. 

Al deze activiteiten kunt u vinden in het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Ze komen ook naar voren als u daar de vergunningscheckexterne-link-icoon doet.

Waar kan ik terecht met vragen?

Neem bij vragen contact op met team Omgevingsvergunningen via info@haarlemmermeer.nl. Of bel 0900 1852.

Bent u van een bedrijf of een goed doel? En heeft u een plan (initiatief) dat niet past in de regels van het omgevingsplan? Neem dan contact op met het Ondernemersplein via ondernemersplein@haarlemmermeer.nl of  0900 1852.

Gaat het om een aanvraag namens een bedrijf? En wilt u de status weten? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebiedexterne-link-icoon via 088 567 0200.