Dakkapel

Als u een dakkapel wilt plaatsen, heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen kan een dakkapel zonder vergunning geplaatst worden. Het kan zijn dat u uw plannen nog wel moet melden. Soms behandelen wij uw aanvraag versneld. Dit heet een flitsvergunning.
Let op: Heeft u geen dakpannen meer om de dakkapel? Dan is dit een dakopbouw en geen dakkapel.

Waar controleer ik of ik een vergunning nodig heb voor een dakkapel?

Voor het plaatsen van een dakkapel is er soms geen vergunning nodig. 

Zo controleert u of u een vergunning nodig heeft: 

  1. Vul de vergunningscheck in op het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Na de check weet u of u een omgevingsvergunning nodig heeft en voor welke activiteiten. 
  2. Blijkt uit de vergunningscheck dat een omgevingsvergunning nodig is voor de bouwactiviteit - omgevingsplan? Dan kan het zijn dat uw bouwwerk in onze gemeente toch vergunningsvrij is voor de bouwactiviteit - omgevingsplan. Vul de vergunningscheck dakkapel Haarlemmermeerexterne-link-icoon in op onze website om te zien of uw dakkapel vergunningsvrij gebouwd kan worden. 

Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor een activiteit of moet u een melding doen? Dan kun u dat doen via het Omgevingsloket. Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor meerdere activiteiten? Deze activiteiten kunt u tegelijkertijd aanvragen via het Omgevingsloket.

Let op: soms zijn er nog andere regels waar uw bouwwerk aan moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan toestemming van de eigenaar van de grond of regels uit een koopovereenkomst. Dit controleert u zelf.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van de vragenlijst?

Tijdens de vergunningscheckexterne-link-icoon moet u verschillende vragen beantwoorden. 
Bent u de vergunningscheck aan het invullen, maar komt u er niet uit?  Misschien helpt deze video met uitleg over het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Of de informatie over Het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met team Omgevingsvergunningen via info@haarlemmermeer.nl of via 0900 1852.  

Wat doe ik na de vergunningscheck?

Voorwaarden flitsvergunning 

Heeft u een omgevingsvergunning nodig? U kunt in aanmerking komen voor een flitsvergunning als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

  • U doet de aanvraag via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Vermeld op het aanvraagformulier bij 'projectomschrijving' dat het om een flitsvergunning gaat. 
  • U dient de aanvraag op een werkdag in, uiterlijk om 10.00 uur. 
  • U dient uw aanvraag volledig in.
  • Uw aanvraag voldoet aan de regels over het uiterlijk van bouwwerken die gelden voor uw adres.
  • Uw aanvraag voldoet aan de regels van het omgevingsplan die gelden  voor de plek waar u de dakkapel wit bouwen.
  • U doet de aanvraag voor uzelf, niet namens een organisatie (u bent particulier).  

Begeleiding bij een initiatief

Na het invullen van de vragenlijst weet u of u een vergunning moet aanvragen. Of uw plannen moet melden bij de gemeente. Heeft u een vergunning nodig? Soms is het beter om eerst uw plannen te laten bekijken door de gemeente. De gemeente kijkt dan of de aanvraag van een vergunning zin heeft.

Bij een dakkapel die afwijkt van de regels geeft de gemeente meestal geen vergunning. Om een advies te krijgen kunt u een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Zet in het onderwerp 'dakkapel'. Stuur ook een tekening mee van de dakkapel op het dakvlak met de maten erbij. Dit mag een schets zijn.

Andere regels

Het kan zijn dat u voor meerdere activiteiten een aanvraag moet doen. Kijk voor meer informatie op de pagina omgevingsvergunning en vergunningsvrij bouwenexterne-link-icoon.

Hoe vraag ik een vergunning voor een dakkapel aan?

Een aanvraag voor een vergunning doet u via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Vraagt u de vergunning aan voor uzelf, dan heeft u DigiD nodig. Vraagt u de vergunning aan namens een organisatie, dan heeft u eHerkenning nodig. 

Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag?

Uw aanvraag is compleet wanneer u de verplichte bijlagen meestuurt.

De vergunningscheck van het Omgevingsloketexterne-link-icoon geeft behalve de uitkomst ook een overzicht van welke bijlagen u moet meesturen met de aanvraag. Bij het indienen van de aanvraag of melding in het Omgevingsloket komen de indieningsvereisten naar voren.

Wat kost een aanvraag?

Het aanvragen van een omgevingsvergunning, conceptaanvraag of initiatief kost geld. Per aanvraag kunnen de kosten verschillen. Dit is afhankelijk van uw bouwkosten en welke activiteiten u bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning doet. Voor alle mogelijk geldende tarieven kijkt u in Hoofdstuk 2 van de Tarieven legesverordening 2024externe-link-icoon.

Een melding kost u niets.

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

Flitsvergunning

Dient u de aanvraag op een werkdag voor 10.00 uur in? En voldoet de aanvraag aan de voorwaarden? Dan ontvangt u dezelfde dag, meestal na 16.00 uur, het besluit per e-mail. Krijgt u een vergunning? Dan kan er daarna nog 6 weken bezwaar gemaakt worden tegen dit besluit. U kunt tot die tijd dan ook het beste wachten met de uitvoer van uw plannen.  

Reguliere vergunning

Voldoet uw aanvraag niet aan de voorwaarden voor een flitsvergunning? De gemeente neemt meestal binnen 8 weken een besluit. Soms duurt dit langer. U ontvangt het besluit via e-mail. Krijgt u een vergunning? Dan kan er daarna nog 6 weken bezwaar gemaakt worden tegen dit besluit. U kunt tot die tijd dan ook het beste wachten met de uitvoer van uw plannen.

Heeft u een omgevingsvergunning gekregen? De gemeente controleert de manier waarop u uw plannen uitvoert. Doet u dit niet volgens de regels van de vergunning? Dan kan de gemeente de bouw stilleggen of u opdracht geven het bouwwerk af te breken.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met team Omgevingsvergunningen via info@haarlemmermeer.nl of 0900 1852.

Gaat het om een bedrijfsmatige aanvraag? En wilt u de status van uw aanvraag weten? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via 088 567 0200

Bent u van een bedrijf of goed doel? En heeft u een plan (initiatief) dat niet past in de regels van het omgevingsplan? Neem dan contact op met het Ondernemersplein via  ondernemersplein@haarlemmermeer.nl of via 0900 1852.