Dakkapel

Controleer op de website van het omgevingsloket of een omgevingsvergunning nodig is. Is een omgevingsvergunning nodig? Zorg dan dat u de checklist doorneemt en de juiste documenten toevoegt.

Voor een dakkapel vervalt de toets aan de bouwtechnische regelgeving. Uw aanvraag kan dan nóg sneller afgehandeld worden. De dakkapel moet wel altijd aan het Bouwbesluit voldoen. Hiervoor bent u als aanvrager zelf verantwoordelijk. Welke documenten u aanlevert, staat hieronder vermeld.

Voor een kozijnwijziging kunt u ook een flitsvergunning aanvragen. Deze wordt meestal binnen 1 dag afgehandeld.


Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft u de volgende documenten nodig:

 1. Hoe de dakkapel is gesitueerd ten opzichte van de perceelsgrenzen en de wegzijde.

 2. De aangrenzende terreinen en de gebouwen daarop.

 • Plattegrond (schaal 1:100) van de verdieping waar de dakkapel komt met en zonder de dakkapel.

 • Gevelaanzichten (schaal 1:100) van het gebouw met en zonder de dakkapel.

 • Langsdoorsnede (schaal 1:100) van het gebouw met en zonder de dakkapel.


Maatvoering

Maatvoering (in millimeters) van:

 • Het hoogteverschil tussen de onderzijde van de dakkapel en de dakvoet/goot.

 • Het hoogteverschil tussen de bovenzijde van de dakkapel en de daknok.

 • De hoogte van de dakkapel (onderzijde dakkapel ten opzichte van de bovenzijde dakkapel).

 • De breedte van het dakvlak van het gebouw.

 • De breedte van de dakkapel.

 • De afstand tussen de zijkanten van de dakkapel en de zijkanten van het dakvlak.

 • De hoogte van de bovenzijde van de dakkapel, gemeten ten opzichte van het aansluitend terrein.

 • De hoogte van de vloerafscheiding van de dakkapel, gemeten ten opzichte van de aansluitende vloer.


Overige zaken

 • Foto´s van de bestaande situatie inclusief belendende bebouwing.
 • Het materiaal- en kleurgebruik.
 • Heeft u een woning aan de Ringdijk en heeft u erfpacht? Dien dan ook de verklaring van het Hoogheemraadschap Rijnland in waarin akkoord wordt gegeven voor uw nieuw te bouwen bouwwerk.