Dakkapel

Als u een dakkapel wilt plaatsen heeft u misschien een vergunning nodig. In sommige gevallen kan een dakkapel zonder vergunning geplaatst worden. U moet uw plannen soms dan nog wel melden bij de gemeente. Controleer met onderstaande vragenlijst of u uw dakkapel vergunningsvrij mag bouwen. En of u uw plannen moet melden.
Een dakkapel is een uitbouw in een dak waar rondom nog dakpannen te zien zijn. Heeft u geen dakpannen meer om de dakkapel? Dan is dit een dakopbouw en geen dakkapel.

Waar controleer ik of ik een vergunning nodig heb voor een dakkapel?

Proef 'meer vergunningsvrij bouwen'

Vanaf 1 april 2021 doet gemeente Haarlemmermeer mee aan een proef om meer bouwwerken vergunningsvrij te maken. Hierdoor zijn de eisen om te bouwen zonder vergunning tijdelijk minder streng. Door de vragenlijst in te vullen controleert u of u uw dakkapel zonder vergunning mag bouwen. U ziet ook of u uw plannen moet melden bij de gemeente en hoe u dat doet. 

Let op: soms zijn er nog andere regels waar uw bouwwerk aan moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan toestemming van de eigenaar van de grond of regels uit een koopovereenkomst. Dit controleert u zelf.

Wat doe ik na de vergunningscheck?

Begeleiding bij een initiatief

Na het invullen van de vragenlijst weet u of u een vergunning moet aanvragen. Of uw plannen moet melden bij de gemeente. Heeft u een vergunning nodig? Soms is het beter om eerst uw plannen te laten bekijken door de gemeente. De gemeente kijkt dan of de aanvraag van een vergunning zin heeft. Volg de wegwijzer begeleiding bij een initiatief om te zien waar u met uw plan terecht kan.

Andere regels

Naast de regels voor het bouwen kunnen er nog andere regels gelden. Bijvoorbeeld als uw bouwplan gevolgen heeft voor de omgeving. Kijk voor meer informatie op de pagina omgevingsvergunning en vergunningsvrij bouwen.

Hoe vraag ik een vergunning voor een dakkapel aan?

Een aanvraag voor een vergunning doet u via het Omgevingsloket. Vraagt u de vergunning aan voor uzelf, dan heeft u DigiD nodig. Vraagt u de vergunning aan namens een organisatie, dan heeft u eHerkenning nodig.

Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag?

De gemeente Haarlemmermeer doet mee aan een proef om de aanvraag voor een aantal bouwvergunningen te versoepelen. Hierdoor is de bouwtechnische toets voor kleine bouwwerken, zoals een bijbehorend bouwwerk in het achtererfgebied en lager dan 5 meter vervallen. Dit betekent dat de gemeente minder gegevens van u nodig heeft bij uw aanvraag. Daardoor wordt de aanvraag sneller afgehandeld. 

Let op: het bouwwerk moet wel aan het Bouwbesluit voldoen. Hiervoor bent u als aanvrager zelf verantwoordelijk.

Voor het aanvragen van een vergunning voor een dakkapel heeft u documenten nodig. Controleer met onderstaande controlelijst of uw aanvraag compleet is.

Aanvraagformulier

Tekeningen

 • Een tekening van de situatie van het stuk grond waarop gebouwd wordt. Deze moet op schaal getekend worden (1:500 of groter). Op de tekening moet in ieder geval staan:
 1. Hoe de dakkapel ligt ten opzichte van de weg en de grenzen van het stuk grond.
 2. De aangrenzende terreinen en de gebouwen die daarop staan.
 3. Een plattegrond (schaal 1:100) van de verdieping waar de dakkapel komt met en zonder de dakkapel.
 4. Een tekening van de gevel(s) (schaal 1:100) van het gebouw met en zonder de dakkapel.
 5. Een tekening van de doorsnede van het gebouw (langsdoorsnede) met en zonder de dakkapel (schaal 1:100). 

Maten op de tekeningen

Vermeld de precieze maten (in millimeters) van:

 1. Het hoogteverschil tussen de onderzijde van de dakkapel en de dakvoet of dakgoot.
 2. Het hoogteverschil tussen de bovenzijde van de dakkapel en de nok van het dak.
 3. De hoogte van de dakkapel (onderzijde dakkapel ten opzichte van de bovenzijde dakkapel).
 4. De breedte van het dakvlak van het gebouw.
 5. De breedte van de dakkapel.
 6. De afstand tussen de zijkanten van de dakkapel en de zijkanten van het dakvlak.
 7. De hoogte van de bovenzijde van de dakkapel, gemeten ten opzichte van het aansluitend terrein.
 8. De hoogte van de onderkant van de dakkapel, tot het punt waar het dak en de gevel samenkomen.

Overige zaken

 • Foto´s van de bestaande situatie inclusief de direct naastgelegen bebouwing.
 • Vermeld het materiaalgebruik en kleurgebruik.
 • Heeft u een woning aan de Ringdijk en heeft u erfpacht? Dan heeft u ook een verklaring van het Hoogheemraadschap Rijnland nodig. Hierin wordt akkoord gegeven voor uw nieuw te bouwen bouwwerk.

Wat kost een aanvraag?

Het aanvragen van een vergunning kost geld. De kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning of een conceptaanvraag kunnen verschillen. Voor alle kosten bekijkt u de tarieventabel van leges voor omgevingsvergunningen in Haarlemmermeer

Een melding kost u niets.

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

De gemeente neemt meestal binnen 8 weken een besluit. Soms duurt dit langer. U ontvangt het besluit via e-mail. Krijgt u een vergunning? Dan kan er daarna nog 6 weken bezwaar gemaakt worden tegen dit besluit. U kunt tot die tijd dan ook het beste wachten met de uitvoer van uw plannen.

Heeft u een omgevingsvergunning gekregen? De gemeente controleert de manier waarop u uw plannen uitvoert. Doet u dit niet volgens de regels van de vergunning? Dan kan de gemeente de bouw stilleggen of u opdracht geven het bouwwerk af te breken.

Waar kan ik terecht met vragen?

Wilt u nog iets weten? Bijvoorbeeld over het aanvragen van een vergunning of over de proef vergunningsvrij bouwen? Of over het doen van een conceptaanvraag? Bel dan met team vergunningen via 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl

Gaat het om een bedrijfspand? En wilt u de status van uw aanvraag weten? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via 088 567 0200.

Bent u een bedrijf of goed doel? En heeft u een plan (initiatief) dat niet past in de regels van het bestemmingsplan? Neem dan contact op met het Ondernemersplein via ondernemersplein@haarlemmermeer.nl of via 0900 1852.