Kozijnwijziging

Wilt u iets veranderen aan uw kozijn of gevelpaneel? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. Controleer dit met onderstaande vragenlijst.

Hoe controleer ik of ik een vergunning nodig heb voor een kozijnwijziging?

Sinds 1 april 2021 doet gemeente Haarlemmermeer mee aan een proef om meer bouwwerken vergunningsvrij te maken. Hierdoor zijn de eisen om te bouwen zonder vergunning tijdelijk minder streng. Door de vragenlijst in te vullen controleert u of u uw kozijn zonder vergunning mag veranderen. U ziet ook of u uw plannen moet melden bij de gemeente en hoe u dat doet. 

Let op: soms zijn er nog andere regels waar uw bouwwerk aan moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan toestemming van de eigenaar van de grond of regels uit een koopovereenkomst. Dit controleert u zelf.

Wat doe ik na de vergunningscheck?

Begeleiding bij een initiatief

Na het invullen van de vragenlijst weet u of u een vergunning moet aanvragen. Of uw plannen moet melden bij de gemeente. Heeft u een vergunning nodig? Soms is het beter om eerst uw plannen te laten bekijken door de gemeente. De gemeente kijkt dan of de aanvraag van een vergunning zin heeft. Volg de wegwijzer begeleiding bij een initiatief om te zien waar u met uw plan terecht kan.

Andere regels

Naast de regels voor het bouwen kunnen er nog andere regels gelden. Bijvoorbeeld als uw bouwplan gevolgen heeft voor de omgeving. Kijk voor meer informatie op de pagina omgevingsvergunning en vergunningsvrij bouwen.

Hoe vraag ik een vergunning aan voor een kozijnwijziging?

Een aanvraag voor een vergunning doet u via het Omgevingsloket. Vraagt u de vergunning aan voor uzelf, dan heeft u DigiD nodig. Vraagt u de vergunning aan namens een organisatie, dan heeft u eHerkenning nodig.

Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag?

De gemeente Haarlemmermeer doet mee aan een proef om de aanvraag voor een aantal bouwvergunningen te versoepelen. Hierdoor is de bouwtechnische toets voor kleine bouwwerken, zoals een bijbehorend bouwwerk in het achtererfgebied en lager dan 5 meter vervallen. Dit betekent dat de gemeente minder gegevens van u nodig heeft bij uw aanvraag. Daardoor wordt de aanvraag sneller afgehandeld. 

Let op: het bouwwerk moet wel aan het Bouwbesluit voldoen. Hiervoor bent u als aanvrager zelf verantwoordelijk.

Voor het aanvragen van een vergunning voor een kozijnwijziging heeft u documenten nodig. Controleer met onderstaande controlelijst of uw aanvraag compleet is.

Aanvraagformulier

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is te vinden op de website van het  Omgevingsloket.

Tekeningen

  • Een tekening van de situatie van het stuk grond waarop gebouwd wordt. Deze moet op schaal getekend worden (schaal 1:500 of groter). Op de tekening moet in ieder geval staan hoe het bouwwerk ligt ten opzichte van de weg en de grenzen van het stuk grond.
  • Een plattegrond (schaal 1:100) van de verdieping waar de wijziging plaatsvindt, voor en na de verbouwing.
  • Een tekening van de gevel(s) van het gebouw (schaal 1:100) voor en na de verbouwing.

Maten op de tekeningen

De tekeningen moeten op schaal zijn getekend (bijvoorbeeld 1:50 of 1:100). Een kadastrale kaart wordt meestal getekend op schaal 1:500 of 1:1000. De tekening van de details wordt meestal getekend op schaal 1:5 of 1:10. 

  • Vermeld de precieze maten (in millimeters) van:
  1. De kozijnwijziging (buitenwerks).
  2. De kozijnwijziging ten opzichte de grond (aansluitend).

Overige zaken

  • Foto's van de bestaande situatie, met daarop ook de gebouwen die direct om uw gebouw liggen.
  • Vermeld het materiaalgebruik en kleurgebruik.

Wat kost een aanvraag of een melding?

Het aanvragen van een vergunning kost geld. De kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning of een conceptaanvraag kunnen verschillen. Voor alle kosten bekijkt u de tarieventabel van leges voor omgevingsvergunningen in Haarlemmermeer

Een melding kost u niets.

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

De gemeente neemt meestal binnen 8 weken een besluit. Soms duurt dit langer. U ontvangt het besluit via e-mail. Krijgt u een vergunning? Dan kan er daarna nog 6 weken bezwaar gemaakt worden tegen dit besluit. U kunt tot die tijd dan ook het beste wachten met de uitvoer van uw plannen.

Heeft u een omgevingsvergunning gekregen? De gemeente controleert de manier waarop u uw plannen uitvoert. Doet u dit niet volgens de regels van de vergunning? Dan kan de gemeente de bouw stilleggen of u opdracht geven het bouwwerk af te breken.

Waar kan ik terecht met vragen?

Wilt u nog iets weten? Bijvoorbeeld over het aanvragen van een vergunning of over de proef vergunningsvrij bouwen? Of over het doen van een conceptaanvraag? Bel dan met team vergunningen via 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl

Gaat het om een bedrijfspand? En wilt u de status van uw aanvraag weten? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via 088 567 0200.

Bent u een bedrijf of goed doel? En heeft u een plan (initiatief) dat niet past in de regels van het bestemmingsplan? Neem dan contact op met het Ondernemersplein via ondernemersplein@haarlemmermeer.nl of via 0900 1852.