Wegwijzer begeleiding bij een initiatief

U bent inwoner of ondernemer in Haarlemmermeer en u heeft een plan of idee. Bijvoorbeeld om iets te bouwen of het gebruik van een gebouw te veranderen. Dit noemen we een initiatief. Wilt u weten waar u met uw initiatief terecht kan? Volg dan de wegwijzer op deze pagina.
Gaat uw idee niet over bouwen of het veranderen van het gebruik van een gebouw? Dan is dit geen initiatief. Kijk dan op deze website bij het onderwerp waar uw idee over gaat. Bijvoorbeeld bij de informatie over het aanleggen van een uitweg of het kappen van een boom. Gebruik hiervoor de zoekmachine.

Is mijn idee een initiatief?

Uw idee is een initiatief als het voldoet aan deze voorwaarden:

  • Uw idee gaat over bouwen of het veranderen van het gebruik van een gebouw.
  • Het past niet in de wettelijke kaders (structuurvisie, bestemmingsplan, beleidskaders enzovoorts). Dit controleert u op de website van het Omgevingsloket.
  • Uw idee is nog niet gedetailleerd uitgewerkt (alleen in hoofdlijnen).
  • Uw idee heeft invloed (impact) op de omgeving. Of het plan zelf is gevoelig voor de effecten van de omgeving.

Een plan of idee is geen initiatief als het past in de visies, het beleid en de regels van de gemeente Haarlemmermeer. Dit controleert u op de website van het Omgevingsloket. Voor dit soort plannen kunt u direct een aanvraag indienen bij het Omgevingsloket.

Vraag 1: Wilt u uw idee eerst bespreken met de gemeente?

Ja

Maak een afspraak door een mail te sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Of bel met 0900 1852

Nee

Ga door naar vraag 2.

Vraag 2: Gaat u iets in- of aan uw bestaande huis of bedrijfsgebouw verbouwen?

Ja

Soms heeft u een vergunning nodig. Doe de vergunningcheck om daarachter te komen of bekijk de pagina Omgevingsvergunning.

Nee

Ga door naar vraag 3.

Vraag 3: Past uw initiatief in de regels van het bestemmingsplan?

U controleert dit op de website Ruimtelijke Plannen.

Ja

Lees dan op de pagina Omgevingsvergunning hoe u een vergunning aanvraagt. U kunt er ook voor kiezen om eerst een vergunningcheck te doen. U weet dan precies wat voor vergunningen u nodig heeft.

Nee

Ga door naar vraag 4.

Vraag 4: Past uw initiatief niet in vraag 1 tot en met 3?

Dan kunt u de wenselijkheid en haalbaarheid van uw initiatief laten onderzoeken door de gemeente. Vul het formulier verkennen en begeleiden initiatief in om dit onderzoek te starten. Let op: hieraan zijn meestal kosten verbonden.

Hoe beoordeelt de gemeente mijn initiatief?

De gemeente kijkt in 4 stappen naar uw initiatief:

  1. U vult het formulier verkennen en begeleiden initiatief in.
  2. We controleren of uw initiatief past binnen de visie van de gemeente en andere overheidsinstanties. We proberen dit binnen 8 weken te doen. Maatschappelijke waarde is hierbij belangrijk: levert uw initiatief iets op voor inwoners en ondernemers in de gemeente?
  3. De persoon die uw initiatief behandelt geeft u een update. U hoort dan of uw initiatief door kan gaan of niet. Is uw initiatief goedgekeurd en makkelijk uit te voeren? Doe dan meteen een aanvraag. Is uw initiatief ingewikkelder? Dan volgt stap 4.
  4. U overlegt met de gemeente over de stappen die nodig zijn om uw initiatief uit te voeren.

Wat kost het om mijn initiatief te laten behandelen?

Uw plan indienen via het formulier verkennen en begeleiden initiatief kost u nog niets. Pas als de gemeente definitief een advies geeft op uw plan, gaat u gemeentelijke leges betalen. U krijgt hierover altijd bericht van de gemeente. U betaalt dan:

  • € 186,95 voor een advies binnen de eenvoudige procedure. De eenvoudige procedure geldt voor kleine afwijkingen van het bestemmingsplan.
  • € 373,95 voor een advies binnen de uitgebreide procedure. Een uitgebreide procedure is nodig bij ingewikkelde aanvragen met maatschappelijke risico's.

De gemeente weet niet vooraf of het om een eenvoudige of uitgebreide procedure gaat.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via info@haarlemmermeer.nl. Vermeld 'verkennen en begeleiden initiatief' in de onderwerpregel van uw e-mail. U kunt ook bellen met de gemeente via 0900 1852.