Wegwijzer begeleiding bij een initiatief

Heeft u een plan of idee om iets te bouwen of om het gebruik van een gebouw of terrein te veranderen? En voldoet dit niet aan de regels van het omgevingsplan? Dan kunt u de gemeente vragen om advies. U dient dan een initiatief in. Als de gemeente dit in behandeling neemt, zijn hier kosten aan verbonden. Volg eerst de stappen in de wegwijzer op deze pagina.
Gaat uw idee niet over bouwen of het veranderen van het gebruik van een gebouw of terrein? Dan is dit geen initiatief. Kijk dan op deze website bij het onderwerp waar uw idee over gaat. Bijvoorbeeld bij de informatie over het aanleggen van een uitweg of het kappen van een boom. Gebruik hiervoor de zoekmachine. Ondernemers kunnen ook contact opnemen met het Ondernemersplein.

Is mijn idee een initiatief?

Uw idee is een initiatief als het voldoet aan deze voorwaarden:

 • Uw idee gaat over bouwen of het veranderen van het gebruik van een gebouw of terrein.
 • Het past niet in de regels van het omgevingsplan en binnen beleidskaders. Dit controleert u op de website van het Omgevingsloketexterne-link-icoon.
 • Uw idee is nog niet gedetailleerd uitgewerkt (alleen in hoofdlijnen).
 • Uw idee heeft invloed (impact) op de omgeving. Of het plan zelf is gevoelig voor de effecten van de omgeving.

Een plan of idee is geen initiatief als het past in de regels van de gemeente Haarlemmermeer. Dit controleert u op de website van het Omgevingsloket. Voor dit soort plannen kunt u direct een aanvraag indienen of een melding doen bij het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Vraag 1: Heeft u een vergunning nodig voor uw plan?

Dit controleert u met de Vergunningscheck in het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Ja

U weet nu of u een omgevingsvergunning nodig heeft en voor welke activiteiten. Ga door naar vraag 2.

Nee

Als u geen vergunning nodig heeft voor uw plan of idee, dan kunt u uw plan uitvoeren. U hoeft geen initiatief in te dienen.

Vraag 2: Past uw initiatief in de regels van het Omgevingsplan?

Dit controleert u bij het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Team Omgevingsvergunningenexterne-link-icoon

Ja

U kunt uw aanvraag voor een vergunning indienen in het Omgevingsloketexterne-link-icoon. U hoeft geen initiatief in te dienen. 

Lees op de pagina Omgevingsvergunning en vergunningsvrij bouwen hoe u een vergunning aanvraagt. 

Nee

U kunt laten onderzoeken of uw plan of idee kansrijk is. Vul hiervoor het formulier verkennen en begeleiden initiatiefexterne-link-icoon in. Let op: dit kost meestal geld. Uw initiatief wordt eerst voorgelegd bij de intaketafel. Dit is een overleg met een kleine groep medewerkers van de gemeente. Zij bekijken of uw plan kansrijk is. Vervolgens wordt u uitgenodigd om uw plan toe te lichten en vragen te stellen.

Wilt u eerst even polsen of het zin heeft om tijd en geld te steken in bovenstaande intake?  Neem dan contact op met Team Omgevingsvergunningenexterne-link-icoon.  

Wat heeft de gemeente nodig om een initiatief te kunnen beoordelen?

Om een goed advies te kunnen geven heeft de gemeente de volgende informatie nodig als u een initiatief indient:

 1. Adresgegevens van de locatie.
 2. Eigendomsgegevens als u eigenaar bent (op te vragen via het Kadaster) of toestemming van de eigenaar dat u het initiatief mag indienen.
 3. Een kadastrale kaart van de locatie en de maat van het stuk grond (perceel). 
 4. Planschets met maatvoering van de oude en nieuwe situatie. Wat is de wens? Slopen en nieuw bouwen, bestaande panden anders inrichten en gebruiken, enzovoorts? 
 5. Onderbouwing van het initiatief. Leg bijvoorbeeld uit waarom de gemeente aan uw verzoek moet meewerken, wat de activiteiten zijn die er gaan plaatsvinden, hoe de omgeving eruit ziet en wat het effect van de omgeving is op het initiatief. Gaat het om woningbouw? Geef dan ook aan voor welke doelgroep u de woning wilt bouwen, of het huur- of koopwoningen zijn en wat de woningen gaan kosten (prijssegment). 
 6. Gaat u een woning bouwen? U moet dan voldoen aan de parkeernorm van de gemeente. Dat betekent dat u parkeren in principe op eigen terrein moet oplossen. Lever daarom altijd een tekening aan met daarop de parkeerplaatsen die u heeft of maakt, met de juiste maten (lengte en breedte van de parkeervakken).
 7. Foto's van de omgeving en van het gebouw en het perceel. 
 8. Contactgegevens inclusief een telefoonnummer.

Bedrijf of goed doel

Bent u van een bedrijf of goed doel? Dan hebben wij ook nog de volgende gegevens van u nodig:

 1. Als u het parkeren niet op eigen terrein kunt oplossen, dan moet u aantonen dat er genoeg ruimte is in het openbaar gebied. Lever altijd (ook als u parkeren op eigen terrein regelt) een parkeerbalansberekening en een tekening aan met daarop de parkeerplaatsen met de juiste maten (lengte en breedte van de parkeervakken).

Let op: In een zone met betaald parkeren staat de gemeente niet toe dat de parkeerdruk toeneemt. Toekomstige bewoners of bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

 1. Als u meer dan 10 woningen gaat bouwen of een bedrijf start, moet u altijd aantonen hoeveel verkeer dit aantrekt. Zo kan de gemeente inschatten of de verkeerssituatie acceptabel blijft. U kunt dit doen met een verkeersonderzoek of een berekening op basis van de CROW Kencijfers. Lever een toelichting aan op het aantal verkeersbewegingen dat toeneemt, afneemt of gelijk blijft.

Wie moet ik informeren over mijn plan?

Participatie bij aanvraag omgevingsvergunning

In de Omgevingswet staan regels over participatie. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning moet u aangeven of u buren en bewoners in de omgeving bij uw plannen heeft betrokken. Ook hoe u dat heeft gedaan en wat de uitkomst is. 

Vertel de omgeving over uw vergunningsvrije bouwplan 

Uw (vergunningsvrije) bouwwerk kan invloed hebben op de mensen en bedrijven in de omgeving. Daarom vragen wij u om in gesprek te gaan met uw omgeving. Uw buren zullen het fijn vinden om op tijd iets over uw plannen te horen. 

Wat kost het om mijn initiatief te laten behandelen?

Uw plan indienen via het formulier verkennen en begeleiden initiatiefexterne-link-icoon kost u nog niets. Het kan zijn dat uw plan toch past in de regels of dat we niet genoeg informatie hebben. Dan sluiten wij het dossier zonder kosten. Pas als de gemeente uw plan behandelt aan de intake- en/of omgevingstafel, betaalt u hiervoor leges. U betaalt dan:

 • € 106,30 voor het overleg aan de intaketafel
 • € 108,75 voor het eerste overleg aan de omgevingstafel
 • € 108,75 voor elk volgend overleg aan de omgevingstafel

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via info@haarlemmermeer.nl. Vermeld 'verkennen en begeleiden initiatief' in de onderwerpregel van uw e-mail. U kunt ook bellen met de gemeente via 0900 1852.