Omgevingsplan

Wilt u weten of u een woning mag bouwen? Of u een bedrijf mag vestigen op een locatie? Welke geluidsnormen er gelden voor u als ondernemer? Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Vanaf dat moment staan de regels op 1 plek, in het omgevingsplan. U kunt bekijken of uw plannen passen in het omgevingsplan.

Wat is een omgevingsplan?

In het omgevingsplanexterne-link-icoon staan regels van onze gemeente over welke ontwikkelingen mogelijk zijn. Ook staan hierin de regels om onze fysieke leefomgevingexterne-link-icoon te beschermen. Bijvoorbeeld regels over bouwen, het gebruik van gebouwen, natuur, water en milieu.

De gemeentelijke regels zijn voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Het bouwen van een nieuwe woonwijk of het kappen van bomen zijn voorbeelden van activiteiten die invloed hebben op de omgeving. Bij het bouwen van een nieuwe woonwijk verandert de ruimtelijke inrichting van een gebied. Bij het kappen van bomen wordt de omgeving minder groen.

Van bestemmingsplannen naar het omgevingsplan

Op 1 januari 2024 zijn alle bestemmingsplannen, gemeentelijke verordeningen en regels van het Rijk automatisch het omgevingsplan. Dit is tijdelijk. De gemeente zet dit stapsgewijs om tot een volledig uitgewerkt omgevingsplan.

Tot 2032 hebben we de tijd om het tijdelijke omgevingsplan om te vormen tot een samenhangend omgevingsplan. Houdt u dus bij uw plannen er rekening mee dat de regels veranderd kunnen zijn. Check altijd voordat u werkzaamheden uitvoert daarom nog een keer de regels.

Kan ik op het omgevingsplan reageren?

Ja, dat kan. Als een wijziging van het omgevingsplan ter inzage wordt gelegd kunt u reageren. Kijk onder de kop 'Welke plannen liggen ter inzage?' op deze pagina. In de tekst van de bekendmaking leest u hoe dat werkt.

Wilt u weten wat de procedure is voor het wijzigen van een omgevingsplan? Bekijk dan de informatie over de procedure voor het wijzigen van een omgevingsplanexterne-link-icoon van het Informatiepunt Leefomgeving.

Horen er ook andere plannen bij het omgevingsplan?

Soms liggen er tegelijkertijd met het omgevingsplan ook andere plannen ter inzage. Dat staat dan in de bekendmaking. Vaak gaat het om een (ontwerp)besluit hogere grenswaarde voor geluid of een (ontwerp)beeldkwaliteitsplan. Ook op deze plannen kunt u reageren.

Welke wijzigingen van het omgevingsplan liggen ter inzage?

Op dit moment liggen onderstaande wijzigingen van het omgevingsplan ter inzage.

Ontwerp wijziging Omgevingsplan gemeente Haarlemmermeer - Verruiming vergunningsvrije bouwmogelijkheden op en bij woningen

Dit ontwerpwijzigingsbesluit gaat over het hele gebied van de gemeente Haarlemmermeer. Er komen meer mogelijkheden om bouwwerken op en bij woningen te bouwen zonder vergunning. Zoals voor een dakkapel of bijbehorende bouwwerken.

U kunt reageren tot en met 31 juli.

Welke andere plannen liggen ook ter inzage?

Sommige plannen zijn nog bestemmingsplannen, wijzigingsplannen of andere besluiten volgens het oude recht (de Wet ruimtelijke ordening), omdat de procedure in 2023 voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is begonnen. 

Op dit moment liggen er geen andere plannen ter inzage.

Waar kan ik het omgevingsplan vinden?

Het geldende omgevingsplan bekijkt u op het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met team Omgevingsvergunningen via info@haarlemmermeer.nl of 0900 1852.

Gaat het om een bedrijfsmatige aanvraag? En wilt u de status van uw aanvraag weten? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via 088 567 0200

Bent u van een bedrijf of goed doel? En heeft u een plan (initiatief) dat niet past in de regels van het omgevingsplan? Neem dan contact op met het Ondernemersplein via  ondernemersplein@haarlemmermeer.nl of via 0900 1852.