Omgevingsplan

Wilt u weten of u een woning mag bouwen? Of u een bedrijf mag vestigen op een locatie? Welke geluidsnormen er gelden voor u als ondernemer? Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Vanaf dat moment staan de regels op 1 plek, in het omgevingsplan. U kunt bekijken of uw plannen passen in het omgevingsplan .

Wat is een omgevingsplan?

In het omgevingsplan staan regels van onze gemeente over welke ontwikkelingen mogelijk zijn. Ook staan hierin de regels om onze fysieke leefomgeving te beschermen. Bijvoorbeeld regels over bouwen, het gebruik van gebouwen, natuur, water en milieu.

De gemeentelijke regels zijn voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Het bouwen van een nieuwe woonwijk of het kappen van bomen zijn voorbeelden van activiteiten die invloed hebben op de omgeving. Bij het bouwen van een nieuwe woonwijk verandert de ruimtelijke inrichting van een gebied. Bij het kappen van bomen wordt de omgeving minder groen.

Van bestemmingsplannen naar het omgevingsplan

Op 1 januari 2024 zijn alle bestemmingsplannen, gemeentelijke verordeningen en regels van het Rijk automatisch het omgevingsplan. Dit is tijdelijk. De gemeente zet dit stapsgewijs om tot een volledig uitgewerkt omgevingsplan.

Tot 2032 hebben we de tijd om het tijdelijke omgevingsplan om te vormen tot een samenhangend omgevingsplan. Houdt u dus bij uw plannen er rekening mee dat de regels veranderd kunnen zijn. Check altijd voordat u werkzaamheden uitvoert daarom nog een keer de regels.

Kan ik op het omgevingsplan reageren?

Ja, dat kan. Als een wijziging van het omgevingsplan ter inzage wordt gelegd kunt u reageren. Kijk onder de kop 'Welke plannen liggen ter inzage?' op deze pagina. In de tekst van de bekendmaking leest u hoe dat werkt.

Wilt u weten wat de procedure is voor het wijzigen van een omgevingsplan? Bekijk dan de informatie over de procedure voor het wijzigen van een omgevingsplan van het Informatiepunt Leefomgeving.

Horen er ook andere plannen bij het omgevingsplan?

Soms liggen er tegelijkertijd met het omgevingsplan ook andere plannen ter inzage. Dat staat dan in de bekendmaking. Vaak gaat het om een (ontwerp)besluit hogere grenswaarde voor geluid of een (ontwerp)beeldkwaliteitsplan. Ook op deze plannen kunt u reageren.

Welke plannen liggen ter inzage?

Op dit moment liggen onderstaande plannen ter inzage.

Voornemen wijziging omgevingsplan Haarlemmermeer

De wijziging gaat over het gehele grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer. De wijziging regelt welke bouwwerken ruimtelijk al vergunningsvrij zijn en blijven nadat de Omgevingswet is ingegaan. 

Bijbehorende bouwwerken in het achtererfgebied, dakkapellen aan de voorzijde, erf- of perceelafscheidingen voor de voorgevel, verbinden van bijbehorende bouwwerken voor de voorgevel met een woning, het veranderen, of nieuw plaatsen van kozijnen of gevelpanelen, en erkers in het voorerfgebied, blijven onder voorwaarden ook ruimtelijk vergunningsvrij onder de Omgevingswet.

We maken later bekend wanneer en hoe u op de wijziging kunt reageren.

Ontwerpwijzigingsplan Cruquius Wickevoort 2e wijziging

Het wijzigingsplan maakt 100 extra woningen mogelijk binnen de bestaande Woongebied-bestemming. In het bestemmingsplan Cruquius Wickevoort staat de mogelijkheid het woningaantal (756) te veranderen naar maximaal 1.000 woningen. Dit wijzigingsplan gebruikt deze mogelijkheid en vergroot het aantal woningen met 100 (van 756 naar 856).

U kunt reageren tot en met 31 januari 2024.

Ontwerpbestemmingsplan Hoofddorp Hoofdweg 875

Het bestemmingsplan gaat over de locatie Hoofdweg 875 in Hoofddorp. Het plan maakt de bouw van 6 woningen mogelijk. Het besluit Hogere waarden is nodig vanwege het geluid.

U kunt reageren tot en met 31 januari 2024.

Waar kan ik het omgevingsplan vinden?

Het geldende omgevingsplan bekijkt u op het Omgevingsloket.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met team Omgevingsvergunningen via info@haarlemmermeer.nl of 0900 1852.

Gaat het om een bedrijfsmatige aanvraag? En wilt u de status van uw aanvraag weten? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via 088 567 0200

Bent u van een bedrijf of goed doel? En heeft u een plan (initiatief) dat niet past in de regels van het omgevingsplan? Neem dan contact op met het Ondernemersplein via  ondernemersplein@haarlemmermeer.nl of via 0900 1852.