Steiger

Wilt u een steiger, meerpaal of een aanmeervoorziening plaatsen? Dan heeft u een vergunning nodig. Meestal van de gemeente én van de provincie. Uw steiger, meerpaal of aanmeervoorziening moet ook aan de eisen van Hoogheemraadschap Rijnland voldoen.

Waar controleer ik of ik een vergunning nodig heb voor een steiger?

De gemeente wil voorkomen dat buiten de bebouwde kom steigers voor privégebruik worden gebouwd. Binnen de bebouwde kom wil de gemeente niet dat er te hoge steigers, of steigers met een overkapping (botenhuizen), worden gebouwd. Voor een steiger, meerpaal of aanmeervoorziening vraagt u altijd een vergunning aan bij de gemeente. Dit doet u via het Omgevingsloket. U vraagt dan de activiteit 'overige bouwwerken' aan.

Gaat u een aanvraag doen? Kijk dan eerst of uw bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan dat geldt voor uw adres. Dit kijkt u na op Ruimtelijke Plannen.

Voorwaarden

Voor een steiger, meerpaal of aanmeervoorziening in de Ringvaart krijgt u in ieder geval een vergunning als uw aanvraag compleet is en u zich houdt aan deze regels:

 • De steiger ziet eruit als een steiger.  Dat betekent dat deze is gemaakt van hout of vergelijkbaar materiaal. 
 • Een steiger mag alleen worden geplaatst tegenover woningen die een huisnummer hebben aan de Ringdijk.  
 • Er mag geen ander bebouwd stuk grond tussen het stuk grond om de woning (woonperceel) en de Ringvaart liggen. 
 • Ligt uw woning niet in de gemeente Haarlemmermeer? Aan de andere kant van de Ringvaart mogen alleen steigers liggen bij huizen die (voor een deel) aansluiten aan de Ringvaart. 
 • Per woning is 1 steiger toegestaan. 
 • Een steiger wordt gelijk aan (parallel aan) de oever gebouwd. De lange kant van de steiger grenst dus aan de oever. 
 • Een steiger is maximaal 60 centimeter hoog. 
 • Er wordt niet op- of aan een steiger gebouwd. Een uitzondering zijn doorzichtige omheiningen (hekken). Die mogen wel worden geplaatst. Ook hijsinstallaties en bootliginstallaties zijn toegestaan, maar die mogen maximaal 1,10 meter hoog zijn. 
 • Een steiger moet minimaal 1,25 meter van de perceelgrens (erfgrens) aan de zijkant liggen. Voorbeeld: u heeft een schutting aan de zijkant van uw erf (perceel). Deze schutting trekt u denkbeeldig door tot aan de steiger. Uw steiger moet dus minimaal 1,25 meter van deze grens liggen. 
 • De afstand tussen 2 steigers moet minimaal 2,5 meter zijn. 

In deze tabel ziet u hoe groot de steiger mag zijn:

Breedte van de Ringvaart Maximale breedte steiger Maximale oppervlakte steiger Maximale lengte steiger
Tussen 20 en 50 meter breed 1,5 meter 7,5 m2 5 meter
Meer dan 50 meter breed 1,5 meter 10 m2 10 meter

Vraag ook een vergunning aan bij de Provincie Noord-Holland als u de steiger in de Ringvaart wilt plaatsen. Voor de overige wateren is er geen vergunning van provincie Noord-Holland nodig. Het beleid van de provincie is dat een steiger minimaal 50 meter bij een brug vandaan moet zijn. Dit staat niet vermeld in het bestemmingsplan. Het kan dus zijn dat de gemeente u een vergunning verleent, maar de provincie dat niet doet. 

Op Hoogheemraadschap Rijnland leest u aan welke eisen een steiger moet voldoen. Voldoet uw aan te leggen steiger aan de voorwaarden? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen bij het Hoogheemraadschap. Vraag dan een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

Wat moet ik verder nog weten?

Voldoet uw plan niet aan de regels? Dan is de kans groot dat u geen vergunning krijgt. Twijfelt u of uw plannen passen binnen de regels? Neem dan contact op met de gemeente via info@haarlemmermeer.nl of 0900 1852.

Begeleiding bij een initiatief

Soms is het beter om eerst uw plannen te laten bekijken door de gemeente. De gemeente kijkt dan of de aanvraag van een vergunning zin heeft. Volg de wegwijzer begeleiding bij een initiatief om te zien waar u met uw plan terecht kan.

Andere regels

Naast de regels voor het bouwen kunnen er nog andere regels gelden. Bijvoorbeeld als uw bouwplan gevolgen heeft voor de omgeving. Kijk voor meer informatie op de pagina omgevingsvergunning en vergunningsvrij bouwen.

Hoe vraag ik een vergunning aan voor een steiger?

De vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Vraagt u de vergunning aan voor uzelf, dan heeft u DigiD nodig. Vraagt u de vergunning aan namens een organisatie, dan heeft u eHerkenning nodig.

Papieren aanvraag

Via het Omgevingsloket kunt u ook een papieren aanvraag samenstellen. U kunt uw aanvraag na het invullen samen met de aanvullende stukken mailen naar info@haarlemmermeer.nl of opsturen naar:

Gemeente Haarlemmermeer
Cluster Veiligheid
Team Vergunningen
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag?

Voor het aanvragen van een vergunning voor een steiger, meerpaal of aanmeervoorziening heeft u documenten nodig. Controleer met onderstaande controlelijst of uw aanvraag compleet is.

Aanvraagformulier

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is te vinden op het Omgevingsloket.

Tekeningen

 • Een tekening van de situatie. Deze moet op schaal getekend worden (bijvoorbeeld 1:1000) en er moeten maten op staan. 
 • Een tekening van het vooraanzicht, zijaanzicht en bovenaanzicht van de steiger. Ook deze tekening moet op schaal getekend worden en er moeten maten op staan.

Maten op de tekeningen

Vermeld de precieze maten (in millimeters) van:

 • De lengte en breedte van de steiger.
 • Het hoogteverschil tussen de steiger en het waterpeil in de zomer.
 • De breedte en de dikte van de vlonderdelen.
 • De afmetingen van de constructie (lengte en dikte van de palen en balken).
 • De afstand tot de erfgrens en eventueel de afstand tot de steiger van de buren.

Kijk op  Hoogheemraadschap Rijnland aan welke eisen een steiger moet voldoen.

Overige zaken

 • Foto's van de bestaande situatie, met daarop ook de gebouwen die direct om uw gebouw liggen.
 • Vermeld het materiaalgebruik en kleurgebruik.
 • Dien de verklaring in van Hoogheemraadschap Rijnland waarin akkoord wordt gegeven voor uw nieuw te bouwen bouwwerk.

Hoe moet ik meten als ik een steigervergunning aanvraag?

Als u een steigervergunning aanvraagt moet u de precieze maten doorgeven. Welke maten u moet doorgeven leest u onder het kopje 'Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag?'

Het is belangrijk dat u de goede maten opmeet. Om u hierbij te helpen kunt u deze afbeeldingen gebruiken.

Wat kost een aanvraag?

Het aanvragen van een vergunning kost geld. De kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning of een conceptaanvraag kunnen verschillen. Voor alle kosten bekijkt u de tarieventabel van leges voor omgevingsvergunningen in Haarlemmermeer. 

Voor eventuele kosten van Hoogheemraadschap Rijnland kijkt u op de website van Hoogheemraadschap Rijnland. U betaalt ook kosten aan provincie Noord-Holland voor het gebruik van het water en de aanleg van de steiger.

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

De gemeente neemt meestal binnen 8 weken een besluit. Soms duurt dit langer. U ontvangt het besluit via e-mail. Krijgt u een vergunning? Dan kan er daarna nog 6 weken bezwaar gemaakt worden tegen dit besluit. U kunt tot die tijd dan ook het beste wachten met de uitvoer van uw plannen. Gaat het om een bedrijfspand? En wilt u de status van uw aanvraag weten? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaal via telefoonnummer 023 5674 959.

Heeft u een omgevingsvergunning gekregen? De gemeente controleert de manier waarop u uw plannen uitvoert. Doet u dit niet volgens de regels van de vergunning? Dan kan de gemeente de bouw stilleggen of u opdracht geven het bouwwerk af te breken.

Heb ik een vergunning nodig om (tijdelijk) aan te meren met een pleziervaartuig?

Het is mogelijk om een pleziervaartuig tijdelijk ergens aan te meren zonder vergunning. De gemeente geeft geen ontheffingen of vergunningen af voor het (tijdelijk) aanmeren van een recreatievaartuig, zonder meerpaal of steiger.  

Wel is altijd eigendomstoestemming nodig van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Rijnland kan u toestemming verlenen om tijdelijk aan te meren. Meld uw plannen via telefoonnummer 071 306 3633 of per e-mail via vastgoed@rijnland.net. Wilt u uw recreatievoertuig voor langere tijd aanmeren? Dan is een jachthaven de beste optie.

Waar kan ik terecht met vragen?

Wilt u nog iets weten? Bijvoorbeeld over het aanvragen van een vergunning of over de proef vergunningsvrij bouwen? Of over het doen van een conceptaanvraag? Bel dan met team vergunningen via 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl

Gaat het om een bedrijfspand? En wilt u de status van uw aanvraag weten? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via 023 567 4959.

Bent u een bedrijf of goed doel? En heeft u een plan (initiatief) dat niet past in de regels van het bestemmingsplan? Neem dan contact op met het Ondernemersplein via ondernemersplein@haarlemmermeer.nl of via 0900 1852.