Steiger

Wilt u een steiger, meerpaal of een aanmeervoorziening plaatsen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Waar controleer ik of ik een vergunning nodig heb voor een steiger?

De gemeente wil voorkomen dat buiten de bebouwde kom steigers voor privégebruik worden gebouwd. Binnen de bebouwde kom wil de gemeente niet dat er te hoge steigers, of steigers met een overkapping (botenhuizen), worden gebouwd. Er gelden daarnaast ook vergunningsplichten van de provincie en van Hoogheemraadschap van Rijnland.

Alle voorwaarden voor een steiger, meerpaal of aanmeervoorziening kunt u zien in de regels van het omgevingsplan op het Omgevingsloket.

Voor het bouwen van een steiger is een omgevingsvergunning nodig. Het kan zijn dat u ook voor andere activiteiten een omgevingsvergunning nodig heeft. 

Stappenplan om te controleren welke vergunning u nodig heeft:

  1. Vul de vergunningscheck in op het Omgevingsloket.
  2. U weet nu of u een omgevingsvergunning nodig heeft en voor welke activiteiten.

Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor een activiteit of moet u een melding doen? Dan kun u deze aanvraag of melding doen via het Omgevingsloket. Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor meerdere activiteiten? Deze activiteiten kunt u tegelijkertijd aanvragen via het Omgevingsloket.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van de vragenlijst?

Heeft u de vergunningscheck ingevuld maar komt u er niet uit? Misschien helpt deze video met uitleg over het Omgevingsloket. Of de informatie over Het Omgevingsloket. Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met team Omgevingsvergunningen via info@haarlemmermeer.nl of via 0900 1852.  

Wat doe ik na de vergunningscheck?

Begeleiding bij een initiatief

Na het invullen van de vergunningscheck weet u of u een vergunning moet aanvragen. Of uw plannen moet melden bij de gemeente. Heeft u een vergunning nodig? Soms is het beter om eerst uw plannen te laten bekijken door de gemeente. De gemeente kijkt dan of de aanvraag voor een vergunning zin heeft. Volg de wegwijzer begeleiding bij een initiatief om te zien waar u met uw plan terecht kan.

Andere regels

Het kan zijn dat u voor meerdere activiteiten een aanvraag moet doen. Kijk voor meer informatie op de omgevingsvergunning en vergunningsvrij bouwen.

Hoe vraag ik een vergunning aan voor een steiger?

Een aanvraag voor een vergunning doet u via het Omgevingsloket.

Vraagt u de vergunning aan voor uzelf, dan heeft u DigiD nodig. Vraagt u de vergunning aan namens een organisatie, dan heeft u eHerkenning nodig. 

Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag?

Uw aanvraag is compleet wanneer u de verplichte bijlagen meestuurt.

De vergunningscheck van het Omgevingsloket geeft behalve de uitkomst ook een overzicht van welke bijlagen u moet meesturen met de aanvraag. Bij het indienen van de aanvraag of melding in het Omgevingsloket komen de indieningsvereisten naar voren.

Wat kost een aanvraag?

Het aanvragen van een vergunning kost geld. De kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning of een conceptaanvraag kunnen verschillen. Voor alle kosten bekijkt u de Tarieven legesverordening 2024.

Let op: krijgt u een vergunning? Dan zijn er mogelijk nog extra kosten van Hoogheemraadschap Rijnland en de provincie Noord-Holland. Hoe hoog die kosten zijn verschilt per situatie en per gebied. Neem voor meer informatie contact op met Hoogheemraadschap Rijnland en provincie Noord-Holland.

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

De gemeente neemt meestal binnen 8 weken een besluit. Soms duurt dit langer. U ontvangt het besluit via e-mail. Krijgt u een vergunning? Dan kan er daarna nog 6 weken bezwaar gemaakt worden tegen dit besluit. U kunt tot die tijd dan ook het beste wachten met de uitvoer van uw plannen. 

Heeft u een omgevingsvergunning gekregen? De gemeente controleert de manier waarop u uw plannen uitvoert. Doet u dit niet volgens de regels van de vergunning? Dan kan de gemeente de bouw stilleggen of u opdracht geven het bouwwerk af te breken. Ook kan de gemeente u opleggen om te stoppen met het gebruiken van een gebouw.

Heb ik een vergunning nodig om (tijdelijk) aan te meren met een pleziervaartuig?

Het is mogelijk om een pleziervaartuig tijdelijk ergens aan te meren zonder vergunning. Dit mag alleen bij een meerpaal of steiger. Ook is er altijd eigendomstoestemming nodig van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Rijnland kan u toestemming verlenen om tijdelijk aan te meren. Meld uw plannen via telefoonnummer 071 306 3633of per e-mail via vastgoed@rijnland.net. Wilt u uw recreatievoertuig voor langere tijd aanmeren? Dan is een jachthaven de beste optie. 

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met team Omgevingsvergunningen via info@haarlemmermeer.nl of 0900 1852.

Gaat het om een bedrijfsmatige aanvraag? En wilt u de status van uw aanvraag weten? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via 088 567 0200

Bent u van een bedrijf of goed doel? En heeft u een plan (initiatief) dat niet past in de regels van het omgevingsplan? Neem dan contact op met het Ondernemersplein via  ondernemersplein@haarlemmermeer.nl of via 0900 1852.