Gebruik openbare grond

Gaat u bouwen, verbouwen of renoveren? En moet u daarvoor bijvoorbeeld een container of hijskraan op de openbare weg plaatsen? Of viert u een feestje en plaatst u een springkussen op straat? Meld dit dan bij de gemeente. U gebruikt dan tijdelijk openbare grond om spullen neer te zetten.
Meld het gebruik van openbare grond tenminste 28 dagen van tevoren.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U meldt het gebruik van de grond minstens 28 dagen van tevoren.
 • U begint pas met de werkzaamheden als u bericht van de gemeente heeft gehad dat uw melding geaccepteerd is.
 • Het gebruik van openbare grond kan alleen als het plaatsen van de spullen op eigen terrein niet mogelijk is.
 • Op de opslagcontainer moet de naam en het telefoonnummer van de eigenaar of gebruiker staan. In de opslagcontainer mag geen huishoudelijk afval. Ook mogen er geen gevaarlijke of licht-ontvlambare stoffen en kadavers in. U moet markeringen gebruiken op de container. Deze moeten voldoen aan de richtlijnen Markering onverlichte obstakels van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond- Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW).

Staat een container op eigen terrein of op een parkeerplaats? En staat deze er niet langer dan 4 weken? Dan hoeft u dit niet te melden.

Heeft u de grond langer dan 4 weken nodig? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de vergunning minimaal 8 weken van tevoren aan. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina omgevingsvergunning en vergunningsvrij bouwen. Meestal krijgt u in dit soort gevallen geen vergunning, omdat het plaatsen van spullen niet past in de regels van het bestemmingsplan.

In welke gevallen krijg ik geen toestemming?

U krijgt geen toestemming als:

 • U te laat was met de aanvraag.
 • We denken dat u schade aanbrengt aan de openbare ruimte. U mag  bijvoorbeeld geen container op de stoep zetten.
 • Er gevaar of overlast kan ontstaan voor omwonenden. Voetgangers en mensen in een rolstoel moeten altijd gebruik kunnen maken van de stoep.
 • Het beheer en onderhoud van de locatie niet kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld als we een boom moeten snoeien, een parkeerplaats aanleggen of een lantaarnpaal moeten maken.
 • Het gebruik niet voldoet aan redelijke eisen van welstand. Dat betekent dat het niet goed past in het straatbeeld.

Welke documenten heb ik nodig om mijn plannen te kunnen melden?

 • Een situatieschets van de locatie waar u de spullen wilt neerzetten (schaal 1:1000).

Als de werkzaamheden gevolgen hebben voor het verkeer:

 • Een plan met welke borden u waar gaat plaatsen. 
 • Een omleidingsroute.

Hoe meld ik mijn plannen bij de gemeente?

Dit doet u via het online meldingsformulier.

Wat kost het melden van het gebruik openbare grond?

Melden kost u niets.

Waar kan ik terecht met vragen?

Neem bij vragen contact op met Team Vergunningen via 0900 1852 of info@haarlemmermeer.nl. Vermeld 'gebruik openbare grond' in de onderwerpregel van uw e-mail.