Gebruik openbare grond

Gaat u bouwen, verbouwen of renoveren? En moet u daarvoor bijvoorbeeld een container of hijskraan op de openbare weg plaatsen? Of viert u een feestje en plaatst u een springkussen op straat? Meld dit dan bij de gemeente. U gebruikt dan tijdelijk openbare grond om spullen neer te zetten.
Meld het gebruik van openbare grond tenminste 28 dagen van tevoren.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U meldt het gebruik van de grond minstens 28 dagen van tevoren.
 • U begint pas met de werkzaamheden als u bericht van de gemeente heeft gehad dat uw melding geaccepteerd is.
 • Het gebruik van openbare grond kan alleen als het plaatsen van de spullen op eigen terrein niet mogelijk is.
 • Het gebruik veroorzaakt geen schade aan de openbare ruimte. U mag  bijvoorbeeld geen container op de stoep zetten.
 • Door het gebruik van de grond ontstaat er geen gevaar of overlast voor omwonenden.
 • Het gebruik van de openbare grond zit het beheer en onderhoud van de buurt niet in de weg. Bomen moeten bijvoorbeeld nog gesnoeid kunnen worden, er moeten parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd en lantaarnpalen moeten kunnen worden vervangen.
 • Op de opslagcontainer moet de naam en het telefoonnummer van de eigenaar of gebruiker staan. In de opslagcontainer mag geen huishoudelijk afval. Ook mogen er geen gevaarlijke of licht-ontvlambare stoffen en kadavers in. U moet markeringen gebruiken op de container. Deze moeten voldoen aan de richtlijnen Markering onverlichte obstakelsexterne-link-icoon van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond- Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniekexterne-link-icoon (CROW).

Staat een container op eigen terrein of op een parkeerplaats? En staat deze er niet langer dan 4 weken? Dan hoeft u dit niet te melden.

U hoeft geen melding te doen of een omgevingsvergunning aan te vragen als het gaat om een van de volgende bouwwerken die u plaatst op of direct bij een bouwterrein (onderdeel is van het bouwterrein daarmee):

 • Bouwkeet
 • Bouwbord
 • Bouwsteiger
 • Heistelling
 • Hijskraan

Heeft u de grond langer dan 4 weken nodig? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de vergunning minimaal 8 weken van tevoren aan. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina omgevingsvergunning en vergunningsvrij bouwen. Het kan zijn dat u geen vergunning krijgt, omdat het plaatsen van voorwerpen niet past in het Omgevingsplan. Dit beoordelen wij per aanvraag. Als u gemeentegrond langer dan 28 dagen gebruikt voor opslag, heeft u ook privaatrechtelijke toestemming nodig van de gemeente.

Welke documenten heb ik nodig om mijn plannen te kunnen melden?

Een tekening van de locatie waar u de spullen wilt neerzetten (schaal 1:1000). Daarop moet in ieder geval staan wat de maten zijn van de spullen die u wilt plaatsen. Als u een keet plaatst, vermeld u daar ook de afmetingen van.

Hoe meld ik mijn plannen bij de gemeente?

Dit doet u via het online meldingsformulierexterne-link-icoon. Een melding doen kost u niks.

Waar kan ik terecht met vragen?

Neem bij vragen contact op met Team Omgevingsvergunningen via 0900 1852 of info@haarlemmermeer.nl. Vermeld 'gebruik openbare grond' in de onderwerpregel van uw e-mail.

Gaat het om een vergunningsaanvraag namens een bedrijf? En wilt u de status van uw aanvraag weten? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebiedexterne-link-icoon via 088 567 0200. Voor vragen over een melding kunt u bij de gemeente terecht.

Bent u van een bedrijf of een goed doel? En heeft u een plan (initiatief) dat niet past in de regels van het Omgevingsplan? Neem dan contact op met het Ondernemerspleinexterne-link-icoon via ondernemersplein@haarlemmermeer.nl of 0900 1852