Tijdelijke verkeersmaatregel

Wilt u de openbare ruimte tijdelijk gebruiken voor het uitvoeren van werkzaamheden? Of organiseert u een evenement en sluit u hiervoor de weg af of zet u verkeersregelaars in? Dan moet u dat melden aan de gemeente. U vraagt dan tijdelijke verkeersmaatregelen aan. Dit doet u via het systeem Melvin.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U meldt de werkzaamheden tenminste 28 dagen van tevoren. Zorg er voor dat u de juiste documenten meestuurt. Anders kunnen wij uw melding niet in behandeling nemen.  
 • U begint pas met de werkzaamheden als u bericht van de gemeente heeft gehad dat uw melding geaccepteerd is. 
 • De tijdelijke verkeersmaatregel duurt maximaal vier maanden. Duurt het langer? Dan moet er een verkeersbesluit worden genomen. 
 • Het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen moet voldoen aan de CROW-publicatie Werk in Uitvoering 96b. Meer informatie is te vinden via Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW). 
 • Uw werkzaamheden mogen geen problemen veroorzaken voor andere (lopende) werkzaamheden of evenementen in de buurt. 
 • De werkzaamheden zijn binnen Haarlemmermeer. 
 • U heeft de juiste toestemming (autorisatie) om de applicatie Melvin te kunnen gebruiken. 

Hoe meld ik mijn plannen aan de gemeente?

Meld u uw plannen namens een (aannemers)bedrijf? Dan heeft u voor het melden in Melvin een aannemersaccount of bedrijfsaccount nodig. Meld u uw plannen als particulier? Dan heeft u eenmalig toestemming nodig van de gemeente. Deze krijgt u via een speciale link. Dat heet een Token-link. 

Hoe kom ik aan een Token-link?   

Heeft u nog geen bedrijfsaccount of wilt u als particulier een Token-link aanvragen? Mail dan naar inlog.melvin@haarlemmermeer.nl. Ook als u hulp nodig heeft bij het invoeren van de melding kunt u een mail sturen. Wij kunnen u dan een instructie toesturen. 

Welke documenten heb ik nodig om mijn plannen te melden?

 • Duidelijke tekeningen van de maatregelen. Teken ook de werkvakken in. 
 • Een duidelijke planning van de werkzaamheden. 

Als de weg helemaal wordt afgesloten: 

 • Een uitgebreid plan met welke borden u waar gaat plaatsen. 
 • Een omleidingsroute 

Als de weg voor een deel wordt afgesloten: 

 • Een dwarsprofiel. Dit is een overzicht van de breedte van de rijweg. Hiermee kunnen wij beoordelen hoeveel ruimte er overblijft voor het verkeer.
 • Een bereikbaarheids-, leefbaarheids-, veiligheids- en communicatieplan (BLVC). U kunt deze vooraf door de gemeente laten toetsen. Stuur dan een mail naar blvc@haarlemmermeer.nl.  

Wilt u graag vooraf de werkzaamheden met de gemeente bespreken? Dat kan. Stuur dan een mail naar info@haarlemmermeer.nl

Wat moet ik doen als ik een evenement organiseer?

Wilt u voor uw evenement een (gedeelte van de) weg afsluiten? Vraag dan een evenementenvergunning aan. U hoeft dit niet apart te melden via Melvin. 

Wat kost het melden van een tijdelijke verkeersmaatregel?

Melden kost u niets.

Kan ik vooraf bekijken hoe de verkeerssituatie is in een bepaald gebied?

Door werkzaamheden of evenementen kan de bereikbaarheid in een gebied tijdelijk anders zijn. Wilt u een overzicht van alle wegwerkzaamheden binnen Haarlemmermeer? Bekijk dan de kaart met wegwerkzaamheden

Waar kan ik terecht met vragen?

Neem bij vragen contact op met Team Vergunningen via 0900 1852 of info@haarlemmermeer.nl. Vermeld 'tijdelijke verkeersmaatregel' in de onderwerpregel van uw e-mail.