Evenementenvergunning

Wilt u een evenement organiseren? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor een kermis, braderie, snuffelmarkt of een festival. De vergunning vraagt u minimaal 12 weken van tevoren aan. Dit geldt zowel voor bedrijven als particulieren.
Gaat u filmopnames maken? Die worden niet gezien als evenement. Soms moet u wel toestemming vragen om te mogen filmen. Meer hierover leest u op de pagina Evenement melden.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een evenementenvergunning te kunnen aanvragen?

Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag?

Vraagt u een evenementenvergunning aan? Dan heeft u de volgende documenten nodig:

 • Evenementenplan.
 • Omgevingstekening (situatieschets).
 • Plattegrond van het evenement:
 1. met de plaats van de geluidsboxen en de richting van het geluid.
 2. met een plattegrond met de route, als u tijdens het evenement een route loopt.
 3. met de verkooppunten en tappunten, als die er zijn.

Kijk voor alle eisen aan de plattegrond in het 'Besluit Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsenexterne-link-icoon'. 

 • Plattegrondtekening van het bouwwerk.
 • Constructiegegevens en bouwboeken.
 • Certificaten van kermisattracties, als die er zijn.
 • Keuringsbewijs van gelegenheden waarin wordt gebakken of gebraden, als die er zijn.
 • Kopie polis WA-verzekering.

Ook heeft u tijdens de aanvraag de contactgegevens nodig van:

 • De contactpersoon tijdens het evenement.
 • Het bedrijf dat de bouwwerken levert.
 • Het beveiligingsbedrijf.
 • Het bedrijf dat de eerste hulp verleent.
 • Het bedrijf dat de verkeersregeling verzorgt.

Hoe vraag ik de evenementenvergunning aan?

Wat kost een aanvraag voor een evenementenvergunning?

De gemeente geeft uw evenement na uw aanvraag een risicoklasse. Dit wordt aangegeven met de letters  A, B of C. De gemeente doet dit aan de hand van een risicoscan. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar het soort evenement, het aantal bezoekers en de locatie. De kosten zijn als volgt:

 • A-evenement (weinig risico): € 100,00
 • B-evenement (enigszins risicovol): € 1.164,25
 • C-evenement (risicovol): € 11.642,25

U krijgt binnen 2 weken na het versturen van uw aanvraag bericht van de gemeente. U hoort dan ook in welke risicoklasse uw evenement valt. Wilt u vooraf weten in welke categorie uw evenement valt? Neem dan contact op met team vergunningen via ov.evenementen@haarlemmermeer.nl

Een aanvraag kost altijd geld. Ook als de gemeente uw aanvraag niet in behandeling kan nemen (buiten behandeling stelt). U betaalt dan € 129,40 voor de aanvraag. Als u wel een vergunning krijgt betaalt u alleen de kosten (leges) die horen bij de A, B of C- klasse.

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

De gebruikelijke behandeltermijn voor een evenementenvergunning is 8 tot 12 weken. De gemeente probeert de aanvraag eerder af te handelen als dit mogelijk is.

Heb ik nog andere vergunningen nodig voor mijn evenement?

 • Is het een evenement met muziek? Dan heeft u misschien ook een geluidsontheffing nodig. Dit beoordeelt en regelt de gemeente.
 • Plaatst u een of meerdere bouwwerken op de evenementenlocatie? Dan moet u hiervan apart melding doen bij het Kadasterexterne-link-icoon. Een bouwwerk is bijvoorbeeld een podium of een grote tent. 
 • Schenkt u (zwak) alcoholische dranken? Vraag dan een ontheffing Alcoholwet aan.
 • Steekt u vuurwerk af? Vraag dan een vergunning aan bij de Provincie Noord-Hollandexterne-link-icoon.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Team Vergunningen via ov.evenementen@haarlemmermeer.nl of via telefoonnummer 0900 1852.