Aanleggen kabels en leidingen

Wilt u namens een nuts- of telecombedrijf kabels of leidingen in de openbare grond aanleggen? Dan moet u dat minimaal 30 dagen vóór de werkzaamheden aanvragen via MOOR werkt.

Hoe meld ik de werkzaamheden?

Het nuts- of telecombedrijf vraagt de vergunning minimaal 30 dagen van tevoren aan. De aanvraag hiervoor doet u via MOOR werktexterne-link-icoon.

Samen met de aanvraag meldt u werkzaamheden voor:

  • Het opbreken van openbare grond.
  • De opslag van materialen op openbare grond.
  • Verkeershinder en verkeersmaatregelen door de werkzaamheden.

Deze meldingen doet u via de pagina's gebruik openbare grond en tijdelijke verkeersmaatregel.

Wanneer kan ik starten met de werkzaamheden?

Heeft u alle vergunningen die u nodig heeft ontvangen? Zoals het instemmingsbesluit, de opbreekvergunning of de vergunning voor verkeersmaatregelen? Dan mag u met de werkzaamheden beginnen.

Waar kan ik terecht met vragen?

Neem bij vragen contact op met de gemeente via info@haarlemmermeer.nl of 0900 1852. U kunt ook contact opnemen met MOOR werkt via info@moorwerkt.nl