Diensten en goederen aanbieden

Wilt u gratis producten of diensten aanbieden? Dit moet u melden bij de gemeente. Wilt u rijdend producten verkopen, bijvoorbeeld met een ijscokar? Dat is venten en dit hoeft u niet te melden. Wel gelden hier voorwaarden voor.

Waar moet ik rekening mee houden als ik wil venten?

 • U houdt zich aan de bepalingen van de Winkeltijdenwet (als het gaat om straathandel).
 • Venten mag van maandag tot en met zaterdag van 6.00 tot 22.00 uur en op zondag van 8.00 tot 18.00 uur.
 • Vinden er op 1 plek geen daadwerkelijke verkopen plaats? Dan mag u daar niet langer dan 10 minuten blijven staan.
 • U staat niet binnen een straal van 500 meter van openbare gebouwen of scholen.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als niet-plaatsgebonden  handelaar.
 • U brengt de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu niet in gevaar.
 • U heeft toestemming van de eigenaar van de openbare weg als dit niet de gemeente is. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het hele grondgebied van Schiphol of de grondgebieden van NS bij de stations.

Wat valt niet onder venten?

 • Goederen verkopen op (jaar)markten of standplaatsen.
 • Goederen aan huis afleveren voor de exploitatie van een winkel.
 • Stukken aanbieden waarin gedachten of gevoelens worden beschreven, zoals folders over religie.

Hoe meld ik het gratis uitdelen van producten?

U doet een melding van het aanbieden van uw goederen via het online meldingsformulier. U logt in met DigiD of eHerkenning

Waar moet ik rekening mee houden als ik gratis diensten wil aanbieden?

 • Het gaat om niet-betaalde diensten. Bijvoorbeeld het repareren van fietsverlichting. Of het graveren van een kenteken in de ruit van een auto om diefstal tegen te gaan. 
 • U meldt het 21 dagen voor de start bij de gemeente. Vermeld de data en de locatie.
 • U brengt de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en het milieu niet in gevaar.
 • U doet niet meer dan 1 promotionele activiteit per dag.
 • U neemt niet meer dan 4 vierkante meter (aaneengesloten) in beslag.
 • U gebruikt geen gemotoriseerde voertuigen.

Hoe meld ik het gratis aanbieden van diensten?

Dit kan via het online meldingsformulier. U logt in met DigiD of eHerkenning

Waar kan ik terecht met vragen?

Neem bij vragen contact op met Team Vergunningen via 0900 1852. Of via info@haarlemmermeer.nl. Vermeld bij uw mail het onderwerp Aanbieden gratis product, Aanbieden gratis dienst of Venten.