Diensten en goederen aanbieden

Wilt u gratis producten of diensten aanbieden? Dit moet u melden bij de gemeente. Wilt u rijdend producten verkopen, bijvoorbeeld met een ijscokar? Dat is venten en dit hoeft u niet te melden. Wel gelden hier voorwaarden voor.

Waar moet ik rekening mee houden als ik wil venten?

 • U houdt zich aan de bepalingen van de Winkeltijdenwetexterne-link-icoon (als het gaat om straathandel).
 • Venten mag van maandag tot en met zaterdag van 6.00 tot 22.00 uur en op zondag van 8.00 tot 18.00 uur.
 • Vinden er op 1 plek geen daadwerkelijke verkopen plaats? Dan mag u daar niet langer dan 10 minuten blijven staan.
 • U staat niet binnen een straal van 500 meter van openbare gebouwen of scholen.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als niet-plaatsgebonden  handelaar.
 • U brengt de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu niet in gevaar.
 • U heeft toestemming van de eigenaar van de openbare weg als dit niet de gemeente is. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het hele grondgebied van Schiphol of de grondgebieden van NS bij de stations.

Wat valt niet onder venten?

 • Goederen verkopen op (jaar)markten of standplaatsen.
 • Goederen aan huis afleveren voor de exploitatie van een winkel.
 • Stukken aanbieden waarin gedachten of gevoelens worden beschreven, zoals folders over religie.

Hoe meld ik het gratis uitdelen van producten?

U doet een melding van het aanbieden van uw goederen via het online meldingsformulierexterne-link-icoon. U logt in met DigiDexterne-link-icoon of eHerkenningexterne-link-icoon

Waar moet ik rekening mee houden als ik gratis diensten wil aanbieden?

 • Het gaat om niet-betaalde diensten. Bijvoorbeeld het repareren van fietsverlichting. Of het graveren van een kenteken in de ruit van een auto om diefstal tegen te gaan. 
 • U meldt het 21 dagen voor de start bij de gemeente. Vermeld de data en de locatie.
 • U brengt de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en het milieu niet in gevaar.
 • U doet niet meer dan 1 promotionele activiteit per dag.
 • U neemt niet meer dan 4 vierkante meter (aaneengesloten) in beslag.
 • U gebruikt geen gemotoriseerde voertuigen.

Hoe meld ik het gratis aanbieden van diensten?

Waar kan ik terecht met vragen?

Neem bij vragen contact op met Team Vergunningen via 0900 1852. Of via info@haarlemmermeer.nl. Vermeld bij uw mail het onderwerp Aanbieden gratis product, Aanbieden gratis dienst of Venten.