Reclamevergunning

Wilt u reclame aan of bij een bedrijfspand of woning plaatsen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

Waar controleer ik of ik een vergunning nodig heb om reclame te plaatsen?

Reclame kan soms vergunningsvrij geplaatst worden. 

Gaat het om een reclame-uiting, zoals stickers of kleine naambordjes, dan is dit vergunningsvrij als u voldoet aan de volgende eisen:

  • De reclame is niet verlicht.
  • De reclame-uiting levert geen gevaar op voor het verkeer.
  • Er ontstaat door de reclame geen overlast voor omwonenden.
  • Kleine naambordjes zijn maximaal 50 bij 50 centimeter.
  • De reclame wordt niet aangebracht in de openbare buitenruimte.

Wilt u reclame bevestigen aan een lichtmast? Er zijn 250 lichtmasten beschikbaar, waarvan 50 voor reclame voor niet-commerciële doeleinden. Neem hiervoor contact op met het Nationaal Publiciteits Bureauexterne-link-icoon. U heeft geen vergunning van gemeente Haarlemmermeer nodig.

Wilt u reclame maken op dubbelzijdige AO displays of driehoeksborden aan lichtmasten langs openbare wegen in Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Badhoevedorp, Schiphol, Cruquius, Vijfhuizen, Lisserbroek en Zwanenburg? Neem dan contact op met ESH Mediaexterne-link-icoon. U heeft geen vergunning van gemeente Haarlemmermeer nodig.

Voor andere reclame zoals borden, lichtbakken, vlaggenmasten, verwijzingspanelen of het ophangen van doeken heeft meestal wel een omgevingsvergunning nodig. Stappenplan om te controleren of een vergunning nodig is: 

  1. Vul de vergunningscheck in op het  Omgevingsloketexterne-link-icoon.  
  2. U weet nu of u een omgevingsvergunning nodig heeft en voor welke activiteiten.  

Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor een activiteit of moet u een melding doen? Dan kun u deze aanvraag of melding doen via het Omgevingsloket. 

Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor meerdere activiteiten? Deze activiteiten kunt u tegelijkertijd aanvragen via het Omgevingsloket. 

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van de vragenlijst?

Tijdens de vergunningscheckexterne-link-icoon moet u verschillende vragen beantwoorden. 
Bent u de vergunningscheck aan het invullen, maar komt u er niet uit?  Misschien helpt deze video met uitleg over het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Of de informatie over Het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met team Omgevingsvergunningen via info@haarlemmermeer.nl of via 0900 1852.  

Wat doe ik na de vergunningscheck?

Begeleiding bij een initiatief

Na het invullen van de vergunningscheck weet u of u een vergunning moet aanvragen. Of uw plannen moet melden bij de gemeente. Heeft u een vergunning nodig? Soms is het beter om eerst uw plannen te laten bekijken door de gemeente. De gemeente kijkt dan of de aanvraag voor een vergunning zin heeft. Volg de wegwijzer begeleiding bij een initiatief om te zien waar u met uw plan terecht kan.

Andere regels

Het kan zijn dat u voor meerdere activiteiten een aanvraag moet doen. Kijk voor meer informatie op de omgevingsvergunning en vergunningsvrij bouwen.

Hoe vraag ik een vergunning aan om reclame te plaatsen?

Een aanvraag voor een vergunning doet u via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Vraagt u de vergunning aan voor uzelf, dan heeft u DigiD nodig. Vraagt u de vergunning aan namens een organisatie, dan heeft u eHerkenning nodig. 

Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag?

Uw aanvraag is compleet wanneer u de verplichte bijlagen meestuurt.

De vergunningscheck van het Omgevingsloketexterne-link-icoon geeft behalve de uitkomst ook een overzicht van welke bijlagen u moet meesturen met de aanvraag. Bij het indienen van de aanvraag of melding in het Omgevingsloket komen de indieningsvereisten naar voren.

Wat kost een aanvraag?

Het aanvragen van een omgevingsvergunning, conceptaanvraag of initiatief kost geld. Per aanvraag kunnen de kosten verschillen. Dit is afhankelijk van uw bouwkosten en welke activiteiten u bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning doet. Voor alle mogelijk geldende tarieven kijkt u in Hoofdstuk 2 van de Tarieven legesverordening 2024externe-link-icoon.

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

De gemeente neemt meestal binnen 8 weken een besluit. Soms duurt dit langer. U ontvangt het besluit via e-mail. Krijgt u een vergunning? Dan kan er daarna nog 6 weken bezwaar gemaakt worden tegen dit besluit. U kunt tot die tijd dan ook het beste wachten met de uitvoer van uw plannen. 

Heeft u een omgevingsvergunning gekregen? De gemeente controleert de manier waarop u uw plannen uitvoert. Doet u dit niet volgens de regels van de vergunning? Dan kan de gemeente de bouw stilleggen of u opdracht geven het bouwwerk af te breken. Ook kan de gemeente u opleggen om te stoppen met het gebruiken van een gebouw.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met team Omgevingsvergunningen via info@haarlemmermeer.nl of 0900 1852.

Gaat het om een bedrijfsmatige aanvraag? En wilt u de status van uw aanvraag weten? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via 088 567 0200

Bent u van een bedrijf of goed doel? En heeft u een plan (initiatief) dat niet past in de regels van het omgevingsplan? Neem dan contact op met het Ondernemersplein via  ondernemersplein@haarlemmermeer.nl of via 0900 1852.