Exploitatievergunning

Wilt u een horecabedrijf starten of overnemen? Dan heeft u in meeste gevallen een exploitatievergunning nodig. Wilt u alcohol schenken of verkopen? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig. Als u geen alcohol gaat schenken of verkopen is een exploitatievergunning genoeg.
Coffeeshops, seksbedrijven, campings en vakantieparken hebben altijd een exploitatievergunning nodig.
Binnen Haarlemmermeer is plaats voor maximaal 2 coffeeshops. Op dit moment zijn er al 2 vergunningen voor een coffeeshop verleend. Er is dus geen ruimte voor een nieuwe aanvraag.

Heb ik een exploitatievergunning nodig?

Start u een horecabedrijf of neemt u er een over? Dan heeft u in principe een exploitatievergunning nodig. In sommige gevallen heeft u zo'n vergunning niet nodig. Bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • Als u alcohol gaat schenken of verkopen (u heeft dan een vergunning nodig vanuit de Alcoholwet).
 • Als het gaat om een zorginstelling, uitvaartcentrum of ziekenhuis.
 • Als het gaat om een museum.
 • Bij sportverenigingen en instellingen voor het beheer van clubhuizen en buurthuizen.
 • In een winkel, als de horeca een nevenactiviteit is. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een tuincentrum met restaurant.

Specifieke ondernemingen:

Op dit moment verleent de gemeente geen exploitatievergunningen voor coffeeshops. Het maximale aantal van 2 coffeeshops is al bereikt.

Wilt u een seksbedrijf exploiteren? Dan heeft u andere formulieren nodig. U vraagt deze aan bij het Vergunningsloket via telefoonnummer 0900 1852.

Ja, voor alle campings en vakantieparken is een exploitatievergunning verplicht. Dit geldt ook voor bestaande campings en vakantieparken.  De vergunningplicht geldt voor de exploitant van de camping of het vakantiepark en is persoonsgebonden. Mocht u als eigenaar de exploitatie van de camping of het vakantiepark hebben uitbesteed, dan moet de exploitant de vergunning aanvragen.  

Hoe vraag ik een exploitatievergunning aan?

Vul het aanvraagformulier exploitatievergunning volledig in. Deze vindt u onder 'documenten'. Stuur uw aanvraag vervolgens per e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Vermeld alstublieft altijd Team Vergunningen in uw e-mail. 

U kunt uw aanvraag ook per post opsturen. Stuur het ingevulde formulier naar:

Gemeente Haarlemmermeer
Cluster Veiligheid - Team Vergunningen
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Heeft u vragen over het aanvraagformulier? Bekijk dan de pagina Toelichting aanvraagformulier exploitatievergunning. U kunt ook contact opnemen met het Vergunningsloket via telefoonnummer 0900 1852.

Let op: voor het exploiteren van een seksbedrijf heeft u andere formulieren nodig. U vraagt deze aan bij het Vergunningsloket via telefoonnummer 0900 1852

Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag?

Voor uw aanvraag heeft u de volgende documenten nodig:

 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de beheerder. Bijvoorbeeld een paspoort of identiteitskaart.
 • Een situatietekening van de plannen.
 • Een koopovereenkomst, huurovereenkomst of pachtovereenkomst van het bedrijf.
 • Een ingevulde kopie van het vragenformulier Bibob (pdf), samen met alle gevraagde bijlagen. Deze vindt u onder 'documenten'.
 • Een terrasvergunning (als dat nodig is).

Wat kost een aanvraag?

 • Het behandelen van een aanvraag exploitatievergunning kost € 679,35.
 • Het behandelen van een aanvraag terrasvergunning kost € 186,65.

Hoe beoordeelt de gemeente of ik een exploitatievergunning kan krijgen?

 • De gemeente beoordeelt of de omgeving of de openbare orde last heeft van de plannen. Er wordt advies gevraagd bij de politie.
 • De gemeente kijkt of uw horecabedrijf niet in strijd is met de regels in het omgevingsplan.
 • De gemeente toetst uw plannen aan de geldende inrichtingseisen. Deze eisen zijn soepeler als u geen alcohol schenkt.

Wet Bibob

Uw aanvraag wordt gecontroleerd met de Wet Bibob. U moet hiervoor een Bibob-formulier invullen en documenten aanleveren. Bibob is een afkorting voor 'Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur'. De gemeente mag een aanvraag weigeren of intrekken als er een gevaar bestaat dat criminelen misbruik maken van een vergunning. Bijvoorbeeld als er geld wordt witgewassen. De vergunning kan ook worden geweigerd als de aanvrager eerder een strafbaar feit heeft gepleegd. Zo ondersteunt de overheid geen criminele activiteiten en wordt de concurrentiepositie van eerlijke ondernemers beschermd.

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

De gemeente behandelt uw aanvraag binnen 8 weken. U krijgt dus ook binnen 8 weken bericht.

Heb ik nog andere vergunningen nodig?

Soms heeft u voor uw plannen nog andere vergunningen nodig. Of soms moet u een melding doen. Het kan gaan om het volgende:

 • Een gebruiksmelding voor het ontvangen en/of huisvesten van groepen mensen in een gebouw in verband met brandveiligheid. Of u een gebruiksmelding moet doen controleert u op het Omgevingsloketexterne-link-icoon.
 • Een terrasvergunningexterne-link-icoon. Deze vergunning heeft u nodig als u een terras wilt bij uw horecabedrijf.
 • Omgevingsvergunning of – melding milieuexterne-link-icoon. Als u een nieuw bedrijf start of een bestaand bedrijf overneemt kan het zijn dat u dit moet melden. Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig. Uw bedrijf moet namelijk voldoen aan allerlei eisen om milieuschade en milieuoverlast te voorkomen of te beperken.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Team Verkeer Evenementen en Horeca via info@haarlemmermeer.nl of via telefoonnummer 0900 1852.