Alcoholvergunning commerciële organisatie

Wilt u een horecaonderneming starten of overnemen en alcohol verkopen of schenken? Zoals in een kantine, café, restaurant of slijterij? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig. U krijgt deze vergunning als u aan een aantal eisen voldoet.
Verkoopt of schenkt u geen alcohol? Vraag dan een exploitatievergunning aan.

Heb ik een alcoholvergunning nodig?

 • U start een horecaonderneming of neemt er een over.
 • U gaat alcohol schenken of verkopen.
 • Uw ondernemingsvorm verandert. Bijvoorbeeld van een eenmanszaak naar een BV. U moet dan een nieuwe vergunning aanvragen.

Soms heeft u zo'n vergunning niet nodig. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • Er komen andere leidinggevenden. Vraag dan een wijziging van uw vergunning aan. Dit doet u door het aanvraagformulier alcoholvergunning in te vullen. Het aanvraagformulier vindt u onder 'documenten'.  Stuur het formulier naar info@haarlemmermeer.nl. Zet 'wijziging alcoholvergunning' in het onderwerp van uw e-mail. 
 • U doet bouwtechnische aanpassingen aan uw onderneming. Vraag dan een wijziging van uw vergunning aan. Vul ook hiervoor het aanvraagformulier alcoholvergunning in. Stuur het naar info@haarlemmermeer.nl. Zet 'wijziging alcoholvergunning' in het onderwerp van uw e-mail.
 • U schenkt of verkoopt geen alcohol. Vraag dan een exploitatievergunning aan.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Is de horecagelegenheid open? Dan moet er altijd een leidinggevende aanwezig zijn waarvan de naam op de vergunning staat. Het is dus verstandig om meerdere personen in de vergunning op te nemen.

Uw leidinggevenden voldoen hieraan:

 • De leidinggevende is minstens 21 jaar oud.
 • De leidinggevende heeft een Verklaring Sociale Hygiëne.
 • De leidinggevende staat niet onder curatele.
 • De leidinggevende is van goed gedrag. Dat betekent onder andere dat hij of zij geen strafbare feiten heeft gepleegd, maar er zijn meer voorwaarden. De gemeente vraagt hierover advies bij de politie.

Wet Bibob

De gemeente mag een aanvraag weigeren of intrekken als er een gevaar bestaat dat criminelen misbruik maken van een vergunning. Bijvoorbeeld als er geld wordt witgewassen. De vergunning kan ook worden geweigerd als de aanvrager eerder een strafbaar feit heeft gepleegd. Zo ondersteunt de overheid geen criminele activiteiten en wordt de concurrentiepositie van eerlijke ondernemers beschermd.

De gemeente controleert uw aanvraag aan de hand van de Wet Bibob. Bibob is een afkorting voor 'Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur'. 

Bij uw aanvraag vult u ook een Bibob-formulier in en levert u documenten aan. Dit formulier vindt u onderaan deze pagina onder het kopje 'Documenten'.

Hoe vraag ik een alcoholvergunning aan?

Digitaal

Vul de documenten die hierboven genoemd staan in, voeg ze als bijlage toe aan uw mail en stuur dit naar info@haarlemmermeer.nl. Gebruik daarbij als onderwerp 'aanvraag alcoholvergunning'.

Per post

U kunt de aanvraag ook per post indienen. Stuur de documenten die u nodig heeft dan naar:

Gemeente Haarlemmermeer
Cluster Veiligheid
Team Vergunningen
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Vraag de vergunning uiterlijk 8 weken voordat uw zaak open gaat aan. De gemeente behandelt de aanvraag binnen 8 weken.

Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag?

Vraagt u een vergunning aan? Dan moet u een aantal formulieren opsturen. Deze vindt u onder 'documenten' op deze pagina. Het gaat om deze formulieren:

 • Aanvraagformulier Alcoholvergunning model A.
 • Gemeentelijk vragenformulier Bibob.
 • Bijlage aanvraagformulier Alcoholvergunning model A. 

Van elke leidinggevende die u op de vergunning zet, heeft u een verklaring nodig. Gebruik hiervoor de 'Bijlage bij aanvraagformulier alcoholvergunning voor een commerciële organisatie'. Ook de ondernemer heeft een verklaring nodig.

Verder stuurt u mee:

 • Een koop-, huur- of pachtovereenkomst waaruit blijkt wie de onderneming uitbaat.
 • Kopieën van arbeidsovereenkomsten en legitimatiebewijzen van alle leidinggevenden die in loondienst zijn en op de vergunning komen.
 • Ondertekende Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden. Meer informatie vindt u op de website van Stichting Vakbekwaamheid Horecaexterne-link-icoon.
 • De technische gegevens van de mechanische ventilatie. Meer informatie over de inrichtingseisen vindt u op de website van Horeca Nederlandexterne-link-icoon.

Tot slot stuurt u deze tekeningen mee:

 • Tekeningen van de inrichting met daarin de verschillende ruimtes. Op de tekeningen staan op schaal de afmetingen van alle ruimtes. 
 • Tekening van de toiletgelegenheden. Er moeten tenminste 2 volledig van elkaar gescheiden toiletten zijn. 
 • Komt er ook een terras? Voeg dan ook een tekening van het terras toe. Daarop staan op schaal de afmetingen en eventuele objecten.

Wat kost een aanvraag?

De behandeling van een aanvraag voor een commerciële alcoholvergunning kost € 842,45.

Heb ik nog andere vergunningen nodig?

Waar kan ik terecht met vragen?

Bij vragen kunt u bellen met team Vergunningen via 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Gebruik dan 'alcoholvergunning' als onderwerp van uw e-mail.

Documenten

Hieronder vindt u de documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag. Download de formulieren en vul ze digitaal in. Of print ze eerst uit en maak daarna een scan of foto en mail deze als bijlage bij uw aanvraag.