Terrasvergunning

Heeft u een restaurant, café of ander (horeca)bedrijf? En wilt u een terras? Dan vraagt u een vergunning aan bij de gemeente Haarlemmermeer. Nadat u de vergunning heeft ontvangen kunt u het terras openen. Wilt u uw terras uitbreiden? Dan moet u daarvoor een wijziging van uw terrasvergunning aanvragen.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een terrasvergunning aan te vragen?

 • Het terras ligt bij uw eigen bedrijf.
 • Het terras is op dezelfde tijden open als uw bedrijf.
 • Na sluiting ruimt u het terras op of stelt het buiten gebruik. Als u het meubilair buiten laat staan, maak het meubilair dan aan elkaar vast zodat het niet kan worden verplaatst.
 • Het (gebruik van het) terras brengt geen schade toe aan de openbare weg. Ontstaat er door het terras toch schade aan de openbare weg, dan betaalt de terrashouder de kosten voor herstel.
 • Het (gebruik van het) terras is niet schadelijk voor het uiterlijk aanzien van gemeente Haarlemmermeer.
 • Het (gebruik van het) terras levert geen gevaar of hinder op voor het gebruik van de weg. De stoep moet bereikbaar blijven.
 • Het (gebruik van het) terras vormt geen overlast of gevaar voor de openbare orde. We vragen hierover advies van de politie en toezichthouders.
 • Er is geen geluidsoverlast.
 • Als terrashouder bent u verplicht om de vastgestelde vergunning en bijbehorende plattegrond en/of foto van het terras bij de hand te hebben. Als politie, brandweer of de gemeente erom vragen, laat u het meteen zien.
 • De burgemeester kan bij evenementen de terrasopstelling veranderen of tijdelijk intrekken.
 • U plaatst geen terras op de dag en de locatie van de weekmarkt.
 • Als terrashouder zorgt u ervoor dat er voldoende ruimte is, zodat ook minder-validen gebruik kunnen maken van het terras.
 • U laat de blindengeleideroute vrij; de ingang(en) zijn vrij van obstakels.
 • Zorg ervoor dat u brandkranen en andere waterwinplaatsen vrij houdt, zodat ze bereikbaar zijn voor de brandweer.
 • In het (onoverdekt) voetgangersgebied moet er altijd een vrije doorgang zijn van 2,25 meter.
 • Tappunten en dergelijke op terrassen zijn niet toegestaan, behalve wanneer de burgemeester hiervoor een ontheffing Alcoholwet verleent.
 • U mag geen voorwerpen in de grond vastmaken, tenzij hiervoor toestemming is verleend.
 • U houdt het terras en de directe omgeving (straal van 25 meter) schoon.

Hoe vraag ik een terrasvergunning aan?

Vul hiervoor het aanvraagformulier terrasvergunning volledig in. Deze vindt u onder 'documenten'. U moet de volgende bijlagen aanleveren:

 • Een plattegrond van het terras, met afmeting, situering, inrichting, aantal tafels en stoelen en de indeling.
 • Een tekening, inclusief maatvoering en objecten van de omgevingssituatie van het terras. Grenst het terras bijvoorbeeld aan de openbare weg? Of aan woningen? Staan er bloembakken?
 • Een kopie van de identiteitsbewijzen (zoals paspoort, identiteitskaart of identiteitsbewijs voor vreemdelingen) van de ondernemer en beheerder.
 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier met de bijlagen op naar:

Gemeente Haarlemmermeer
Cluster Veiligheid - Team Verkeer, Evenementen en Horeca
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

U kunt het aanvraagformulier met de aanvullende stukken ook mailen naar info.terras.horeca@haarlemmermeer.nl.

Uw aanvraag wordt binnen 8 weken behandeld. De gemeente vraagt u om verdere informatie als dat nodig is voor het afhandelen van uw aanvraag.

Hoe vraag ik een wijziging van mijn terrasvergunning aan?

Als u een terras heeft en deze wilt uitbreiden, dan moet u daarvoor een wijziging van uw terrasvergunning aanvragen. Óók als u sinds de coronapandemie al een groter terras heeft moet u de wijziging nog aanvragen. Volg voor deze aanvraag de stappen onder ‘Hoe vraag ik een terrasvergunning aan’.

Hoe weet ik zeker of ik mijn terras mag uitbreiden?

Als u zeker wilt weten of u uw terras mag uitbreiden, dan kunt u de gemeente vragen eerst een check te doen. Deze check is gratis. U kunt ons daarvoor een e-mail of brief sturen. Vermeld daarin:

 • De naam van uw (horeca)onderneming.
 • Het adres van uw (horeca)onderneming.
 • De afmetingen van uw terras met een situatietekening. Geef aan voor welk deel u al een vergunning heeft en welk deel u daarvan wilt uitbreiden.

Stuur de gegevens en de stukken op naar:

Gemeente Haarlemmermeer
Cluster Veiligheid - Team Verkeer, Evenementen en Horeca
Postbus 250 
2130 AG Hoofddorp

U kunt de gegevens en de stukken ook mailen naar info.terras.horeca@haarlemmermeer.nl.

Wat kost de aanvraag voor een terrasvergunning?

Het behandelen van een aanvraag terrasvergunning kost € 186,65. Dit bedrag betaalt u ook voor de aanvraag van een wijziging terrasvergunning.

Waar kan ik terecht met vragen?

Neem voor meer informatie contact op met Team Vergunningen via 0900 1852. Of via info@haarlemmermeer.nl. Vermeld dan het woord ‘terrasvergunning’ in het onderwerp van uw e-mail.