APV Haarlemmermeer

Regels over veiligheid en openbare orde in Haarlemmermeer leest u in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De APV is een gemeentelijke wet (verordening). Daarnaast is er landelijke wetgeving op het gebied van veiligheid en openbare orde.

Wat zijn de regels?

Lees de regels in de APV: Algemene Plaatselijke Verordening Haarlemmermeerexterne-link-icoon.  

Wilt u in de APV snel naar informatie over een bepaald onderwerp? Druk dan op CTRL+F op uw toetsenbord en vul een zoekwoord in. 

Waar gaat de APV over in de praktijk?

In de APVexterne-link-icoon staan regels waar iedereen in de gemeente Haarlemmermeer zich aan moet houden. De gemeente en politie nemen op basis van deze regels maatregelen als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij meldingen van inwoners of als er veiligheidsrisico’s zijn.

Een deel van de regels uit de APV is in 2024 verhuisd naar de Verordening Fysieke Domein (VFD). Dit in verband met de nieuwe Omgevingswet.  In de VFD vindt u nu de regels voor gebruik van de openbare ruimte. 

Onderstaand vindt u een beknopt overzicht van de onderwerpen. Ga naar de APV of VFD voor informatie over de bijbehorende regels.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)externe-link-icoon: regels openbare orde en veiligheidVerordening Fysieke domein (VFD)externe-link-icoon: regels voor gebruik van de openbare ruimte
Overlast van (brom) fietsenGeluidshinder
Verbod vuur stokenStankoverlast
Parkeren van grote voertuigenParkeren van aanhangers, vakantievoertuigen
VentenStandplaatsen
Gratis producten en diensten aanbiedenHandelsreclame
Bestrijding van ongeregeldhedenBeperking verkeer in natuurgebieden
Veiligheid op de wegAanleg of aanpassen (openbare) weg en uitrit
EvenementenKabels en leidingen
Cameratoezicht op openbare plaatsenBodemverontreiniging
CollecterenKamperen en kampeerruimte
DemonstratieErfgoed,  aanwijzing monumenten
Horeca, seksbedrijven en speelautomatenhallenGemeentelijke bomen

Voor sommige activiteiten moet u een vergunning aanvragen of een melding indienen. Dat is ook in de APV en de Vfd geregeld.

Heeft u vragen over de APV?

Neem contact op met cluster Veiligheid via e-mail OOV@haarlemmermeer.nl of het contactformulierexterne-link-icoon