Omgevingsvergunning milieu

Bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze zo min mogelijk milieuschade of -overlast veroorzaken. Start u een nieuw bedrijf of verandert u een bestaand bedrijf? Dan kan het zijn dat u dit moet melden bij de gemeente. Soms heeft u ook een omgevingsvergunning nodig.

Moet ik mijn activiteiten melden?

De regels voor het melden staan in het activiteitenbesluit. Vul daarom eerst de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) in. Doe dit voordat u een bedrijf start of verandert. Dan weet u bij welk type bedrijf u hoort. Soms moet u uw bedrijfsactiviteiten melden. Of uw bedrijf heeft een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu nodig. Start of verander uw bedrijf pas als u de juiste ontheffing of omgevingsvergunning heeft. Heeft u alle vragen in de module beantwoord? Dan leest u wat u moet doen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • U hoeft uw activiteiten niet te melden (bedrijf type A).

  • U moet uw activiteiten melden bij de gemeente (bedrijf type B).

  • U heeft een omgevingsvergunning milieu nodig (bedrijf type C).

Controleer het bestemmingsplan

Controleer ook of de plek waar u het bedrijf wilt starten past in het bestemmingsplan. Dat geldt ook voor dingen die u aan uw bedrijf wilt veranderen. U controleert dit op de website Ruimtelijke Plannen. U kunt ook op afspraak langskomen bij het vergunningsloket van de gemeente. Soms is naast een omgevingsvergunning milieu ook nog een andere vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor bouwen, slopen of het maken van reclame. Deze activiteiten kunt u in dezelfde vergunningsaanvraag meenemen. Voor zo'n gecombineerde aanvraag kunt u het beste eerst contact opnemen met de gemeente.

Wet natuurbescherming

Gaat u bouwen? Dan moet u controleren of er beschermde dieren of planten zijn bij uw bouwproject. Dit staat in de Wet natuurbescherming. Controleer dit altijd voordat u een aanvraag doet. Zijn er beschermde planten of dieren? Dan kunt u niet zonder vergunning bouwen. U heeft dan een ontheffing nodig. Meer informatie over de Wet natuurbescherming vindt u op de website van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Wat kost het melden van mijn activiteiten?

Het melden van uw activiteiten of aanvragen van een omgevingsvergunning kost u niets. U betaalt soms wel als de gemeente extra onderzoek moet doen. Bijvoorbeeld akoestisch onderzoek of bodemonderzoek. Vraagt u meerdere vergunningen aan in één aanvraag? Dan kan het zijn dat andere onderdelen wel geld kosten.

Waar kan ik terecht met vragen?

U kunt Team Vergunningen bereiken via telefoonnummer 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Zet dan 'Milieuwetgeving' in de onderwerpregel van uw mail. Heeft u vragen over een lopend dossier? Neem dan contact met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.