Omgevingsvergunning milieu

Bedrijven moeten ervoor zorgen dat zij zo min mogelijk milieuschade of -overlast veroorzaken. Start u een nieuw bedrijf of verandert u een bestaand bedrijf? Dan kan het zijn dat u dit moet melden bij de gemeente. Soms heeft u ook een omgevingsvergunning nodig.

Waar controleer ik of ik een vergunning nodig heb voor een milieubelastende activiteit?

Voor bedrijven die activiteiten uitvoeren kan een omgevingsvergunning nodig zijn vanwege het milieuexterne-link-icoon. Het kan zijn dat u naast een melding of vergunning voor de milieuactiviteit voor meerdere activiteiten een aanvraag moet doen. Kijk voor meer informatie op de pagina omgevingsvergunning en vergunningsvrij bouwen.

Stappenplan om te controleren of een vergunning nodig is:

  1. Vul de vergunningscheck in op het Omgevingsloketexterne-link-icoon
  2. U weet nu of u een omgevingsvergunning nodig heeft en voor welke activiteiten. 

Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor een activiteit of moet u een melding doen? Dan kun u deze aanvraag of melding doen via het Omgevingsloket. Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor meerdere activiteiten? Deze activiteiten kunt u tegelijkertijd aanvragen via het Omgevingsloket.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van de vragenlijst?

Heeft u de vergunningscheck ingevuld maar komt u er niet uit? Misschien helpt deze video met uitleg over het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Of de informatie over Het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met team Omgevingsvergunningen via info@haarlemmermeer.nl of via 0900 1852.  

Wat doe ik na de vergunningscheck?

Uw aanvraag omgevingsvergunning of melding milieu wordt namens de gemeente door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) behandeld. 

Het is belangrijk dat u voordat u een aanvraag omgevingsvergunning milieu indient uw plan bespreekt met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Dit heet vooroverleg. Bij een vooroverleg kijkt u samen met hen: 

  • Of uw plan haalbaar en compleet is.
  • Wat het verloop van de procedure is en welke informatie nodig is.

U kunt op 2 manieren vooroverleg aanvragen: 

Hoe vraag ik een vergunning voor een milieuactiviteit aan?

Een aanvraag voor een vergunning doet u via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Een melding kunt u ook via het Omgevingsloket doen. Vraagt u de vergunning aan namens een organisatie, dan heeft u eHerkenning nodig. 

Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag?

Uw aanvraag is compleet wanneer u de verplichte bijlagen meestuurt.

De vergunningscheck van het Omgevingsloketexterne-link-icoon geeft behalve de uitkomst ook een overzicht van welke bijlagen u moet meesturen met de aanvraag. Bij het indienen van de aanvraag of melding in het Omgevingsloket komen de indieningsvereisten naar voren.

Wat kost een aanvraag of een melding?

Het aanvragen van een omgevingsvergunning, conceptaanvraag of initiatief kost geld. Per aanvraag kunnen de kosten verschillen. Dit is afhankelijk van uw bouwkosten en welke activiteiten u bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning doet. Voor alle mogelijk geldende tarieven kijkt u in Hoofdstuk 2 van de Tarieven legesverordening 2024externe-link-icoon.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via hun contactformulierexterne-link-icoon of via 088 567 0200