Verharden en verhogen

Wilt u grond ophogen, afgraven, egaliseren of verharden? Bijvoorbeeld voor de aanleg van een weg, pad of parkeerplaats? Dan heeft u voor een bepaalde gebieden een omgevingsvergunning nodig. De gemeente noemt deze plekken kwetsbare gebieden.

Waar controleer ik of ik een vergunning nodig heb om te verharden en verhogen?

Voor een kwetsbaar gebied heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig. U kunt controleren of u in een kwetsbaar gebied gaat werken door te kijken of dit past binnen het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan is een plan van de gemeente waarin staat waarvoor een stuk grond of een gebouw mag worden gebruikt. Wilt u weten of uw plannen passen binnen het bestemmingsplan? Kijk dan op de website Ruimtelijke Plannen. U vindt hier ook de voorbereidingsbesluiten. Hierin staat of de gemeente bezig is het bestemmingsplan aan te passen.

Staan er in het bestemmingsplan regels voor het aanleggen, veranderen of beschadigen van de weg? Dan heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig.

 • Voert u werkzaamheden uit aan de weg in opdracht van een gemeente, provincie of andere overheidsinstelling? Dan heeft u geen vergunning nodig.
 • Is de grond waarin u gaat werken verontreinigd? Dan moet u dit misschien melden bij de gemeente. Kijk hiervoor op de pagina bodemonderzoek.
 • Breekt u de grond open vanwege de aanleg of het aanpassen van kabels en leidingen voor telecommunicatie? U heeft misschien een vergunning nodig. Kijk hiervoor op de pagina aanleggen kabels en leidingen.

Wat doe ik na de controle op Ruimtelijke Plannen?

Begeleiding bij een initiatief

Soms is het beter om eerst uw plannen te laten bekijken door de gemeente. De gemeente kijkt dan of de aanvraag van een vergunning zin heeft. Volg de wegwijzer begeleiding bij een initiatief om te zien waar u met uw plan terecht kan.

Andere regels

Naast de regels voor het bouwen kunnen er nog andere regels gelden. Bijvoorbeeld als uw bouwplan gevolgen heeft voor de omgeving. Kijk voor meer informatie op de pagina omgevingsvergunning en vergunningsvrij bouwen.

Hoe vraag ik een vergunning aan om te verharden en verhogen?

Heeft u een vergunning nodig? Vraag deze dan aan via het Omgevingsloket. Vraagt u de vergunning aan voor uzelf, dan heeft u DigiD nodig. Vraagt u de vergunning aan namens een organisatie, dan heeft u eHerkenning nodig.

Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag?

Voor het aanvragen van een vergunning voor verharden en verhogen heeft u documenten nodig. Controleer met onderstaande controlelijst of uw aanvraag compleet is.

Aanvraagformulier

Tekeningen

 • Een tekening van de situatie van het stuk grond waarop gebouwd wordt. Deze moet op schaal getekend worden (schaal 1:500 of groter). Op de tekening moet in ieder geval staan:
 1. De afmetingen van het stuk grond waarop gebouwd wordt (perceel).
 2. De oppervlakte van de gebouwen op het stuk grond voor en na de verbouwing.
 3. Hoe het bouwwerk ligt ten opzichte van de weg en de grenzen van het stuk grond.
 4. Waar de ingang en de uitgang van het terrein zijn (ontsluiting van het terrein).
 5. Hoe u de grond voor en na de verbouwing gebruikt. 
 • Een tekening (schaal 1:100) van de doorsnede van het stuk grond (langsdoorsnede) voor en na de verbouwing. Laat hierop de hoogteverschillen zien als dat van toepassing is.

Overige zaken

 • Foto's van de bestaande situatie, met daarop ook de gebouwen die direct om uw bouwwerk liggen.
 • Vermeld het materiaalgebruik en kleurgebruik.

Heeft u een woning aan de Ringdijk en heeft u erfpacht? Dan heeft u ook een verklaring van het Hoogheemraadschap Rijnland nodig. Hierin wordt akkoord gegeven voor uw nieuw te bouwen bouwwerk.

Wat kost een aanvraag?

Het aanvragen van een vergunning kost geld. De kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning of een conceptaanvraag kunnen verschillen. Voor alle kosten bekijkt u de tarieventabel van leges voor omgevingsvergunningen in Haarlemmermeer.

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

De gemeente neemt meestal binnen 8 weken een besluit. Soms duurt dit langer. U ontvangt het besluit via e-mail. Krijgt u een vergunning? Dan kan er daarna nog 6 weken bezwaar gemaakt worden tegen dit besluit. U kunt tot die tijd dan ook het beste wachten met de uitvoer van uw plannen. Gaat het om een bedrijfspand? En wilt u de status van uw aanvraag weten? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaal via telefoonnummer 088 567 0200.

Heeft u een omgevingsvergunning gekregen? De gemeente controleert de manier waarop u uw plannen uitvoert. Doet u dit niet volgens de regels van de vergunning? Dan kan de gemeente het werk stilleggen.

Waar kan ik terecht met vragen?

Wilt u nog iets weten? Bijvoorbeeld over het aanvragen van een vergunning of over de proef vergunningsvrij bouwen? Of over het doen van een conceptaanvraag? Bel dan met team vergunningen via 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl

Gaat het om een bedrijfspand? En wilt u de status van uw aanvraag weten? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via 088 567 0200.

Bent u een bedrijf of goed doel? En heeft u een plan (initiatief) dat niet past in de regels van het bestemmingsplan? Neem dan contact op met het Ondernemersplein via ondernemersplein@haarlemmermeer.nl of via 0900 1852.