Bodemkwaliteit

Bodemkwaliteit wordt geregeld in de Nota Bodembeheer. Deze nota geeft praktische richtlijnen voor hoe in de gemeente met grond en baggerspecie om te omgaan. De nota regelt lokaal maatwerk en beleid voor gebieden. Hierbij wordt sterk rekening gehouden met de lokale situatie. U vindt in de nota ook de bodemkwaliteitskaart.

Nota Bodembeheer

De Nota Bodembeheer heeft 2 aanscherpingen vergeleken met de eerdere nota van 8 mei 2020.

  • Het maximale loodgehalte is verlaagd in grond voor tuinen van woningen of op kinderspeelplaatsen. 
  • De toe te passen grond in PARK21 is van kwaliteit Industrie naar kwaliteit Wonen veranderd.

PFAS, PFOS en PFOA

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) hebben water-, vet- en vuilafstotende eigenschappen. Deze stoffen zitten in verschillende producten, zoals smeermiddelen, verpakkingen voor voedsel en antiaanbaklagen. Voor het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie op de bodem heeft de gemeente een Beleidsregel PFAS.

Bekijk voor de individuele PFAS, PFOS en PFOA de bodemkwaliteitskaart PFOS en PFOA Regio Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). De gemeente heeft deze kaart samen met de regio opgesteld.

Bodeminformatie

Informatie over eerder uitgevoerde bodemonderzoeken vindt u bij de OD NZKG. Via ‘bodeminformatie op kaart’ kunt u de gegevens opvragen.

Meldpunt

Bij het meldpunt Bodemkwaliteit meldt u toepassingen van grond, baggerspecie en bouwstoffen. 'Toepassing' betekent dat u grond, baggerspecie of bouwstoffen verwerkt die ergens anders vandaan komen. Een toepassing meldt u minimaal 5 werkdagen van tevoren. Ook de opslag van grond (depot) meldt u bij het meldpunt.

U meldt het toepassen van bouwstoffen voor isolatie-, beheers- en controlemaatregelen (IBC-bouwstoffen) minimaal 1 maand vóór de toepassing.