Bodemkwaliteit

De Nota Bodembeheer geeft praktische richtlijnen voor hoe in de gemeente met grond en baggerspecie om te omgaan. De nota regelt lokaal maatwerk en beleid voor gebieden. Hierbij wordt sterk rekening gehouden met de lokale situatie. U vindt in de nota ook de bodemkwaliteitskaart.

2 aanscherpingen

De Nota Bodembeheer heeft 2 aanscherpingen: 

  • Het maximale loodgehalte is verlaagd in grond voor tuinen van woningen of op kinderspeelplaatsen.  
  • De toe te passen grond in PARK21 is van kwaliteit Industrie naar kwaliteit Wonen veranderd.

PFAS, PFOS en PFOA

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) hebben water-, vet- en vuilafstotende eigenschappen. Deze stoffen zitten in verschillende producten, zoals smeermiddelen, voedselverpakkingen en antiaanbaklagen. Voor het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie op de bodem heeft de gemeente een Beleidsregel PFAS.

Voor de individuele PFAS, PFOS en PFOA heeft de gemeente samen met de regio de bodemkwaliteitskaart PFOS en PFOA Regio Noordzeekanaalgebied opgesteld. Deze vindt u op de website van de site van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG).

Bodeminformatie 

Informatie over eerder uitgevoerde bodemonderzoeken kunt u vinden bij de OD NZKG. Via ‘bodeminformatie op kaart’ kunt u de gegevens opvragen. 

Meldpunt 

Bij het meldpunt Bodemkwaliteit meldt u toepassingen van grond, baggerspecie en bouwstoffen. 'Toepassing' betekent dat u grond, baggerspecie of bouwstoffen verwerkt die ergens anders vandaan komen. Een toepassing meldt u ten minste 5 werkdagen van tevoren. Ook de opslag van grond (depot) meldt u bij het meldpunt. 

U meldt het toepassen van bouwstoffen voor isolatie-, beheers- en controlemaatregelen (IBC-bouwstoffen) tenminste 1 maand vóór de toepassing.