Bodemkwaliteit

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Daarom veranderen de regels die gelden voor graven in de bodem en voor het saneren van de bodem. Voor iedereen in het werkveld zal dat even wennen zijn. Zoals voor aannemers en milieuadviesbureaus.

Nieuwe bodemregels

De nieuwe bodemregels zoals ze voor de gemeente Haarlemmermeer gelden, staan verspreid in:

  • De Omgevingswet.
  • In een aantal Algemene Maatregels van Bestuur die daarbij horen.
  • In het omgevingsplan.
  • In het gemeenteblad.

Dat is niet zo overzichtelijk. Daarom hebben we alle regels zo overzichtelijk mogelijk gegroepeerd in het Beleidskader bodem onder de Omgevingswetexterne-link-icoon. U vindt in het beleidskader ook de bodemkwaliteitskaart. Zie ook aangepaste bodemregelsexterne-link-icoon op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Omgevingsloket

Via het Omgevingsloketexterne-link-icoon kunt u nagaan welke regels van toepassing zijn voor de door u geplande activiteit. Via deze site kunt u ook de noodzakelijke meldingen/aanvragen doen voor bijvoorbeeld het toepassen van grond of het graven in grond.

PFAS, PFOS en PFOA

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) hebben water-, vet- en vuilafstotende eigenschappen. Deze stoffen zitten in verschillende producten, zoals smeermiddelen, verpakkingen voor voedsel en antiaanbaklagen. Voor het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie op de bodem hanteert de gemeente het landelijk Handelingskader PFASexterne-link-icoon.

De gemeente heeft samen met de regio Noordzeekanaalgebied een bodemkwaliteitskaart opgesteld voor de individuele PFAS, PFOS en PFOA. Bekijk deze Bodemkwaliteitskaart PFASexterne-link-icoon.

Bodeminformatie

Informatie over eerder uitgevoerde bodemonderzoekenexterne-link-icoon vindt u bij de OD NZKG. Via bodeminformatie op kaart kunt u de gegevens opvragen.