Slopen

Bij een melding voor slopen en verwijderen van asbest heeft u de volgende documenten nodig:

U vraagt de vergunning digitaal aan op de website van het omgevingsloket. Of u stuurt uw aanvraag naar:

Gemeente Haarlemmermeer
t.a.v. Team Vergunningen
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Gaat het om een bedrijfspand en wilt u informatie over de status van de aanvraag? Dan neemt u contact op met Omgevingsdienst Noordzeekanaal via 088 567 02 00.


Het melden van de sloop bij de gemeente is verplicht

  • Als u iets wilt slopen, verstoren of verplaatsen aan/in een monument of beschermd stads- of dorpsgezicht.
  • Als in het bestemmingsplan staat dat u iets niet mag slopen.
  • Als er bij de sloop asbest vrijkomt.
  • Als er meer dan 10 kubieke meter bouw- en sloopafval vrij komt.
  • Als u enkel asbest gaat verwijderen.