Bed & Breakfast

Soms kunt u een deel van uw woning verhuren als Bed & Breakfast. Hiervoor heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket. Een van de voorwaarden is dat u als verhuurder zelf ook in de woning woont.

Welke voorwaarden zijn er voor een Bed & Breakfast?

Een Bed & Breakfast in uw woning is altijd in strijd met onze regels uit het Omgevingsplan. U heeft daarom altijd een omgevingsvergunning nodig als u een Bed & Breakfast wilt starten. De gemeente bekijkt per geval of een vergunning mogelijk is. Uw Bed & Breakfast moet dan in ieder geval aan deze voorwaarden voldoen: 

 • De woning ligt binnen de bebouwde kom. Weet u niet zeker of de Bed & Breakfast binnen of buiten de bebouwde kom ligt? Neem dan contact op met team Vergunningen via telefoonnummer 0900 1852.
 • De woning heeft een woonbestemming. U controleert dit op de website van het Omgevingsloketexterne-link-icoon, daar vindt u het Omgevingsplan. 
 • Per woonbestemming worden maximaal 2 ruimten gebruikt voor de Bed & Breakfast. Deze ruimten zijn van elkaar gescheiden.
 • Er zijn niet meer dan 6 slaapplaatsen in de Bed & Breakfast.
 • De kamers zijn onderdeel van de woning of van aanbouwen of aangebouwde bijbehorende bouwwerken. U mag dus geen kamers maken in een losstaand gebouw bij uw woning.
 • Van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de woning en van aangebouwde bijbehorende bouwwerken per bouwperceel is maximaal 40 procent ingericht als Bed & Breakfast. Dit is maximaal 50 vierkante meter.
 • Het uiterlijk van de woning verandert niet. 
 • De reclame die op de woning mag worden aangebracht is maximaal een halve vierkante meter groot en is niet verlicht.
 • Bij 1 of 2 gastenkamers is voor de bezoekers van de Bed & Breakfast 1 parkeerplaats op eigen terrein nodig. 
 • De bewoner exploiteert de B&B zelf. U (de bewoner) bent zelf in de woning aanwezig als er gasten in de Bed & Breakfast verblijven.
 • De woning is uw vaste verblijfplaats. 
 • U heeft maximaal 1 werknemer.
 • Er is geen verkoop toegestaan, tenzij het artikelen zijn die horen bij een Bed & Breakfast. U mag niet teveel verkopen (ondergeschikt aan de hoofdfunctie van een Bed & Breakfast).
 • De buurt en het verkeer hebben geen last van de Bed & Breakfast. 

Voldoet uw aanvraag niet aan deze voorwaarden? Dan kan het zijn dat de gemeente uw aanvraag afwijst.

Waar controleer ik welke vergunning ik nodig heb?

Voor een Bed & Breakfast in uw woning heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij het Omgevingsloket. En mogelijk heeft u voor uw activiteiten meer dan één vergunning nodig. Als u een omgevingsvergunning nodig heeft voor meer dan één activiteit dan kunt u deze tegelijkertijd aanvragen.

Doe de vergunningscheck

Stappenplan om te controleren welke vergunning(en) u nodig heeft: 

 1.  Vul de vergunningscheck in op het Omgevingsloketexterne-link-icoon.  
 2. U weet nu of u een omgevingsvergunning nodig heeft en voor welke activiteiten.  

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van de vragenlijst?

Tijdens de vergunningscheckexterne-link-icoon moet u verschillende vragen beantwoorden. 
Bent u de vergunningscheck aan het invullen, maar komt u er niet uit?  Misschien helpt deze video met uitleg over het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Of de informatie over Het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met team Omgevingsvergunningen via info@haarlemmermeer.nl of via 0900 1852.  

Wat doe ik na de vergunningscheck?

Begeleiding bij een initiatief

Na het invullen van de vergunningscheck weet u of u een vergunning moet aanvragen. Of uw plannen moet melden bij de gemeente. Heeft u een vergunning nodig? Soms is het beter om eerst uw plannen te laten bekijken door de gemeente. De gemeente kijkt dan of de aanvraag voor een vergunning zin heeft. Volg de wegwijzer begeleiding bij een initiatief om te zien waar u met uw plan terecht kan.

Andere regels

Het kan zijn dat u voor meerdere activiteiten een aanvraag moet doen. Kijk voor meer informatie op de omgevingsvergunning en vergunningsvrij bouwen.

Aan welke eisen voor brandveiligheid moet ik voldoen?

Heeft u een Bed & Breakfast? Dan houdt u zich aan de bouwtechnische regels voor brandveiligheid (logiesfunctie). Deze regels staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving en gelden ook als u niks gaat verbouwen. Het kan zijn dat u moet verbouwen om te voldoen aan de regels van dit besluit. Als u daar vergunningen voor nodig heeft, vraagt u die aan via het Omgevingsloket.

Hoe vraag ik een vergunning voor een Bed & Breakfast aan?

Een aanvraag voor een vergunning doet u via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Vraagt u de vergunning aan voor uzelf, dan heeft u DigiD nodig. Vraagt u de vergunning aan namens een organisatie, dan heeft u eHerkenning nodig. 

Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag?

Uw aanvraag is compleet wanneer u de verplichte bijlagen meestuurt.

De vergunningscheck van het Omgevingsloketexterne-link-icoon geeft behalve de uitkomst ook een overzicht van welke bijlagen u moet meesturen met de aanvraag. Bij het indienen van de aanvraag of melding in het Omgevingsloket komen de indieningsvereisten naar voren.

Wat kost een aanvraag?

Het aanvragen van een omgevingsvergunning, conceptaanvraag of initiatief kost geld. Per aanvraag kunnen de kosten verschillen. Dit is afhankelijk van uw bouwkosten en welke activiteiten u bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning doet. Voor alle mogelijk geldende tarieven kijkt u in Hoofdstuk 2 van de Tarieven legesverordening 2024externe-link-icoon.

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

De gemeente neemt meestal binnen 8 weken een besluit. Soms duurt dit langer. U ontvangt het besluit via e-mail. Krijgt u een vergunning? Dan kan er daarna nog 6 weken bezwaar gemaakt worden tegen dit besluit. U kunt tot die tijd dan ook het beste wachten met de uitvoer van uw plannen. 

Heeft u een omgevingsvergunning gekregen? De gemeente controleert de manier waarop u uw plannen uitvoert. Doet u dit niet volgens de regels van de vergunning? Dan kan de gemeente de bouw stilleggen of u opdracht geven het bouwwerk af te breken. Ook kan de gemeente u opleggen om te stoppen met het gebruiken van een gebouw.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met team Omgevingsvergunningen via info@haarlemmermeer.nl of 0900 1852

Doet u de aanvraag namens een bedrijf? En wilt u de status van uw aanvraag weten? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebiedexterne-link-icoon via 088 567 0200

Bent u van een bedrijf of een goed doel? En heeft u een plan (initiatief) dat niet past in de regels van het omgevingsplan? Neem dan contact op met het Ondernemersplein via ondernemersplein@haarlemmermeer.nl of 0900 1852.