Bed & Breakfast

Soms kunt u een deel van uw woning verhuren als Bed & Breakfast. Hiervoor heeft u altijd een vergunning nodig. U krijgt alleen een vergunning als u voldoet aan een aantal voorwaarden.

Welke voorwaarden zijn er voor een Bed & Breakfast?

U heeft een vergunning nodig als u een Bed & Breakfast wilt starten. Een aanvraag voor een Bed & Breakfast is altijd in strijd met ons bestemmingsplan Wonen. De gemeente werkt soms toch mee aan een vergunning. De gemeente bekijkt per geval of een vergunning mogelijk is. Uw Bed & Breakfast moet dan in ieder geval aan deze voorwaarden voldoen:

 • De woning ligt binnen de bebouwde kom. Weet u niet zeker of de Bed & Breakfast binnen of buiten de bebouwde kom ligt? Neem dan contact op met team Vergunningen via telefoonnummer 0900 1852.
 • De woning heeft een woonbestemming. U controleert dit op de website Ruimtelijke Plannen.
 • Per woonbestemming worden maximaal 2 ruimten gebruikt voor de Bed & Breakfast. Deze ruimten zijn van elkaar gescheiden.
 • Er zijn niet meer dan 6 slaapplaatsen in de Bed & Breakfast.
 • De kamers zijn onderdeel van de woning of van aanbouwen of aangebouwde bijbehorende bouwwerken. U mag dus geen kamers maken in een losstaand gebouw bij uw woning.
 • Van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de woning en van aangebouwde bijbehorende bouwwerken per bouwperceel is maximaal 40 procent ingericht als Bed & Breakfast. Dit is maximaal 50 vierkante meter.
 • Het uiterlijk van de woning verandert niet. 
 • De reclame die op de woning mag worden aangebracht is maximaal een halve vierkante meter groot en is niet verlicht.
 • Op het eigen terrein zijn genoeg parkeerplekken voor bezoekers. Er is minimaal 1 parkeerplaats per gastenkamer. 
 • De bewoner exploiteert de B&B zelf. U (de bewoner) bent zelf in de woning aanwezig als er gasten in de Bed & Breakfast verblijven.
 • De woning is uw vaste verblijfplaats. 
 • U heeft maximaal 1 werknemer.
 • Er is geen verkoop toegestaan, tenzij het artikelen zijn die horen bij een Bed & Breakfast. U mag niet teveel verkopen (ondergeschikt aan de hoofdfunctie van een Bed & Breakfast).
 • De buurt en het verkeer hebben geen last van de Bed & Breakfast. 

Voldoet uw aanvraag niet aan deze voorwaarden? Dan kan het zijn dat de gemeente uw aanvraag afwijst.

Aan welke eisen voor brandveiligheid moet ik voldoen?

Heeft u een Bed & Breakfast? Dan houdt u zich aan de landelijke technische regels voor brandveiligheid. Deze regels staan in het Bouwbesluit en gelden ook als u niks gaat verbouwen. Het kan zijn dat u, behalve een vergunning voor het gebruik als Bed & Breakfast, ook voor andere activiteiten een vergunning nodig heeft.

Zijn er 1 of 2 kamers voor 1 of 2 personen per kamer? Dan gelden de brandveiligheidseisen voor een woning.  Zijn er 3 of meer gastenkamers of gastenkamers voor groepen personen? Dan gelden de veiligheidseisen voor een logiesfunctie. U heeft dan ook een vergunning nodig voor de activiteit ‘bouw’. 

Biedt u een Bed en Breakfast aan voor meer dan 6 personen? Dan heeft u ook een vergunning nodig voor de activiteit 'brandveilig gebruik van een bouwwerk’.

Hoe vraag ik een vergunning voor een Bed & Breakfast aan?

Een vergunning voor een Bed & Breakfast vraagt u digitaal aan via het Omgevingsloket. U kiest hier voor de optie ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’. 

Vraagt u de vergunning aan voor uzelf, dan heeft u DigiD nodig. Vraagt u de vergunning aan namens een organisatie, dan heeft u eHerkenning nodig. Heeft u meer dan één vergunning nodig? Heeft u bijvoorbeeld naast de activiteit 'Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening' ook de activiteit 'bouw' en de activiteit ‘brandveilig gebruik’ nodig? Dan kunt u die vergunning in één keer aanvragen via het Omgevingsloket.

Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag?

Aanvraagformulier

Volledig ingevuld aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is te vinden op het Omgevingsloket .

Tekeningen

Een tekening van de situatie van het stuk grond (perceel) waarop de B&B komt. Deze moet op schaal getekend worden (1:500 of groter). Op de tekening moet in ieder geval staan:

 • Welke gebouwen er op het perceel staan.
 • Hoeveel parkeerplaatsen er zijn op eigen terrein.
 • Een plattegrond. Deze moet op schaal getekend worden (1:100). Op de tekening moet in ieder geval staan:
 • Welke ruimten verhuurd worden als Bed & Breakfast.
 • Welke ruimten gemeenschappelijk zijn en welke ruimten alleen door de hoofdbewoner gebruikt worden.

Maten op de tekeningen

Vermeld de precieze maten (in vierkante meters) van:

 • Het totale vloeroppervlakte van alle gebouwen.
 • Het vloeroppervlakte van de ruimten die verhuurd worden als Bed & Breakfast.
 • Het vloeroppervlakte van de ruimten (slaapkamer, badkamer, keuken en toilet) die alleen door de gasten van de Bed & Breakfast worden gebruikt. 

Overige zaken

Wilt u het aantal vierkante meters vloeroppervlakte berekenen? Ga dan uit van de lengte van een ruimte en vermenigvuldig deze met de breedte hiervan. Voorbeeld: als een kamer 5 meter lang is en 6 meter breed, dan is de oppervlakte 30 vierkante meter.

Wat kost een aanvraag?

Het in behandeling nemen van een aanvraag kost geld.

Kosten vergunningsaanvraag Bed & Breakfast

Activiteit

Kosten

Gebruik € 294,95
Bouw (afhankelijk van de hoogte van de bouwkosten) Minimaal € 258,58
Brandveilig gebruik Minimaal € 471,70

 

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

De gemeente neemt meestal binnen 8 weken een besluit. Soms duurt dit langer. U ontvangt het besluit via e-mail. Krijgt u een vergunning? Dan kan er daarna nog 6 weken bezwaar gemaakt worden tegen dit besluit. U kunt tot die tijd dan ook het beste wachten met de uitvoer van uw plannen.

Waar kan ik terecht met vragen?

Bel bij vragen team Vergunningen via 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Zet bij e-mail 'Bed & Breakfast' in het onderwerp van uw mail.