Een woning wordt gebouwd

Wat verandert er door de nieuwe Omgevingswet?

21 november 2023
Nieuws

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. Dat is de fysieke leefomgeving. Wie iets wil veranderen in haar of zijn leefomgeving krijgt vanaf 1 januari 2024 met deze nieuwe wet te maken.

Wie plannen heeft om een huis te verbouwen, heeft misschien een vergunning nodig. Dat is ook zo voor een ondernemer die een loods wil plaatsen naast zijn bedrijfspand. Een vergunning aanvragen, kan vanaf 1 januari 2024 in het nieuwe Omgevingsloket. Wie al een vergunning heeft gekregen, hoeft niets te doen. Deze vergunning is ook na 1 januari 2024 gewoon geldig.

Wetten en regels samen een nieuwe wet

De Omgevingswet voegt bestaande wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat je buiten ziet, ruikt en hoort. Het gaat om de regels en voorschriften van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. De Omgevingswet geldt straks in heel Nederland, maar een paar dingen zijn in Haarlemmermeer anders dan in andere gemeenten. Bijvoorbeeld de situaties waarin participatie verplicht is.

Drie belangrijke wijzigingen

  1. Het online Omgevingsloket is straks de plek om een vergunning aan te vragen, een melding te doen of aanvullende informatie door te geven.
  2. Alle bestemmingsplannen van de gemeente worden samen een omgevingsplan. Daarin staat informatie over de juridische regels (voorheen: bestemming) van een plek. Ook staan er regels in voor geluid, bodem – en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid. Het maken van een omgevingsplan voor Haarlemmermeer gaat stap voor stap.
  3. De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller dan nu beslist over vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt. De overheid moet bij een korte procedure voortaan binnen acht weken een besluit nemen. Met een mogelijke verlenging van zes weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Als een vergunningaanvraag complex is, kan de procedure langer zijn.

Participatie: meepraten en meedenken

De Omgevingswet stimuleert dat mensen eerder de kans krijgen om mee te denken over nieuwe plannen in hun buurt. Dat heet participatie. Een initiatiefnemer (diegene met een plan of idee) wordt aangemoedigd om aan participatie te doen, maar is dat niet verplicht. De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft in het voorjaar besloten dat soms participatie wél verplicht is. Bijvoorbeeld bij nieuwbouw van 75 woningen of meer in Hoofddorp, Nieuw-Vennep of Badhoevedorp, behalve als dat al in een vastgestelde visie of beleidskader staat. Gaat het om een locatie in het buitengebied? Dan is al bij nieuwbouw van drie woningen participatie verplicht.

Wie een huis bouwt of verbouwt, krijgt vanaf 2024 te maken met de nieuwe Omgevingswet. Foto: Danny de Casembroot.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 1 januari 2024 gaat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Het doel van deze wet is een verbetering van de bouwkwaliteit. Wie gaat bouwen of verbouwen moet nagaan of het bouwwerk onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket. Valt het bouwwerk onder de Wkb? Dan moet er een onafhankelijke controleur meekijken. Zo’n controleur heet een kwaliteitsborger. Die controleert alle technische regels en kwaliteitseisen. Dit scheelt tijd, voorkomt fouten en geeft een opdrachtgever meer bescherming tegen fouten.

Bouwvergunning in twee delen

De Omgevingswet knipt de bouwvergunning op in twee delen: een ruimtelijke en een technische vergunning. De ruimtelijke bouwvergunning gaat over de vraag of op een bepaalde plek gebouwd mag bouwen. De technische bouwvergunning gaat over de vraag of een bouwwerk voldoet aan de technische regels en kwaliteitseisen.

Meer weten? Kijk op de campagnewebsite van de Rijksoverheidexterne-link-icoon