Omgevingsvergunning en vergunningsvrij bouwen

Wilt u (ver)bouwen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. Controleer dit met de vergunningcheck. Met dit hulpmiddel van het Omgevingsloket ziet u snel of een aanvraag voor een omgevingsvergunning zin heeft.
Vanaf 23 maart 2021 is een aantal bouwwerken bij woningen vergunningsvrij. Hierdoor zijn de eisen om te bouwen zonder vergunning minder streng. Op deze pagina leest u hier meer over.

Waar controleer ik of ik een omgevingsvergunning nodig heb?

U controleert of u een omgevingsvergunning nodig heeft via de vergunningcheck op de website van het Omgevingsloket. Er zijn landelijke regels die bepalen welke bouwwerken vergunningsvrij zijn en welke niet. Er is dus niet altijd een vergunning nodig voor uw bouwplannen.

Vergunningsvrij door landelijke regels

Is uw bouwwerk vergunningsvrij volgens de check op het Omgevingsloket? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen. U hoeft ook niets door te geven aan de gemeente. 

Vergunningsvrij door proef gemeente

Is er voor uw bouwwerk een vergunning nodig volgens de check op het Omgevingsloket? Kijk dan of u voldoet aan de regels voor de proef van de gemeente. De proef geldt voor de bouwwerken hieronder. Klik op het soort bouwwerk om de voorwaarden te lezen.

Heeft u een ander soort bouwwerk? Dan geldt het vergunningsvrij bouwen niet. Voor u gelden dan de landelijke regels die u kunt vinden op de website van het Omgevingsloket

Is uw bouwwerk vergunningsvrij doordat uw bouwwerk valt onder de nieuwe regels van de gemeente? Dan betaalt u geen gemeentelijke leges. Wel moet u uw plannen soms melden bij de gemeente. 

Vertel de omgeving over uw vergunningsvrije bouwplan

Uw (vergunningsvrije) bouwwerk kan invloed hebben op de mensen en bedrijven in de omgeving. Daarom vragen wij u om in gesprek te gaan met uw omgeving. Uw buren zullen het fijn vinden om op tijd iets over uw plannen te horen. Hoe u dit kunt aanpakken leest u op de pagina vergunningsvrij bouwen verbeteren.

Kan ik mijn plan eerst laten beoordelen door de gemeente?

Ja, dat kan. Er zijn wel een aantal voorwaarden. Volg de wegwijzer begeleiding bij een initiatief. U ziet dan precies waar u met uw plan terecht kan.

Wat voor toestemming heb ik verder nodig?

Buiten de regels voor het bouwen, heeft u misschien nog andere toestemmingen nodig. Denk daarbij onder andere aan de volgende zaken:

  • Zijn er op uw bouwlocatie beschermde planten of dieren aanwezig? Dan heeft u daarvoor toestemming nodig op basis van de Wet Natuurbescherming. Meer informatie vindt u op de website van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

  • Heeft uw bouwplan gevolgen voor het parkeren in de buurt? Dan is een omgevingsvergunning nodig. Denk aan het vergroten van een bedrijfspand, het verwijderen van parkeerplaatsen en het splitsen van een woning.

  • In de vergunningscheck wordt gevraagd of uw bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan dat geldt voor uw adres. U vindt deze informatie op de website Ruimtelijke Plannen. U vindt hier ook de voorbereidingsbesluiten. Hierin staat of de gemeente het bestemmingsplan gaat aanpassen. Past uw bouwplan niet in de gebruiksregels? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het gebruik van uw bouwwerk. Hiervoor vinkt u het vakje 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' aan op de website van het Omgevingsloket.

  • Wilt u werkzaamheden uitvoeren om van uw eigen grond (perceel) naar openbare grond te rijden? Dan heeft u een omgevingsvergunning uitweg nodig.

Heb ik een burenakkoord nodig?

Wat kost een burenakkoord?

Een burenakkoord is gratis. U betaalt wel de kosten voor de omgevingsvergunning.

Formulier verklaring burenakkoord

Download het formulier burenakkoord en vul het volledig in. U vindt dit formulier onder 'documenten'. U kunt het burenakkoord tegelijk met uw aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Een omgevingsvergunning vraagt u aan op de website van het Omgevingsloket. U kunt het burenakkoord inscannen en digitaal meesturen.

Waar kan ik terecht met vragen?

Wilt u nog iets weten? Bijvoorbeeld over het aanvragen van een vergunning of over de proef vergunningsvrij bouwen? Of over het doen van een conceptaanvraag? Bel dan met team vergunningen via 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl

Gaat het om een bedrijfspand? En wilt u de status van uw aanvraag weten? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via 088 567 0200.

Bent u een bedrijf of goed doel? En heeft u een plan (initiatief) dat niet past in de regels van het bestemmingsplan? Neem dan contact op met het Ondernemersplein via ondernemersplein@haarlemmermeer.nl of via 0900 1852.