Een woonwagenkamp

‘Woonwagenbeleid is er, nu de uitvoering!’

21 juni 2023
Nieuws

Sinds 1986 is er in Haarlemmermeer niet één woonwagenstandplaats bij gekomen. Vanuit die optiek mag gerust van een doorbraak worden gesproken nu burgemeester en wethouders hebben ingestemd met een nota die de titel Woonwagenbeleid draagt.

Zonnige kant

De nota gaat nu als conceptnota een inspraakprocedure in. Uitbreiding van het aantal standplaatsen met 21 staat centraal in het stuk en daarmee samenhangend het behoud van de woonwagengemeenschap in Haarlemmermeer. Nu is deze 58 standplaatsen groot, verspreid over twaalf kleine kampjes. Het grootste, met tien standplaatsen, is te vinden aan de Van der Buchstraat in Hoofddorp, het kleinste met drie standplaatsen aan de Ringweg in Spaandam.

“Een nota is nog geen standplaats of woonwagen en je kunt er ook niet in wonen”, zegt wethouder Marjolein Steffens – van de Water (Woonbeleid). “Zo realistisch moet je wel zijn. Maar je hebt wel overleg, afspraken en beleid nodig om aan die langdurige stilstand, aan die te lange periode zonder beleid, een einde te maken. Zelf bekijk ik deze stap van de zonnige kant. Niet in de laatste plaats omdat het beleid tot stand is gekomen in goed overleg met een afvaardiging van de woonwagenbewoners en met woningbouwcorporatie Ymere. Dat de woonwagenbewoners na al die jaren wachten misschien nog steeds een beetje sceptisch zijn, kan ik goed begrijpen. Maar dat 2023 het jaar wordt waarin het tij keert, lijkt zo goed als zeker.  Het beleid is er, nu de uitvoering nog.”

De gemeenteraad drong in 2022 met de motie ‘Meer zorg dragen voor de woonwagen’ aan op actie. En met de nota Woonwagenbeleid geven burgemeester en wethouders uitvoering aan die motie.

Transparante wachtlijst

Het woonwagenbeleid waarmee burgemeester en wethouders nu hebben ingestemd is gericht op uitbreiding van het aantal standplaatsen op zowel bestaande als op nieuwe locaties. De uitbreiding komt neer op 21 standplaatsen. Dat getal is gebaseerd op een landelijke meting. Op vijf tot tien van die 21 standplaatsen ziet wethouder Steffens graag sociale huur woonwagens.

Een ander doel is het opstellen van een transparante wachtlijst met toewijzingsafspraken. Hiermee krijgen woonwagenbewoners met een binding met Haarlemmermeer voorrang als er een standplaats, een nieuwe of een bestaande, vrijkomt.

Immaterieel erfgoed

Als eerste is er locatieonderzoek nodig. Op zowel bestaande kampjes als op nieuwe locaties wordt gekeken of en hoe er standplaatsen bij kunnen komen. Het is de bedoeling om nog dit jaar één locatie aan te wijzen waar extra woonwagenstandplaatsen kunnen worden gerealiseerd.

Wethouder Marjolein Steffens benadrukt dat méér standplaatsen niet alleen nodig zijn vanwege de grote behoefte onder woonwagenbewoners maar ook om de cultuur en de culturele identiteit van deze inwoners, die in familieverband wonen, te kunnen behouden. De woonwagengemeenschap wordt als immaterieel erfgoed beschouwd.

Inspraakprocedure

Nu burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de nota Woonwagenbeleid volgt een inspraakprocedure zodat iedereen de kans krijgt om erop te reageren. Vervolgens gaat het stuk, vergezeld van de reacties, naar de gemeenteraad. Het is vervolgens aan de volksvertegenwoordigers om het woonwagenbeleid vast te stellen.

Het college van B en W hebben ingestemd met een nota Woonwagenbeleid. Foto: Bibi Vastenhout