Ringdijk en RingvaartRingdijk en Ringvaart logo

Zoeken

Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Afbeelding: headerfoto Ringdijk en Ringvaart op zonnige zomerdag met fietser, geparkeerde auto's en boot op het water.

Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Ringdijk en Ringvaart

Haarlemmermeer is een bijzondere gemeente, een polder onder de zeespiegel die is drooggelegd rond 1852. Aan de randen van de polder liggen een weg en water: de Ringdijk en de Ringvaart. In 2016 en 2017 heeft de gemeente met meer dan 500 bewoners van alle dorpen aan de Ringvaart gesproken over wat er verbeterd zou kunnen worden. De gemeente heeft een visie opgesteld zodat de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en (verkeers-)veiliger worden. Lees meer over de plannen.

Bijna alle werkzaamheden uit het eerste programma zijn uitgevoerd. In februari 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten door te gaan met de plannen om de Ringdijk en de Ringvaart veiliger en mooier te maken. Het college van burgemeester en wethouders heeft het Evaluatierapport Ringdijk vastgesteld. Het college heeft de nota en de evaluatie doorgestuurd naar de gemeenteraad om daar te bespreken.

Kaartje werkzaamheden Ringdijk

Een kaartje laat de werkzaamheden op en aan de Ringdijk zien.

Afbeelding: overzichtskaart van de plannen Ringdijk en Ringvaart. Deze overzichtskaart kunt u ook opvragen via e-mail: ringdijk-ringvaart@haarlemmermeer.nl.

Meer achtergrondinformatie over de Ringvaart en Ringdijk staat in het onderzoeksrapport 'Kijk op de Ringvaart'. Dit rapport kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar ringdijk-ringvaart@haarlemmermeer.nl.

Nieuws