.

Werkzaamheden

Ringdijk en Ringvaart

Om de Ringdijk en Ringvaart leefbaarder en aantrekkelijker te kunnen maken, wordt eerst het verkeer veiliger gemaakt. Daarnaast worden mogelijkheden voor recreatie (vermaak) beter gebruikt. Bijna alle werkzaamheden uit het programma zijn uitgevoerd. De gemeente gaat evalueren en kijken naar een passend vervolg. Wilt u meer informatie over de gekozen maatregelen? Bekijk de meest gestelde vragen of bekijk de werkzaamheden per dorp. Hieronder staan de werkzaamheden op een rij. 

  • De 30km/uur-gebieden in de dorpen worden korter, dit worden fietsstraten.
  • In de overige delen binnen de dorpen wordt de maximumsnelheid 50km/uur.
  • Buiten de dorpen blijft de Ringdijk 60km/uur-gebied.
  • De chicanes worden weggehaald. Dit zijn verhogingen op de weg, waardoor auto's een bocht moeten maken. Auto's zouden hierdoor langzamer moeten rijden.
  • De wegen op de Ringdijk worden zoveel mogelijk op dezelfde manier ingericht.
  • Op een aantal plaatsen komen afsluitingen voor auto's. Dit noemt de gemeente ook wel een 'knip'. Het is namelijk niet de bedoeling dat auto's de dijk gebruiken als doorgaande weg. 
  • Over de uitvoering en locaties van deze knippen worden informatie bijeenkomsten gehouden. Zie planning.
  • Door bijzondere plekken en gebouwen wordt de herkenbaarheid van de dorpen versterkt. Deze bijzondere plekken zijn ‘parels’ aan de Ringdijk en Ringvaart.

Volg werkzaamheden via de BouwApp van de aannemer 

De aannemer KWS heeft een BouwApp. Hier staan alle bouwprojecten en bouwwerkzaamheden van de aannemer. In de BouwApp staat onder andere de planning en voortgang. Er is ook een internetversie van deze BouwApp: bekijk de websiteversie van de BouwApp. Wegwerkzaamheden kun je ook volgen op de kaart op de website van de gemeente.