.

Plannen

Ringdijk en Ringvaart

Hoe is de visie ontstaan?

In 2016 en 2017 heeft de gemeente alle dorpen aan de Ringvaart bezocht. Samen met bewoners is gesproken over wat er verbeterd zou kunnen worden. Dijkbewoners, bedrijven aan de dijk en dorpsraden hebben hun ideeën gedeeld tijdens de tafelgesprekken op een van de 15 bijeenkomsten. De thema’s verkeer, leefbaarheid, water, groen en recreatie stonden centraal. Per tafel is een top 3 gemaakt. Aan het einde van de avond is een algemene top 3 gemaakt. De gemeente heeft een inventarisatie gemaakt en gaat de belangrijkste voorstellen voor verbetering uitvoeren. Deze plannen zijn samen gekomen in de visie.

Doel: aantrekkelijker, leefbaarder en veiliger (voor verkeer)

Op basis van de visie nemen we maatregelen om de aantrekkelijkheid en leefbaarheid te vergroten. Om dit doel te bereiken wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Mogelijkheden voor recreatie op de dijk, op de oever en in het water worden beter gebruikt. Daarnaast worden de dijk en de vaart herkenbaarder als cultureel erfgoed van de Haarlemmermeer. Lees meer over de werkzaamheden of bekijk de plannen per dorp. Bijna alle werkzaamheden uit het programma zijn uitgevoerd. De gemeente gaat evalueren en kijken naar een passend vervolg.

Bekijk de homepagina voor algemene informatie over de maatregelen Ringdijk en Ringvaart.

Wilt u de Visie Ringrijk en Ringvaart ontvangen? Stuur dan een e-mail naar ringdijk-ringvaart@haarlemmermeer.nl met als onderwerp 'Visie Ringdijk en Ringvaart'.