.

Nieuwsoverzicht

Beeldkwaliteitsplan ‘De verbindende ring’ ter inzage

In december heeft de gemeente het concept beeldkwaliteitsplan ‘De verbindende ring, beeldkwaliteitsplan ringvaart en ringdijk Haarlemmermeer’ vastgesteld en zes weken ter inzage gelegd.
14 januari 2021
Ringvaart bij Vijfhuizen

Ringdijk en Ringvaart: een monumentaal gebied

Waar liggen de monumentale kwaliteiten van de Ringvaart en de Ringdijk? Daarover waren in de zomer van 2019 vijf bijeenkomsten met bewoners en omwonenden, georganiseerd door de gemeente Haarlemmermeer en Marinke Steenhuis en Isabel van Lent van Bureau SteenhuisMeurs.
14 december 2020
Ringvaart cruquius

Ontdek de vaarroute Ringvaart-Haarlemmermeer

Hoogheemraadschap van Rijnland heeft een platform voor vaarroutes ontwikkeld in samenwerking met diverse partners. Een van de routes is de Rijnlandse Sloepenroute Ringvaart-Haarlemmermeer. Via de website of de app kunt u routes plannen of bestaande routes volgen. Sloepennetwerk is het alternatief vo
7 augustus 2020

Werkzaamheden Huigsloterdijk en Leimuiderdijk in Weteringbrug

Binnenkort voert aannemer KWS Infra daarom ook werkzaamheden uit aan de Huigsloterdijk en Leimuiderdijk in buurtschap Weteringbrug. Dit deel van de Huigsloterdijk en Leimuiderdijk wordt ingericht als fietsstraat en 30 km zone.
2 juni 2020
Luchtfoto van Badhoevedorp met rechts de Ringvaart en Nieuwe Meerdijk

Werkzaamheden Badhoevedorp

Met het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart zet de gemeente Haarlemmermeer zich in om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en verkeersveiliger te maken. Hier wordt ook aan gewerkt in Badhoevedorp. Er zullen de komende tijd een aantal maatregelen worden uitgevoerd.
5 maart 2020
Bezoekers tijdens bijeenkomst ORA 21 oktober 2019

Verslag informatiebijeenkomst ORA - 21 oktober 2019

Maandag 21 oktober was er in het Dijkhuis in Oude Meer een informatieavond over ORA: Oude Meer, Rozenburg en Aalsmeerderbrug. Deze was georganiseerd door de Stichting leefomgeving Schiphol (SLS), de Stichting ORA-belangen, de commissie Leefbaarheid van het Dijkhuis en de gemeente.
14 november 2019
Zwanenburgerdijk - foto: Danny de Casembroot

Maatregelen moeten Ringdijk aantrekkelijker maken

Om de Ringdijk veiliger en aantrekkelijker te maken neemt de gemeente op verschillende plekken maatregelen. Veel inwoners hebben hierover de afgelopen jaren meegedacht en meegepraat.
2 oktober 2019
Ringdijk, foto Danny de Casembroot.jpg

Voorgenomen verkeersbesluit Zwanenburgerdijk ter inzage

In Zwanenburg is de gemeente van plan de Zwanenburgerdijk af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de Venenweg. Als de gemeente de openbare weg afsluit, moet daarvoor een verkeersbesluit worden genomen. Bij dit besluit wordt dat in twee stappen gedaan.
3 juni 2019
Leimuiderdijk

Terugkoppeling gesprek Burgerveen

Op 21 februari 2019 is in een gesprek met de dorpsraad Burgerveen en de werkgroep Verkeer Burgerveen gesproken over de uitkomsten van de inloopavond van 10 december 2018. Tijdens de inloopavond zijn de plannen van Burgerveen, Vredeburg, Weteringbrug en Leimuiderbrug besproken.
25 februari 2019
Recreatiesteiger voorbeeld Lijnden

Inloopbijeenkomst Lijnden 11 februari 2019

Op maandag 11 februari organiseerde de gemeente in overleg met dorpsraad Lijnden een inloopbijeenkomst over de uitvoering van het beleid voor de Ringdijk en Ringvaart. Het ging over de plannen voor de Lijnderdijk en Akerdijk bij Lijnden.
21 februari 2019