.

Nieuwsoverzicht

Bezoekers tijdens bijeenkomst ORA 21 oktober 2019

Verslag informatiebijeenkomst ORA - 21 oktober 2019

Maandag 21 oktober was er in het Dijkhuis in Oude Meer een informatieavond over ORA: Oude Meer, Rozenburg en Aalsmeerderbrug. Deze was georganiseerd door de Stichting leefomgeving Schiphol (SLS), de Stichting ORA-belangen, de commissie Leefbaarheid van het Dijkhuis en de gemeente.
14 november 2019
Zwanenburgerdijk - foto: Danny de Casembroot

Maatregelen moeten Ringdijk aantrekkelijker maken

Om de Ringdijk veiliger en aantrekkelijker te maken neemt de gemeente op verschillende plekken maatregelen. Veel inwoners hebben hierover de afgelopen jaren meegedacht en meegepraat.
2 oktober 2019
Nieuwebrug

Terugkoppeling inloopbijeenkomst plannen Nieuwebrug

Op woensdag 10 juli was er een inloopbijeenkomst over bedrijventerrein De Liede, het sociaal domein en de plannen voor de Ringdijk & Ringvaart in Nieuwebrug. Er kwamen ongeveer 50 bezoekers naar de inloopbijeenkomst en de sfeer was prettig.
25 juli 2019
Nieuwebrug

Inloopbijeenkomst De Liede, Nieuwebrug en sociaal domein

Op woensdag 10 juli is er een inloopbijeenkomst over de plannen van de Ringdijk & Ringvaart in Nieuwebrug en bedrijventerrein de Liede. Ook kunt u in gesprek gaan over de mogelijkheden en activiteiten die worden georganiseerd door de gemeente voor ouderen.
2 juli 2019
Impressie fietsstraat

Verkeersbesluiten Weteringbrug en Leimuiderbrug ter inzage

In Leimuiderbrug is de gemeente van plan de Leimuiderdijk af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer onder de N207. In Leimuiderbrug staat een afsluiting van de Huigsloterdijk ter hoogte van de Weteringweg op de planning. De voorgenomen verkeersbesluiten hiervoor liggen nu ter inzage.
1 juli 2019
Buitenkaag

Bijeenkomst Buitenkaag en Huigsloot op 11 juli

Samen meedenken over de toekomst van Buitenkaag? Dat kan tijdens de bijeenkomst over de ruimtelijke visie van Buitenkaag. De thema’s leefbaarheid, bereikbaarheid, economische ontwikkeling, recreatie en toerisme worden tijdens deze avond besproken.
1 juli 2019
Ringdijk, foto Danny de Casembroot.jpg

Voorgenomen verkeersbesluit Zwanenburgerdijk ter inzage

In Zwanenburg is de gemeente van plan de Zwanenburgerdijk af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de Venenweg. Als de gemeente de openbare weg afsluit, moet daarvoor een verkeersbesluit worden genomen. Bij dit besluit wordt dat in twee stappen gedaan.
3 juni 2019

Klankbordgroep Erfgoed Ringdijk

Op 16 april kwam een groep lokale experts in het raadhuis van gemeente Haarlemmermeer bijeen om hun kennis en liefde voor de Ringvaart en Ringdijk te delen.
20 mei 2019
Rijsenhout - Het Koffiehuis aan de Ringdijk bij de Bennebroekerweg

Bewonersavonden over erfgoed in juni

In juni organiseren wij een aantal avonden voor bewoners in dorpshuizen langs de Ringvaart. Hier verzamelen wij verhalen over de Ringvaart en Ringdijk. Deze zijn inspiratie voor het aanwijzen van monumenten en het verklaren tot erfgoed. Veel inwoners wonen met veel plezier en trots langs de dijk.
17 mei 2019
Impressie fietsstraat

Verkeersbesluiten Burgerveen Vredeburg, Leimuiderbrug en Weteringbrug ter inzage

In Vredeburg en Brugerveen worden fietsstraten aangelegd, in Weteringbrug komt een fietsstraat en een afsluiting voor doorgaand verkeer. Ook in Leimuiderbrug komt een afsluiting voor doorgaand verkeer. Om deze maatregelen uit te kunnen voeren zijn verkeersbesluiten nodig, deze liggen nu ter inzage.
16 april 2019