Zwanenburgerdijk vanaf 1 juni afgesloten

28 april 2022
Ringdijk en Ringvaart

Vanaf 1 juni 2022 sluit de gemeente de Zwanenburgerdijk bij de Venenweg in Zwanenburg definitief af voor gemotoriseerd verkeer. Buiten de afsluiting blijven alle locaties in Zwanenburg bereikbaar met de auto, maar automobilisten moeten omrijden. Buiten de afsluiting blijven alle locaties in Zwanenburg bereikbaar met de auto, maar automobilisten moeten omrijden.

Het verbod geldt niet voor voetgangers, fietsers, elektrische fietsen en brommers. Het verbod geldt ook niet landbouwverkeer en gehandicaptenvoertuigen. Het verbod geldt wel voor alle andere gemotoriseerde voertuigen.

Handhaving met camera’s

De afsluiting bij de Venenweg wordt gecontroleerd met camera’s die kentekens lezen. Er komen op de dijk geen paaltjes of andere obstakels. Om automobilisten te waarschuwen komen er borden langs de weg en markering op de weg. De gemeente blijft volgen hoe het gaat.

Afbeelding: foto van de afsluiting van de Zwanenburgerdijk

De afsluiting van de Zwanenburgerdijk

De Zwanenburgerdijk wordt rustiger

Voor een goede leefbaarheid wil de gemeente Haarlemmermeer dat er niet meer dan ongeveer 2.500 auto’s per dag over de Zwanenburgerdijk rijden. Op een gemiddelde werkdag rijden er nu bijna 5.500 auto’s over de dijk. Uit de proef in 2018 bleek dat het aantal auto’s door de afsluiting af kan nemen naar 2.600. De gemeente wil na de afsluiting een fietsstraat aanleggen op een deel van de Zwanenburgerdijk, waar de auto daarna te gast is. Uit tellingen van het verkeer op de Ringdijk dit jaar moet blijken of dat kan. 

Onderdeel van de Visie Ringdijk en Ringvaart

De afsluiting gebeurt voor de uitvoering van de Visie Ringdijk en Ringvaart. Daar staat een aantal afsluitingen in, ook op de Zwanenburgerdijk. Het doel is minder verkeer op de Ringdijk, om deze aantrekkelijker en leefbaarder te maken. Door de afsluiting wordt de dijk rustiger. 

Proefafsluitingen

In 2018 kwamen er op aandringen van de dorpsraad en de ondernemersvereniging eerst verkeerstellingen en proefafsluitingen voor doorgaand verkeer bij de Lindenlaan en de Venenweg. De proeven zorgden voor veel minder verkeer op de Zwanenburgerdijk. Er waren ook geen ernstige negatieve gevolgen in andere straten in Zwanenburg. De dorpsraad, de ondernemingsvereniging, de brandweer en de politie hebben de afsluiting liever bij de Venenweg. Met het besluit voor de definitieve afsluiting bij de Venenweg heeft de gemeente daar rekening mee gehouden. 

Overgangstermijn 

Vanaf 1 juni geldt een overgangstermijn van een maand. Mensen die toch door de afsluiting rijden krijgen dan nog geen boete, wel een waarschuwing. Vanaf 1 juli 2022 wordt er gehandhaafd. Dan krijgt iedereen die het verbod negeert een boete.

Afbeelding: kaartje afsluiting Zwanenburgerdijk

De afsluiting van de Zwanenburgerdijk staat aangegeven met een rood kruis. Op de kaart staan andere routes die automobilisten en motorrijders kunnen nemen.

Meer informatie 

Meer informatie is te vinden op de website www.ringdijk-ringvaart.nl. Kijk bij ‘Per dorp’ en kies voor Zwanenburg.