.

Erfgoed

De Ringdijk en Ringvaart vormen de basis van de Haarlemmermeerpolder. Veel inwoners wonen met plezier en trots langs de dijk. Samen met de inwoners wil de gemeente Haarlemmermeer de Ringdijk en Ringvaart beter tot hun recht laten komen. Bij de vaststelling van de Visie Ringdijk en Ringvaart in 2017 heeft de gemeente besloten om de Ringdijk en de Ringvaart tot gemeentelijk erfgoed te verklaren.

Nu gaat de gemeente verder onderzoeken hoe het aanwijzen van de Ringdijk en Ringvaart tot beschermd monument georganiseerd kan worden. Deskundigen en geïnteresseerde bewoners adviseren daarover in een klankbordgroep. In juni zijn een aantal avonden voor bewoners georganiseerd in dorpshuizen langs de Ringvaart. Het doel was om verhalen te verzamelen over de Ringdijk en Ringvaart. Deze zijn inspiratie voor het aanwijzen van monumenten en het verklaren tot erfgoed.

Vind hier het rapport over de narratief en kernwaarden van Ringdijk en de Ringvaart. In dit rapport wordt de cultuurhistorie van de Ringdijk en de Ringvaart belicht aan de hand van een aantal thematische hoofdstukken.

Bekijk ook het filmpje over de geschiedenis van de Ringvaart.

Verslagen bewonersavonden Erfgoed en de Ringdijk 2019