Logo van Ringdijk en Ringvaart dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Erfgoed

De Ringdijk en Ringvaart vormen de basis van de Haarlemmermeerpolder. Veel inwoners wonen met plezier en trots langs de dijk. Samen met de inwoners wil de gemeente Haarlemmermeer de Ringdijk en Ringvaart beter tot hun recht laten komen. De gemeente wil de identiteit en de herkenbaarheid van de Ringdijk en Ringvaart behouden en versterken. Bij de vaststelling van de ‘Visie Ringdijk en Ringvaart’ in 2017 heeft de gemeente besloten te onderzoeken hoe zij dit kan doen.

In de zomer van 2019 zijn er in de dorpen langs de Ringvaart vijf bewonersavonden geweest om de verhalen van de dijk en vaart op te halen. Deze verhalen zijn met een uitgebreid onderzoek naar de ontwikkelingen langs de vaart verwerkt tot een rapport door Bureau SteenhuisMeurs. Hierin staan de vijf kernwaarden voor de dijk en vaart. Deze zijn:

 • De rand van de badkuip of het reliëf van de polder. Het talud van de Ringdijk met de voetsloot onderaan het talud is zeer kenmerkend voor het karakter. Het talud is de helling langs de dijk. ;
 • Lange lijnen in het landschap. Vanaf de Ringdijk kan er op veel plekken ver de polder in worden gekeken. Zo kan de grote ruimte van de Haarlemmermeerpolder worden gezien;
 • Ringdijk als parelsnoer. Langs de Ringdijk zijn vele bijzondere plekken, gebouwen en objecten te vinden. De oudste bebouwing en ontwikkeling staat langs de Ringdijk. Omdat de Ringdijk als eerste het best bewoonbaar was na de drooglegging in 1852. Dat is anders dan traditionele oude binnensteden;
 • Dorpseigen identiteit. Langs de Ringvaart ontstonden dorpen met ieder een eigen karakter en ontwikkeling. Dit gebeurde vaak tegenover dorpen op het ‘oude’ land;
 • Pionieren aan de vaart. Tot lang na de drooglegging was er veel vervoer over water. Daardoor ontwikkelden er verschillende vormen van industrie, handel en overslag van goederen van schepen op de wal langs de Ringvaart. Op verschillende plekken is dit nog te herkennen.

Het verhaal over het ontstaan van en de ontwikkelingen langs de Ringvaart wordt verteld aan de hand van negen verhaallijnen. Zoals de Waterwolf, het lege land na de inpoldering, de kolonisten en andere verhalen. Deze verhalen zijn nog steeds te herkennen aan gebouwen en bouwwerken langs de Ringdijk. Bijvoorbeeld de drie stoomgemalen Cruquius, Leeghwater en Lijnden, die de waterwolf bedwongen of de forten van de Stelling van Amsterdam. Om de verhalen nog beter beleefbaar te maken zijn er nog andere monumenten aangewezen.

De gemeente heeft de volgende panden en objecten aangewezen als gemeentelijk erfgoed:

 • De boerderij aan de Huigsloterdijk 328 in Abbenes
 • Het dubbele winkelpand en woonhuis in Zwanenburg
 • Het Melkhuisje van de Badhoeve in Badhoevedorp
 • De Portaalkraan Cruquius in Cruquius
 • De Schipholdraaibrug aan de Schipholdijk
 • Het vroegere kerkgebouw Rehoboth in Nieuwe Meer

Het rapport over het verhaal en de kernwaarden van Ringdijk en de Ringvaart kunt u bekijken via de website van Oneindig Noord-Hollandexterne-link-icoon. In dit rapport wordt de cultuurhistorie van de Ringdijk en de Ringvaart verteld aan de hand van negen verhaallijnen.

Bekijk ook de video over de geschiedenis van de Ringvaartexterne-link-icoon.